Spring naar de hoofdinhoud

Koppelen met het Skarabee CRM

Wanneer je gebruik maakt van het Skarabee CRM en je wil de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Skarabee gaan inbouwen, dan kan je de onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
info info Subtype
    Guid info.guid String
    Created info.created DateTime
    Modified info.modified DateTime
    Hide price info.hidePrice Boolean
    Hide address info.hideAddress Boolean
    Hide house number info.hideHouseNumber Boolean
    Enabled info.enabled Boolean
    Flash ID info.flashID String
    Options info.options Array
    Virtual url info.virtualUrl String
    Video url info.videoUrl String
    Site url info.siteUrl String
    Units info.units Integer
    EstateId info.estateId Integer
Address address String
City city String
project project Subtype
    Publication ID project.publicationID Integer
    Name project.name String
    Content project.content Double
    Content unit project.contentUnit String
    Habitable area project.habitableArea Double
    Habitable area unit project.habitableAreaUnit String
    Living room area project.livingRoomArea Double
    Living room area unit project.livingRoomAreaUnit String
    transactionPrice project.transactionPrice Subtype
        Amount project.transactionPrice.amount Double
        Minimum amount project.transactionPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount project.transactionPrice.maximumAmount Double
        VAT rate project.transactionPrice.VATRate Double
        Description project.transactionPrice.description String
        VAT fiscalised project.transactionPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive project.transactionPrice.VATInclusive Boolean
        Currency project.transactionPrice.currency String
        Recurrency project.transactionPrice.recurrency String
    Units project.units Integer
    Free units project.freeUnits Integer
    Start building project.startBuilding String
    Start building comment project.startBuildingComment String
    Acceptance project.acceptance String
    Acceptance comment project.acceptanceComment String
    Consumer info project.consumerInfo String
    contactPerson project.contactPerson Subtype
        First name project.contactPerson.firstName String
        Last name project.contactPerson.lastName String
        Language ID project.contactPerson.languageID String
        Phone project.contactPerson.phone String
        Email project.contactPerson.email String
model model Subtype
    Publication ID model.publicationID Integer
    Name model.name String
    transactionPrice model.transactionPrice Subtype
        Amount model.transactionPrice.amount Double
        Minimum amount model.transactionPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount model.transactionPrice.maximumAmount Double
        VAT rate model.transactionPrice.VATRate Double
        Description model.transactionPrice.description String
        VAT fiscalised model.transactionPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive model.transactionPrice.VATInclusive Boolean
        Currency model.transactionPrice.currency String
        Recurrency model.transactionPrice.recurrency String
    Units model.units Integer
    Free units model.freeUnits Integer
    Start building model.startBuilding String
    Start building comment model.startBuildingComment String
    Acceptance model.acceptance String
    Acceptance comment model.acceptanceComment String
    Consumer info model.consumerInfo String
    contactPerson model.contactPerson Subtype
        First name model.contactPerson.firstName String
        Last name model.contactPerson.lastName String
        Language ID model.contactPerson.languageID String
        Phone model.contactPerson.phone String
        Email model.contactPerson.email String
Created created DateTime
Modified modified DateTime
Active active Boolean
Reference reference String
Market type marketType String
Type type String
Special type specialType String
Status status String
Flowstatus flowstatus String
Price price Double
Price type priceType String
Currency currency String
Area area Integer
Land area landArea Integer
Surface livable surfaceLivable Integer
fullAddress fullAddress Subtype
    Pre address fullAddress.preAddress String
    Residence fullAddress.residence String
    Street fullAddress.street String
    Street ID fullAddress.streetID Integer
    House number fullAddress.houseNumber Integer
    House number extension fullAddress.houseNumberExtension String
    Zip code fullAddress.zipCode String
    City fullAddress.city String
    Mail box fullAddress.mailBox String
    Country ID fullAddress.countryID String
Residence residence String
Construction year constructionYear String
New estate newEstate Boolean
Renovation year renovationYear Integer
nearby nearby Subtype
    Public transport nearby.publicTransport Boolean
    Shops nearby.shops Boolean
    School nearby.school Boolean
    Highway nearby.highway Boolean
    Railway station nearby.railwayStation Boolean
    Railway stop nearby.railwayStop Boolean
    Bus node nearby.busNode Boolean
    Metro node nearby.metroNode Boolean
    Tram node nearby.tramNode Boolean
    Bus stop nearby.busStop Boolean
    Metro stop nearby.metroStop Boolean
    Tram stop nearby.tramStop Boolean
    Bank nearby.bank Boolean
    Recreation nearby.recreation Boolean
    Restaurant nearby.restaurant Boolean
    Daycare nearby.daycare Boolean
distance distance Subtype
   Highway distance.highway String
   Railway station distance.railwayStation String
   Railway stop distance.railwayStop String
   Bus node distance.busNode String
   Metro node distance.metroNode String
   Tram node distance.tramNode String
   Bus stop distance.busStop String
   Metro stop distance.metroStop String
   Tram stop distance.tramStop String
   Bank distance.bank String
   Recreation distance.recreation String
   Restaurant distance.restaurant String
   Shops distance.shops String
   School distance.school String
   Daycare distance.daycare String
Shop location shopLocation String
Easement easement String
Charges and provisions chargesAndProvisions Double
Communal expenses communalExpenses Double
Heating water costs heatingWaterCosts Double
General state generalState String
Environmental planning environmentalPlanning String
Width width Double
Depth depth Double
Front width frontWidth Double
Floor level NL floorLevelNL String
Surface living surfaceLiving Double
Surface stock surfaceStock String
Surface terrace surfaceTerrace Double
Surface dining room surfaceDiningRoom Double
Surface greenhouse surfaceGreenHouse Double
Surface bedroom1 surfaceBedroom1 Double
Surface bedroom2 surfaceBedroom2 Double
Surface bedroom3 surfaceBedroom3 Double
Surface bedroom4 surfaceBedroom4 Double
Surface bedroom5 surfaceBedroom5 Double
Roof type roofType String
Window type windowType String
Glazing types glazingTypes Array
Heating types heatingTypes Array
Modification modification String
Orientation orientation String
Roof evaluation roofEvaluation String
