Spring naar de hoofdinhoud

Afstanden berekenen

Het is mogelijk om de afstand uit te rekenen van de POI ten opzichte van de woning. Voor deze berekening is de geometry library nodig, welke beschikbaar is via de Google Maps API. Let op dat deze standaard niet ingeladen wordt. Raadpleeg de documentatie van Google Maps hoe je deze inlaadt: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/libraries.

function calculateDistance(poi, baseLocation)
{
  if (typeof google.maps.geometry === 'undefined') {
    console.warn("The distance cannot be calculated, the Geometry library in Google Maps is not loaded.");

    return false;
  }

  // Calculate the distance of the place to the main object.
  var fullDistance = google.maps.geometry.spherical.computeDistanceBetween(
    new google.maps.LatLng(poi.lat, poi.lng),
    new google.maps.LatLng(baseLocation.lat, baseLocation.lng)
  );
}

console.log(calculateDistance(
  {lat: '53.194284', lng: '5.799072'}, 
  {lat:'53.194885', lng:'5.800822'}
));