Spring naar de hoofdinhoud

Types

Alle POI's zijn ingedeeld in 'types'. Kort door de bocht zijn dit de type POI's die opgehaald kunnen worden. Op moment van schrijven zijn de volgende types beschikbaar: - restaurant - supermarket - school - park - library - gym - bus_station - train_station - light_rail_station - bicycle_store - book_store - clothing_store - convenience_store - department_store - ... etc.

Voor een volledig overzicht, zie de documentatie van Google: https://developers.google.com/places/web-service/supported_types.

De plugin bundelt een aantal van deze types onder één categorie, zodat het zoeken vereenvoudigd wordt. De volgende categorieen zijn beschikbaar: - restaurants - supermarkets - stores - schools - park - library - gym - busstations - trainstations - lightrailstations

De categorieen (en de onderliggende types) zijn als volgt op te halen:

use Tussendoor\Locator\App;

$categories = App::get('services');
// Bijvoorbeeld: alle 'stores' types:
$storeTypes = $categories['stores']['name'];
// ['bicycle_store', 'book_store', 'clothing_store', 
// 'convenience_store', 'department_store', 'electronics_store', 
// 'florist', ...etc. ]