Window evaluation windowEvaluation String
Glazing evaluation glazingEvaluation String
Heating evaluation heatingEvaluation String
Electricity evaluation electricityEvaluation String
Plumbing evaluation plumbingEvaluation String
Sanitary evaluation sanitaryEvaluation String
Confidential confidential String
Clauses clauses String
Rent type rentType String
Rent time rentTime String
Dismiss dismiss String
Pets allowed petsAllowed Boolean
Usage professional percent usageProfessionalPercent Integer
Usage private percent usagePrivatePercent Integer
Cadastrall description cadastrallDescription String
Acception acception String
Content content Double
Surface utility room surfaceUtilityRoom Double
Living room type livingRoomType String
Profession room type professionRoomType String
Condition condition String
Interim interest interimInterest Boolean
House contribution houseContribution Boolean
Transferrable contribution transferrableContribution Boolean
Must notice mustNotice Boolean
BOOT BOOT Boolean
OZB user share OZBUserShare Double
OZB business share OZBBusinessShare Double
Water board levies waterBoardLevies Double
Sewer rights sewerRights Double
Heating costs heatingCosts Double
Contribution GWE contributionGWE Double
Land consolidation landConsolidation Double
Net rent profit netRentProfit Double
Gross rent profit grossRentProfit Double
Economical value economicalValue Double
Average term averageTerm Integer
Surface showroom surfaceShowroom Double
Surface profession room surfaceProfessionRoom Double
Surface attick surfaceAttick Double
Surface basement surfaceBasement Double
Elevator evaluation elevatorEvaluation String
Alarm evaluation alarmEvaluation String
Roller blinds evaluation rollerBlindsEvaluation String
Office type officeType String
VRURL VRURL String
Conditional sold conditionalSold Boolean
Conditional sold date conditionalSoldDate Date
Take over takeOver Boolean
flashes flashes Collection
    Title flashes.title String
    Text flashes.text Text
Under construction underConstruction Boolean
Construction period constructionPeriod String
Specification specification String
Maintenance inside maintenanceInside String
Maintenance outside maintenanceOutside String
Self intrest selfIntrest Boolean
Shape of construction shapeOfConstruction String
Current usage currentUsage String
Current destination currentDestination String
Permanent residence permanentResidence Boolean
Double residence doubleResidence Boolean
Garnished garnished String
Characterization characterization String
Service charges serviceCharges String
Service charges payment serviceChargesPayment String
GIW guarantee GIWGuarantee Boolean
Storage room storageRoom String
External solar blinds externalSolarBlinds Boolean
Plumbing types plumbingTypes Array
Isolation evaluation isolationEvaluation String
Construction type constructionType String
Isolation types isolationTypes Array
Open porch in app openPorchInApp Boolean
Area rdy for constr areaRdyForConstr Boolean
cadastrallInformations cadastrallInformations Collection
    City name cadastrallInformations.cityName String
    City code cadastrallInformations.cityCode String
    Country code cadastrallInformations.countryCode String
    Section cadastrallInformations.section String
    Plot cadastrallInformations.plot String
    Index number cadastrallInformations.indexNumber String
    Surface cadastrallInformations.surface Integer
    Range cadastrallInformations.range String
    Type cadastrallInformations.type String
    Ground lease per year cadastrallInformations.groundLeasePerYear Double
    Fix variable cadastrallInformations.fixVariable String
    Ground lease period cadastrallInformations.groundLeasePeriod String
    End date cadastrallInformations.endDate Date
    Commutation option cadastrallInformations.commutationOption Boolean
    Commutation until cadastrallInformations.commutationUntil String
    Explanatory note cadastrallInformations.explanatoryNote String
    Source cadastrallInformations.source String
Locations locations Array
Back yard width backYardWidth Double
Back yard depth backYardDepth Double
Appartment in thousands appartmentInThousands Integer
Sold price soldPrice Double
urbanDevelopment urbanDevelopment Subtype
    Permit urbanDevelopment.permit Boolean
    Summons urbanDevelopment.summons Boolean
    Preemptive rights urbanDevelopment.preemptiveRights Boolean
    Allotment permit urbanDevelopment.allotmentPermit Boolean
    Area application urbanDevelopment.areaApplication String
    Area application code urbanDevelopment.areaApplicationCode String
    Judicial decision urbanDevelopment.judicialDecision Boolean
    Judicial decision type urbanDevelopment.judicialDecisionType String
    Comment on judicial decision urbanDevelopment.commentOnJudicialDecision String
    Protected monument urbanDevelopment.protectedMonument String
dimensions dimensions Subtype
    Content width dimensions.contentWidth Double
    Content width unit dimensions.contentWidthUnit String
    Free height dimensions.freeHeight Double
    Free height unit dimensions.freeHeightUnit String
    Free span length dimensions.freeSpanLength Double
    Free span length unit dimensions.freeSpanLengthUnit String
    Industry surface dimensions.industrySurface Double
    Industry surface unit dimensions.industrySurfaceUnit String
    Construction surface dimensions.constructionSurface Double
    Construction surface unit dimensions.constructionSurfaceUnit String
    Content volume dimensions.contentVolume Double
    Content volume unit dimensions.contentVolumeUnit String
    Industry hall drivein height dimensions.industryHallDriveinHeight Double
    Industry hall drivein height unit dimensions.industryHallDriveinHeightUnit String
    Industry land surface dimensions.industryLandSurface Double
    Industry land surface unit dimensions.industryLandSurfaceUnit String
    Shop surface dimensions.shopSurface Double
    Shop surface unit dimensions.shopSurfaceUnit String
    Showroom surface dimensions.showroomSurface Double
    Showroom surface unit dimensions.showroomSurfaceUnit String
    Storage room surface dimensions.storageRoomSurface Double
    Storage room surface unit dimensions.storageRoomSurfaceUnit String
    Cantine surface dimensions.cantineSurface Double
    Cantine surface unit dimensions.cantineSurfaceUnit String
    Divide in units surface dimensions.divideInUnitsSurface Double
    Divide in units surface unit dimensions.divideInUnitsSurfaceUnit String
    Floor load dimensions.floorLoad Double
    Floor load unit dimensions.floorLoadUnit String
    Frontage width dimensions.frontageWidth Double
    Frontage width unit dimensions.frontageWidthUnit String
    Office surface dimensions.officeSurface Double
    Office surface unit dimensions.officeSurfaceUnit String
    Production hall surface dimensions.productionHallSurface Double
    Production hall surface unit dimensions.productionHallSurfaceUnit String
    Total surface dimensions.totalSurface Double
    Total surface unit dimensions.totalSurfaceUnit String
    Unbuilt surface dimensions.unbuiltSurface Double
    Unbuilt surface unit dimensions.unbuiltSurfaceUnit String
    Catering surface dimensions.cateringSurface Double
    Catering surface unit dimensions.cateringSurfaceUnit String
    Construction height dimensions.constructionHeight Double
    Construction height unit dimensions.constructionHeightUnit String
    Ground floor load dimensions.groundFloorLoad Double
    Ground floor load unit dimensions.groundFloorLoadUnit String
    Habitable surface dimensions.habitableSurface Double
    Habitable surface unit dimensions.habitableSurfaceUnit String
    Industry hall surface dimensions.industryHallSurface Double
    Industry hall surface unit dimensions.industryHallSurfaceUnit String
    Industry office surface dimensions.industryOfficeSurface Double
    Industry office surface unit dimensions.industryOfficeSurfaceUnit String
    Living room surface dimensions.livingRoomSurface Double
    Living room surface unit dimensions.livingRoomSurfaceUnit String
    Sales room surface dimensions.salesRoomSurface Double
    Sales room surface unit dimensions.salesRoomSurfaceUnit String
    Balcony surface dimensions.balconySurface Double
    Balcony surface unit dimensions.balconySurfaceUnit String
    Surface other usage indoor dimensions.surfaceOtherUsageIndoor Double
    Surface other usage indoor unit dimensions.surfaceOtherUsageIndoorUnit String
    Surface building related outdoor dimensions.surfaceBuildingRelatedOutdoor Double
    Surface building related outdoor unit dimensions.surfaceBuildingRelatedOutdoorUnit String
    Surface external storage dimensions.surfaceExternalStorage Double
    Surface external storage unit dimensions.surfaceExternalStorageUnit String
    Rentable surface dimensions.rentableSurface Double
    Rentable surface unit dimensions.rentableSurfaceUnit String
Available from date text availableFromDateText String
Available from date availableFromDate Date
Auction date auctionDate Date
Interim intreset date interimIntresetDate Date
Investment expiration date investmentExpirationDate Date
Signature deed date signatureDeedDate Date
Agent contract date agentContractDate Date
Start transaction date startTransactionDate Date
Sold date soldDate Date
map map Subtype
    Url map.url String
Flood prone area floodProneArea String
Delimited floodplain or riverbank delimitedFloodplainOrRiverbank String
financials financials Subtype
    cadastralIncome financials.cadastralIncome Subtype
        Amount financials.cadastralIncome.amount Double
        Minimum amount financials.cadastralIncome.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.cadastralIncome.maximumAmount Double
        VAT rate financials.cadastralIncome.VATRate Double
        Description financials.cadastralIncome.description String
        VAT fiscalised financials.cadastralIncome.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.cadastralIncome.VATInclusive Boolean
        Currency financials.cadastralIncome.currency String
        Recurrency financials.cadastralIncome.recurrency String
    cadastralIncomeIndexed financials.cadastralIncomeIndexed Subtype
        Amount financials.cadastralIncomeIndexed.amount Double
        Minimum amount financials.cadastralIncomeIndexed.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.cadastralIncomeIndexed.maximumAmount Double
        VAT rate financials.cadastralIncomeIndexed.VATRate Double
        Description financials.cadastralIncomeIndexed.description String
        VAT fiscalised financials.cadastralIncomeIndexed.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.cadastralIncomeIndexed.VATInclusive Boolean
        Currency financials.cadastralIncomeIndexed.currency String
        Recurrency financials.cadastralIncomeIndexed.recurrency String
    chargesAndProvisions financials.chargesAndProvisions Subtype
        Amount financials.chargesAndProvisions.amount Double
        Minimum amount financials.chargesAndProvisions.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.chargesAndProvisions.maximumAmount Double
        VAT rate financials.chargesAndProvisions.VATRate Double
        Description financials.chargesAndProvisions.description String
        VAT fiscalised financials.chargesAndProvisions.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.chargesAndProvisions.VATInclusive Boolean
        Currency financials.chargesAndProvisions.currency String
        Recurrency financials.chargesAndProvisions.recurrency String
    communalExpenses financials.communalExpenses Subtype
        Amount financials.communalExpenses.amount Double
        Minimum amount financials.communalExpenses.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.communalExpenses.maximumAmount Double
        VAT rate financials.communalExpenses.VATRate Double
        Description financials.communalExpenses.description String
        VAT fiscalised financials.communalExpenses.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.communalExpenses.VATInclusive Boolean
        Currency financials.communalExpenses.currency String
        Recurrency financials.communalExpenses.recurrency String
    constructionValue financials.constructionValue Subtype
        Amount financials.constructionValue.amount Double
        Minimum amount financials.constructionValue.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.constructionValue.maximumAmount Double
        VAT rate financials.constructionValue.VATRate Double
        Description financials.constructionValue.description String
        VAT fiscalised financials.constructionValue.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.constructionValue.VATInclusive Boolean
        Currency financials.constructionValue.currency String
        Recurrency financials.constructionValue.recurrency String
    contributionGwe financials.contributionGwe Subtype
        Amount financials.contributionGwe.amount Double
        Minimum amount financials.contributionGwe.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.contributionGwe.maximumAmount Double
        VAT rate financials.contributionGwe.VATRate Double
        Description financials.contributionGwe.description String
        VAT fiscalised financials.contributionGwe.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.contributionGwe.VATInclusive Boolean
        Currency financials.contributionGwe.currency String
        Recurrency financials.contributionGwe.recurrency String
    contributionShopAssociation financials.contributionShopAssociation Subtype
        Amount financials.contributionShopAssociation.amount Double
        Minimum amount financials.contributionShopAssociation.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.contributionShopAssociation.maximumAmount Double
        VAT rate financials.contributionShopAssociation.VATRate Double
        Description financials.contributionShopAssociation.description String
        VAT fiscalised financials.contributionShopAssociation.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.contributionShopAssociation.VATInclusive Boolean
        Currency financials.contributionShopAssociation.currency String
        Recurrency financials.contributionShopAssociation.recurrency String
    coveredParkingPlace financials.coveredParkingPlace Subtype
        Amount financials.coveredParkingPlace.amount Double
        Minimum amount financials.coveredParkingPlace.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.coveredParkingPlace.maximumAmount Double
        VAT rate financials.coveredParkingPlace.VATRate Double
        Description financials.coveredParkingPlace.description String
        VAT fiscalised financials.coveredParkingPlace.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.coveredParkingPlace.VATInclusive Boolean
        Currency financials.coveredParkingPlace.currency String
        Recurrency financials.coveredParkingPlace.recurrency String
    economicalValue financials.economicalValue Subtype
        Amount financials.economicalValue.amount Double
        Minimum amount financials.economicalValue.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.economicalValue.maximumAmount Double
        VAT rate financials.economicalValue.VATRate Double
        Description financials.economicalValue.description String
        VAT fiscalised financials.economicalValue.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.economicalValue.VATInclusive Boolean
        Currency financials.economicalValue.currency String
        Recurrency financials.economicalValue.recurrency String
    grossrentProfit financials.grossrentProfit Subtype
        Amount financials.grossrentProfit.amount Double
        Minimum amount financials.grossrentProfit.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.grossrentProfit.maximumAmount Double
        VAT rate financials.grossrentProfit.VATRate Double
        Description financials.grossrentProfit.description String
        VAT fiscalised financials.grossrentProfit.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.grossrentProfit.VATInclusive Boolean
        Currency financials.grossrentProfit.currency String
        Recurrency financials.grossrentProfit.recurrency String
    heatingCosts financials.heatingCosts Subtype
        Amount financials.heatingCosts.amount Double
        Minimum amount financials.heatingCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.heatingCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.heatingCosts.VATRate Double
        Description financials.heatingCosts.description String
        VAT fiscalised financials.heatingCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.heatingCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.heatingCosts.currency String
        Recurrency financials.heatingCosts.recurrency String
    heatingwaterCosts financials.heatingwaterCosts Subtype
        Amount financials.heatingwaterCosts.amount Double
        Minimum amount financials.heatingwaterCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.heatingwaterCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.heatingwaterCosts.VATRate Double
        Description financials.heatingwaterCosts.description String
        VAT fiscalised financials.heatingwaterCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.heatingwaterCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.heatingwaterCosts.currency String
        Recurrency financials.heatingwaterCosts.recurrency String
    landConsolidation financials.landConsolidation Subtype
        Amount financials.landConsolidation.amount Double
        Minimum amount financials.landConsolidation.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.landConsolidation.maximumAmount Double
        VAT rate financials.landConsolidation.VATRate Double
        Description financials.landConsolidation.description String
        VAT fiscalised financials.landConsolidation.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.landConsolidation.VATInclusive Boolean
        Currency financials.landConsolidation.currency String
        Recurrency financials.landConsolidation.recurrency String
    maximumPrice financials.maximumPrice Subtype
        Amount financials.maximumPrice.amount Double
        Minimum amount financials.maximumPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.maximumPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.maximumPrice.VATRate Double
        Description financials.maximumPrice.description String
        VAT fiscalised financials.maximumPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.maximumPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.maximumPrice.currency String
        Recurrency financials.maximumPrice.recurrency String
    minimumPrice financials.minimumPrice Subtype
        Amount financials.minimumPrice.amount Double
        Minimum amount financials.minimumPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.minimumPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.minimumPrice.VATRate Double
        Description financials.minimumPrice.description String
        VAT fiscalised financials.minimumPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.minimumPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.minimumPrice.currency String
        Recurrency financials.minimumPrice.recurrency String
    netrentProfit financials.netrentProfit Subtype
        Amount financials.netrentProfit.amount Double
        Minimum amount financials.netrentProfit.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.netrentProfit.maximumAmount Double
        VAT rate financials.netrentProfit.VATRate Double
        Description financials.netrentProfit.description String
        VAT fiscalised financials.netrentProfit.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.netrentProfit.VATInclusive Boolean
        Currency financials.netrentProfit.currency String
        Recurrency financials.netrentProfit.recurrency String
    ozbUserShare financials.ozbUserShare Subtype
        Amount financials.ozbUserShare.amount Double
        Minimum amount financials.ozbUserShare.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.ozbUserShare.maximumAmount Double
        VAT rate financials.ozbUserShare.VATRate Double
        Description financials.ozbUserShare.description String
        VAT fiscalised financials.ozbUserShare.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.ozbUserShare.VATInclusive Boolean
        Currency financials.ozbUserShare.currency String
        Recurrency financials.ozbUserShare.recurrency String
    ozbBussinessShare financials.ozbBussinessShare Subtype
        Amount financials.ozbBussinessShare.amount Double
        Minimum amount financials.ozbBussinessShare.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.ozbBussinessShare.maximumAmount Double
        VAT rate financials.ozbBussinessShare.VATRate Double
        Description financials.ozbBussinessShare.description String
        VAT fiscalised financials.ozbBussinessShare.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.ozbBussinessShare.VATInclusive Boolean
        Currency financials.ozbBussinessShare.currency String
        Recurrency financials.ozbBussinessShare.recurrency String
    parkingPlace financials.parkingPlace Subtype
        Amount financials.parkingPlace.amount Double
        Minimum amount financials.parkingPlace.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.parkingPlace.maximumAmount Double
        VAT rate financials.parkingPlace.VATRate Double
        Description financials.parkingPlace.description String
        VAT fiscalised financials.parkingPlace.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.parkingPlace.VATInclusive Boolean
        Currency financials.parkingPlace.currency String
        Recurrency financials.parkingPlace.recurrency String
    previousRentPrice financials.previousRentPrice Subtype
        Amount financials.previousRentPrice.amount Double
        Minimum amount financials.previousRentPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.previousRentPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.previousRentPrice.VATRate Double
        Description financials.previousRentPrice.description String
        VAT fiscalised financials.previousRentPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.previousRentPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.previousRentPrice.currency String
        Recurrency financials.previousRentPrice.recurrency String
    rentPrice financials.rentPrice Subtype
        Amount financials.rentPrice.amount Double
        Minimum amount financials.rentPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.rentPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.rentPrice.VATRate Double
        Description financials.rentPrice.description String
        VAT fiscalised financials.rentPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.rentPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.rentPrice.currency String
        Recurrency financials.rentPrice.recurrency String
    rentPricePerSquareMeter financials.rentPricePerSquareMeter Subtype
        Amount financials.rentPricePerSquareMeter.amount Double
        Minimum amount financials.rentPricePerSquareMeter.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.rentPricePerSquareMeter.maximumAmount Double
        VAT rate financials.rentPricePerSquareMeter.VATRate Double
        Description financials.rentPricePerSquareMeter.description String
        VAT fiscalised financials.rentPricePerSquareMeter.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.rentPricePerSquareMeter.VATInclusive Boolean
        Currency financials.rentPricePerSquareMeter.currency String
        Recurrency financials.rentPricePerSquareMeter.recurrency String
    salePrice financials.salePrice Subtype
        Amount financials.salePrice.amount Double
        Minimum amount financials.salePrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.salePrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.salePrice.VATRate Double
        Description financials.salePrice.description String
        VAT fiscalised financials.salePrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.salePrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.salePrice.currency String
        Recurrency financials.salePrice.recurrency String
    serviceCosts financials.serviceCosts Subtype
        Amount financials.serviceCosts.amount Double
        Minimum amount financials.serviceCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.serviceCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.serviceCosts.VATRate Double
        Description financials.serviceCosts.description String
        VAT fiscalised financials.serviceCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.serviceCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.serviceCosts.currency String
        Recurrency financials.serviceCosts.recurrency String
    serviceCostsPerSquareMeter financials.serviceCostsPerSquareMeter Subtype
        Amount financials.serviceCostsPerSquareMeter.amount Double
        Minimum amount financials.serviceCostsPerSquareMeter.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.serviceCostsPerSquareMeter.maximumAmount Double
        VAT rate financials.serviceCostsPerSquareMeter.VATRate Double
        Description financials.serviceCostsPerSquareMeter.description String
        VAT fiscalised financials.serviceCostsPerSquareMeter.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.serviceCostsPerSquareMeter.VATInclusive Boolean
        Currency financials.serviceCostsPerSquareMeter.currency String
        Recurrency financials.serviceCostsPerSquareMeter.recurrency String
    sewerRights financials.sewerRights Subtype
        Amount financials.sewerRights.amount Double
        Minimum amount financials.sewerRights.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.sewerRights.maximumAmount Double
        VAT rate financials.sewerRights.VATRate Double
        Description financials.sewerRights.description String
        VAT fiscalised financials.sewerRights.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.sewerRights.VATInclusive Boolean
        Currency financials.sewerRights.currency String
        Recurrency financials.sewerRights.recurrency String
    soldPrice financials.soldPrice Subtype
        Amount financials.soldPrice.amount Double
        Minimum amount financials.soldPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.soldPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.soldPrice.VATRate Double
        Description financials.soldPrice.description String
        VAT fiscalised financials.soldPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.soldPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.soldPrice.currency String
        Recurrency financials.soldPrice.recurrency String
    takeoverGoodwill financials.takeoverGoodwill Subtype
        Amount financials.takeoverGoodwill.amount Double
        Minimum amount financials.takeoverGoodwill.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.takeoverGoodwill.maximumAmount Double
        VAT rate financials.takeoverGoodwill.VATRate Double
        Description financials.takeoverGoodwill.description String
        VAT fiscalised financials.takeoverGoodwill.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.takeoverGoodwill.VATInclusive Boolean
        Currency financials.takeoverGoodwill.currency String
        Recurrency financials.takeoverGoodwill.recurrency String
    takeoverInventory financials.takeoverInventory Subtype
        Amount financials.takeoverInventory.amount Double
        Minimum amount financials.takeoverInventory.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.takeoverInventory.maximumAmount Double
        VAT rate financials.takeoverInventory.VATRate Double
        Description financials.takeoverInventory.description String
        VAT fiscalised financials.takeoverInventory.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.takeoverInventory.VATInclusive Boolean
        Currency financials.takeoverInventory.currency String
        Recurrency financials.takeoverInventory.recurrency String
    terrainValue financials.terrainValue Subtype
        Amount financials.terrainValue.amount Double
        Minimum amount financials.terrainValue.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.terrainValue.maximumAmount Double
        VAT rate financials.terrainValue.VATRate Double
        Description financials.terrainValue.description String
        VAT fiscalised financials.terrainValue.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.terrainValue.VATInclusive Boolean
        Currency financials.terrainValue.currency String
        Recurrency financials.terrainValue.recurrency String
    uncoveredParkingPlace financials.uncoveredParkingPlace Subtype
        Amount financials.uncoveredParkingPlace.amount Double
        Minimum amount financials.uncoveredParkingPlace.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.uncoveredParkingPlace.maximumAmount Double
        VAT rate financials.uncoveredParkingPlace.VATRate Double
        Description financials.uncoveredParkingPlace.description String
        VAT fiscalised financials.uncoveredParkingPlace.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.uncoveredParkingPlace.VATInclusive Boolean
        Currency financials.uncoveredParkingPlace.currency String
        Recurrency financials.uncoveredParkingPlace.recurrency String
    waterboardLevies financials.waterboardLevies Subtype
        Amount financials.waterboardLevies.amount Double
        Minimum amount financials.waterboardLevies.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.waterboardLevies.maximumAmount Double
        VAT rate financials.waterboardLevies.VATRate Double
        Description financials.waterboardLevies.description String
        VAT fiscalised financials.waterboardLevies.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.waterboardLevies.VATInclusive Boolean
        Currency financials.waterboardLevies.currency String
        Recurrency financials.waterboardLevies.recurrency String
    WWZ financials.WWZ Subtype
        Amount financials.WWZ.amount Double
        Minimum amount financials.WWZ.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.WWZ.maximumAmount Double
        VAT rate financials.WWZ.VATRate Double
        Description financials.WWZ.description String
        VAT fiscalised financials.WWZ.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.WWZ.VATInclusive Boolean
        Currency financials.WWZ.currency String
        Recurrency financials.WWZ.recurrency String
    transactionPrice financials.transactionPrice Subtype
        Amount financials.transactionPrice.amount Double
        Minimum amount financials.transactionPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.transactionPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.transactionPrice.VATRate Double
        Description financials.transactionPrice.description String
        VAT fiscalised financials.transactionPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.transactionPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.transactionPrice.currency String
        Recurrency financials.transactionPrice.recurrency String
    totalCommission financials.totalCommission Subtype
        Amount financials.totalCommission.amount Double
        Minimum amount financials.totalCommission.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.totalCommission.maximumAmount Double
        VAT rate financials.totalCommission.VATRate Double
        Description financials.totalCommission.description String
        VAT fiscalised financials.totalCommission.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.totalCommission.VATInclusive Boolean
        Currency financials.totalCommission.currency String
        Recurrency financials.totalCommission.recurrency String
    Electricity costs financials.electricityCosts Subtype
        Amount financials.electricityCosts.amount Double
        Minimum amount financials.electricityCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.electricityCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.electricityCosts.VATRate Double
        Description financials.electricityCosts.description String
        VAT fiscalised financials.electricityCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.electricityCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.electricityCosts.currency String
        Recurrency financials.electricityCosts.recurrency String
    Gaz costs financials.gazCosts SubType
        Amount financials.gazCosts.amount Double
        Minimum amount financials.gazCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.gazCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.gazCosts.VATRate Double
        Description financials.gazCosts.description String
        VAT fiscalised financials.gazCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.gazCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.gazCosts.currency String
        Recurrency financials.gazCosts.recurrency String
floors floors Collection
    Attic room possible floors.atticRoomPossible Boolean
    Attic fix stair floors.atticFixStair Boolean
    Living room types floors.livingRoomTypes Array
    Living room surface floors.livingRoomSurface Integer
    Stair in living room floors.stairInLivingRoom Boolean
    Kitchen types floors.kitchenTypes Array
    Kitchen surface floors.kitchenSurface Integer
    Kitchen renewed floors.kitchenRenewed Integer
    Bathroom 1 types floors.bathroom1Types Array
    Bathroom 1 width floors.bathroom1Width Integer
    Bathroom 1 length floors.bathroom1Length Integer
    Bathroom 2 types floors.bathroom2Types Array
    Bathroom 2 width floors.bathroom2Width Integer
    Bathroom 2 length floors.bathroom2Length Integer
    Utility room floors.utilityRoom Boolean
    Shower floors.shower Boolean
    Toilet floors.toilet Boolean
    Alleyway floors.alleyway Boolean
    Vestibule floors.vestibule Boolean
    Hall floors.hall Boolean
    Machine room floors.machineRoom Boolean
    Storage floors.storage Boolean
    Provision room floors.provisionRoom Boolean
    Balcony floors.balcony Boolean
    Roof terrace floors.roofTerrace Boolean
    Dormer floors.dormer Boolean
     id floors._id String
    Num of rooms floors.numOfRooms Integer
    Num of bed rooms floors.numOfBedRooms Integer
    Description floors.description String
    Level floors.level Integer
    Type floors.type String
energy energy Subtype
    Index energy.index Double
    Class end date energy.classEndDate Date
    Class energy.class String
    Energy certificate nr energy.energyCertificateNr String
    K level energy.KLevel Double
    Energy level energy.energyLevel Double
    Creation date energy.creationDate String
    Reference date energy prices energy.referenceDateEnergyPrices String
    Estimated annual costs min energy.estimatedAnnualCostMin Double
    Estimated annual costs max energy.estimatedAnnualCostMax Double
GES index GESIndex Double
GES class GESClass String
Payment period paymentPeriod String
Rights in rem rightsInRem Array
certifications certifications Collection
    Organisation certifications.organisation String
    Type certifications.type String
    Date certifications.date Date
    Conform certifications.conform String
Payment payment String
Common walls commonWalls String
Total floor area totalFloorArea Double
Gross floor area grossFloorArea Double
Rent status rentStatus String
Rent duration rentDuration Integer
VVE active VVEActive Boolean
Property type propertyType String
openHouseDates openHouseDates Collection
    From openHouseDates.from String
    To openHouseDates.to String
Price indication priceIndication String
Bases type basesType String
Bases evaluation basesEvaluation String
Frontage evaluation frontageEvaluation String
Frontage type frontageType String
Roof cover evaluation roofCoverEvaluation String
Roof cover type roofCoverType String
Construction evaluation constructionEvaluation String
Warm water evaluation warmWaterEvaluation String
Warm water types warmWaterTypes Array
Fire place type firePlaceType String
Real estate tax realEstateTax Double
Link link String
allFlashes allFlashes Collection
    Title allFlashes.title String
    Text allFlashes.text Text
mandate mandate Subtype
    Start date startDate Date
    End date endDate Date
    Type type String
    Number number String
    Origin origin String
Costs tennant agency costsTennantAgency Double
Costs tennant topography costsTennantTopography Double
Costs tennant certificate costsTennantCertificate Double
Costs tennant diverse costsTennantDiverse Double
Deposit deposit Double
Marketing types marketingTypes Array
Lot publication id lotPublicationId Integer
typo typo Subtype
    Type typo.type String
    Category typo.category String
    Sort typo.sort String
    Genre typo.genre String
    Characterisation typo.characterisation String
comment comment Subtype
    Restriction comment.restriction String
    Roof comment.roof String
    Window comment.window String
    Glazing comment.glazing String
    Heating comment.heating String
    Electricity comment.electricity String
    Plumbing comment.plumbing String
    Sanitary comment.sanitary String
    Elevator comment.elevator String
    Alarm comment.alarm String
    Roller blinds comment.rollerBlinds String
    External solar blinds comment.externalSolarBlinds String
    Ventilation comment.ventilation String
    Cable TV comment.cable_TV String
    Pool comment.pool String
    Isolation comment.isolation String
    Open house comment.openHouse String
    Bases comment.bases String
    Roof cover comment.roofCover String
    Construction comment.construction String
    Airco comment.airco String
    Facilities comment.facilities String
    Jacuzzi comment.jacuzzi String
    Intercom comment.intercom String
    Electricity connect comment.electricityConnect String
    Gas connect comment.gasConnect String
    Water connect comment.waterConnect String
    Sewer connect comment.sewerConnect String
    On internet connect comment.onInternetConnect String
    Warm water comment.warmWater String
    Solar panels comment.solarPanels String
    Solar Boiler comment.solarBoiler String
    Phone connect comment.phoneConnect String
    Fiber connect comment.fiberConnect String
    Antenna comment.antenna String
    Armored door comment.armoredDoor String
    Disabled access comment.disabledAccess String
    Domotica comment.domotica String
    Sauna comment.sauna String
    Steam cabin comment.steamCabin String
    Videophone comment.videoPhone String
cadastrall cadastrall Subtype
    Name cadastrall.name String
    Numbers cadastrall.numbers String
    Area cadastrall.area Integer
    Income cadastrall.income Double
    Income indexed cadastrall.incomeIndexed Double
kitchen kitchen Subtype
    Surface kitchen.surface Double
    Type kitchen.type String
    Genre kitchen.genre String
garage garage Subtype
    Type garage.type String
    Facility type garage.facilityType Array
    Number of places garage.numberOfPlaces String
    Costs garage.costs Double
garden garden Subtype
    Type garden.type String
    Quality garden.quality String
    Surface garden.surface Double
numberOf numberOf Subtype
    Bedrooms numberOf.bedrooms Integer
    Floors numberOf.floors Integer
    Bathrooms numberOf.bathrooms Integer
    Lavatory rooms numberOf.lavatoryRooms Integer
    Parking places numberOf.parkingPlaces Integer
    Offices numberOf.offices Integer
    Garages numberOf.garages Integer
    Toilets numberOf.toilets Integer
    Rooms numberOf.rooms Integer
is is Subtype
    Child friendly is.childFriendly Boolean
    VAT inclusive is.VATInclusive Boolean
    VAT exclusive is.VATExclusive Boolean
    Monuments act is.monumentsAct Boolean
    Protected is.protected Boolean
    Split appartment is.splitAppartment Boolean
    In production is.inProduction Boolean
    Discrete is.discrete Boolean
    Yield property is.yieldProperty Boolean
    Exclusive is.exclusive Boolean
has has Subtype
    Garage has.garage Boolean
    Garden has.garden Boolean
    Terrace has.terrace Boolean
    Cellar has.cellar Boolean
    Elevator has.elevator Boolean
    Attick has.attick Boolean
    Alarm has.alarm Boolean
    Furniture has.furniture Boolean
    Back yard has.backYard Boolean
    Roller blinds has.rollerBlinds Boolean
    Object subsidy has.objectSubsidy Boolean
    Asbestus has.asbestus Boolean
    Ground pollution has.groundPollution Boolean
    Showroom has.showroom Boolean
    Office has.office Boolean
    Green house has.greenHouse Boolean
    Profession room has.professionRoom Boolean
    Living room has.livingRoom Boolean
    Kitchen has.kitchen Boolean
    Utility room has.utilityRoom Boolean
    Bedrooms has.bedrooms Boolean
    Bathroom has.bathroom Boolean
    Lavatory room has.lavatoryRoom Boolean
    Toilet has.toilet Boolean
    Parking place has.parkingPlace Boolean
    Stock has.stock Boolean
    Heating has.heating Boolean
    Electricity has.electricity Boolean
    Sanitary has.sanitary Boolean
    Ventilation has.ventilation Boolean
    Cable TV has.cable_TV Boolean
    CAI TV has.CAI_TV Boolean
    Pool has.pool Boolean
    Indexed rent has.indexedRent Boolean
    Airco has.airco Boolean
    Jacuzzi has.jacuzzi Boolean
    Intercom has.intercom Boolean
    Electricity connect has.electricityConnect Boolean
    Gas connect has.gasConnect Boolean
    Water connect has.waterConnect Boolean
    Sewer connect has.sewerConnect Boolean
    Internet connect has.internetConnect Boolean
    Fire place has.firePlace Boolean
    Wash place has.washPlace Boolean
    Balcony has.balcony Boolean
    Dining room has.diningRoom Boolean
    Solarpanels has.solarPanels Boolean
    Solarboiler has.solarBoiler Boolean
    Estate fire alarms has.estateFireAlarms Boolean
    Built in lights has.builtInLights Boolean
   Phone connect has.phoneConnect Boolean
   Fiber connect has.fiberConnect Boolean
   Antenna has.antenna Boolean
   Armored door has.armoredDoor Boolean
   Domotica has.domotica Boolean
   Sauna has.sauna Boolean
   Steam cabin has.steamCabin Boolean
   Video phone has.videoPhone Boolean
   Disabled access has.disabledAccess Boolean
pictures pictures Collection
    Index pictures.index Integer
    Name pictures.name String
    Description pictures.description String
    URL pictures.URL String
    Modified pictures.modified String
    Picture type pictures.pictureType String
documents documents Collection
    Document ID documents.documentID Integer
    Original name documents.originalName String
    Description documents.description String
    URL documents.URL String
    File type documents.fileType String
floorPlans floorPlans Collection
    Index floorPlans.index Integer
    Name floorPlans.name String
    Description floorPlans.description String
    URL floorPlans.URL String
    Modified floorPlans.modified String
    Picture type floorPlans.pictureType String
Use use SubType
    sellerNetPrice use.sellerNetPrice Boolean
Property property SubType
    Maximum occupants property.maximumOccupants Interger
    Minimum lease term property.minimumLeaseTerm Interger
    Seller net price property.sellerNetPrice Double
    Terrain value property.terrainValue Double
    Construction value property.constructionValue Double
    Heated centrally construction year property.heatedCentrallyConstructionYear String
    Costs electricity property.costsElectricity Double
    Costs gaz property.costsGaz Double
    Construction value property.constructionValue Double
    Construction value property.constructionValue Double
    Surface greenhouse property.surfaceGreenHouse Double
    Price last modified property.priceLastModified String
    Return on investment property.returnOnInvestment Double
    Investment property tax property.investmentPropertyTax Double
    Investment property cost property.investmentPropertyCost Double
    Number of loading docks property.numberOfLoadingDocks Interger
    Responsible login id property.responsibleLoginId Interger
    Sales representative login id property.salesRepresentativeLoginId Interger
    Charges and provisions interval property.chargesAndProvisionsInterval String
    Type of parking property.typeOfParking String
   Water policy P score property.waterPolicyPScore String
   Water policy G score property.waterPolicyGScore String
   Collegial info property.collegialInfo String
   Office ID property.officeId String
PartnerUrls partnerUrls Collection
  URL partnerUrls.url String
  Type partnerUrls.type String
CustomDescriptions customDescriptions Collection
Code customDescriptions.code String
Language customDescriptions.language String
Title customDescriptions.title String
Description customDescriptions.description String
LifeAnnuity lifeAnnuity Collection
   Type lifeAnnuity.type String
   Has survival interest lifeAnnuity.hasSurvivalInterest Bool
   Survival interest lifeAnnuity.survivalInterest Double
   One off payment lifeAnnuity.oneOffPayment Double
   Heads lifeAnnuity.heads SubType
         quantity lifeAnnuity.heads.quantity Int
               Head1 lifeAnnuity.heads.head1 SubType
                    Date Of Birth lifeAnnuity.heads.head1.dateOfBirth String
                    Gender lifeAnnuity.heads.head1.gender String
               Head2 lifeAnnuity.heads.head2 SubType
                    Date Of Birth lifeAnnuity.heads.head2.dateOfBirth String
                    Gender lifeAnnuity.heads.head2.gender String
  Remittance remittance Collection
         Amount amount Double
         MaximalDuration maximalDuration String
         IndexedInterest indexedInterest Bool
         Period period String
Facilities facilities SubType
    Has facilities.has SubType
         Airco facilities.has.airco Boolean
         Build in armature facilities.has.buildInArmature Boolean
         Covered parkingplace facilities.has.coveredParkingPlace Boolean
         Cold water facilities.has.coldWater Boolean
         Electricity facilities.has.electricity Boolean
         Gaz facilities.has.gaz Boolean
         Heating facilities.has.heating Boolean
         Hot water facilities.has.hotWater Boolean
         Mechanical ventilation facilities.has.mechanicalVentilation Boolean
         Lift facilities.has.lift Boolean
         Loading docks facilities.has.loadingDocks Boolean
         Openable windows facilities.has.openableWindows Boolean
         Overhead doors facilities.has.overheadDoors Boolean
         Sanitary facilities.has.sanitary Boolean
         Top cooling facilities.has.topCooling Boolean
         Roof windows facilities.has.roofWindows Boolean
         Uncovered Parking Place facilities.has.uncoveredParkingPlace Boolean
         Cantine facilities.has.cantine Boolean
         Productionhall facilities.has.productionhall Boolean
         Catering Allowed facilities.has.cateringAllowed Boolean
         Catering concentration facilities.has.cateringConcentration Boolean
         Public parkingplace facilities.has.publicParkingPlace Boolean
    quantityOf facilities.quantityOf SubType
         Airco facilities.quantityOf.airco Integer
         Build in armature facilities.quantityOf.buildInArmature Integer
         Covered parkingplace facilities.quantityOf.coveredParkingPlace Integer
         Cold water facilities.quantityOf.coldWater Integer
         Electricity facilities.quantityOf.electricity Integer
         Gaz facilities.quantityOf.gaz Integer
         Heating facilities.quantityOf.heating Integer
         Hot water facilities.quantityOf.hotWater Integer
         Mechanical ventilation facilities.quantityOf.mechanicalVentilation Integer
         Lift facilities.quantityOf.lift Integer
         Loading docks facilities.quantityOf.loadingDocks Integer
         Openable windows facilities.quantityOf.openableWindows Integer
         Overhead doors facilities.quantityOf.overheadDoors Integer
         Sanitary facilities.quantityOf.sanitary Integer
         Top cooling facilities.quantityOf.topCooling Integer
         Roof windows facilities.quantityOf.roofWindows Integer
         Uncovered Parking Place facilities.quantityOf.uncoveredParkingPlace Integer
         Cantine facilities.quantityOf.cantine Integer
         Productionhall facilities.quantityOf.productionhall Integer
         Catering Allowed facilities.quantityOf.cateringAllowed Integer
         Catering concentration facilities.quantityOf.cateringConcentration Integer
         Public parkingplace facilities.quantityOf.publicParkingPlace Integer
Levels
levels Collection
     Id levels.id Integer
     Client id levels.clientId String
     Level number levels.levelNumber Integer
     Description levels.description String
     Comment levels.comment String
     Areas
levels.areas
Collection
         Id levels.areas.id Integer
         Level id levels.areas.levelId Integer
         Type levels.areas.type Integer
         Surface from levels.areas.surfaceFrom Integer
         Surface to levels.areas.surfaceTo Integer
         Price from levels.areas.priceFrom Integer
         Price to levels.areas.priceTo Integer
         Comment levels.areas.comment Integer
Province province String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField