Spring naar de hoofdinhoud

Koppelen met het Realworks CRM (XML)

Wanneer je de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Realworks wil koppelen met het Realworks CRM (en je maakt daarbij gebruik van de XML koppeling), dan kan je onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Huisnummer adresNederlands.huisnummer Integer
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Plaats adresNederlands.plaats String
    Gemeente adresNederlands.gemeente String
    Land adresNederlands.land String
adresInternationaal adresInternationaal Subtype
    Adresregel 1 adresInternationaal.adresregel1 String
    Adresregel 2 adresInternationaal.adresregel2 String
    Plaats adresInternationaal.plaats String
    Land adresInternationaal.land String
Koopprijs voorvoegsel koopprijsVoorvoegsel String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurspecificatie huurspecificatie String
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Aanvaarding aanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Object aanmelding objectAanmelding String
Koopmengvorm koopmengvorm String
Koopmengvorm afwijking van koopprijs koopmengvormAfwijkingVanKoopprijs Integer
Koopmengvorm toelichting koopmengvormToelichting Text
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Datum veiling datumVeiling Date
Status status String
Verkocht onder voorbehoud datum verkochtOnderVoorbehoudDatum Date
Verkocht onder voorbehoud datum tot verkochtOnderVoorbehoudDatumTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Bouwvorm bouwvorm String
Internetplaatsingen internetplaatsingen String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
BOGObject BOGObject Subtype
    Type BOGObject.type String
    Situatie BOGObject.situatie String
    Object ID BOGObject.objectID Integer
    Oppervlakte BOGObject.oppervlakte Integer
    Status BOGObject.status String
agrarischBedrijf agrarischBedrijf Subtype
    Object ID agrarischBedrijf.objectID Integer
woning woning Subtype
    Huidig gebruik woning.huidigGebruik String
    Huidige bestemming woning.huidigeBestemming String
    Permanente bewoning woning.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning woning.recreatiewoning Boolean
    Liggingen woning.liggingen Array
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Gebruiksoppervlakte overige functies woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
    Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand woning.buitenruimtesGebouwgebondenOfVrijstaand Integer
    Perceel oppervlakte woning.perceelOppervlakte Integer
    Bouwjaar woning.bouwjaar String
    Bouwjaar omschrijving woning.bouwjaarOmschrijving String
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    In aanbouw woning.inAanbouw Boolean
    onderhoudBinnen woning.onderhoudBinnen Subtype
        Waardering woning.onderhoudBinnen.waardering String
        Memo woning.onderhoudBinnen.memo Text
    onderhoudBuiten woning.onderhoudBuiten Subtype
        Waardering woning.onderhoudBuiten.waardering String
        Memo woning.onderhoudBuiten.memo Text
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting Text
    Keurmerken woning.keurmerken Array
    Energieklasse woning.energieklasse String
    Energie index woning.energieIndex String
    Energielabel einddatum woning.energielabelEinddatum Date
    EPC woning.EPC String
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar String
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    Voorzieningen woning.voorzieningen Array
    Toelichting woning.toelichting Text
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Kwaliteit woning.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
        Totaal aantal garages woning.garage.totaalAantalGarages Integer
    Parkeer faciliteiten woning.parkeerFaciliteiten Array
    Parkeren toelichting woning.parkerenToelichting Text
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
        Kwaliteit woning.woonhuis.kwaliteit String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Kwaliteit woning.appartement.kwaliteit String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
        VVE checklist aanwezig woning.appartement.VVEChecklistAanwezig Boolean
    Aantal verdiepingen woning.aantalVerdiepingen Integer
    Aantal kamers woning.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers woning.aantalSlaapkamers Integer
    kelder woning.kelder Subtype
        Verdieping nr woning.kelder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.kelder.naam String
        Aantal kamers woning.kelder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.kelder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.kelder.woonkamer Subtype
            Types woning.kelder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.kelder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.kelder.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.kelder.keuken Subtype
            Types woning.kelder.keuken.types Array
            Lengte woning.kelder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.kelder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.kelder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.kelder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.kelder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.kelder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.kelder.overigeRuimten Array
    beganeGrondOfFlat woning.beganeGrondOfFlat Subtype
        Verdieping nr woning.beganeGrondOfFlat.verdiepingNr Integer
        Naam woning.beganeGrondOfFlat.naam String
        Aantal kamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.trap String
        keuken woning.beganeGrondOfFlat.keuken Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.keuken.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.beganeGrondOfFlat.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.beganeGrondOfFlat.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.beganeGrondOfFlat.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.beganeGrondOfFlat.overigeRuimten Array
    verdieping woning.verdieping Subtype
        Verdieping nr woning.verdieping.verdiepingNr Integer
        Naam woning.verdieping.naam String
        Aantal kamers woning.verdieping.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdieping.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.verdieping.woonkamer Subtype
            Types woning.verdieping.woonkamer.types Array
            Lengte woning.verdieping.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.verdieping.woonkamer.trap String
        keuken woning.verdieping.keuken Subtype
            Types woning.verdieping.keuken.types Array
            Lengte woning.verdieping.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.verdieping.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.verdieping.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.verdieping.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.verdieping.overigeRuimten Array
    zolder woning.zolder Subtype
        Verdieping nr woning.zolder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.zolder.naam String
        Aantal kamers woning.zolder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.zolder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.zolder.woonkamer Subtype
            Types woning.zolder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.zolder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.zolder.woonkamer.trap String
        keuken woning.zolder.keuken Subtype
            Types woning.zolder.keuken.types Array
            Lengte woning.zolder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.zolder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.zolder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.zolder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.zolder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.zolder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.zolder.overigeRuimten Array
        Zolder vliering opties woning.zolder.zolderVlieringOpties Array
    vliering woning.vliering Subtype
        Verdieping nr woning.vliering.verdiepingNr Integer
        Naam woning.vliering.naam String
        Aantal kamers woning.vliering.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.vliering.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.vliering.woonkamer Subtype
            Types woning.vliering.woonkamer.types Array
            Lengte woning.vliering.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.vliering.woonkamer.trap String
        keuken woning.vliering.keuken Subtype
            Types woning.vliering.keuken.types Array
            Lengte woning.vliering.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.vliering.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.vliering.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.vliering.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.vliering.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.vliering.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.vliering.overigeRuimten Array
        Zolder vliering opties woning.vliering.zolderVlieringOpties Array
bouwgrond bouwgrond Subtype
    Huidige bestemming bouwgrond.huidigeBestemming String
    Huidig gebruik bouwgrond.huidigGebruik String
    Oppervlakte bouwgrond.oppervlakte Integer
    Bouwrijp bouwgrond.bouwrijp String
    Liggingen bouwgrond.liggingen Array
    Toelichting bouwgrond.toelichting Text
inpandigeGarage inpandigeGarage Subtype
    Voorzieningen inpandigeGarage.voorzieningen Array
    Capaciteit inpandigeGarage.capaciteit Integer
    Lengte inpandigeGarage.lengte Integer
    Breedte inpandigeGarage.breedte Integer
    Oppervlakte inpandigeGarage.oppervlakte Integer
    Isolatievormen inpandigeGarage.isolatievormen Array
    Toelichting inpandigeGarage.toelichting Text
garagebox garagebox Subtype
    Voorzieningen garagebox.voorzieningen Array
    Capaciteit garagebox.capaciteit Integer
    Lengte garagebox.lengte Integer
    Breedte garagebox.breedte Integer
    Oppervlakte garagebox.oppervlakte Integer
    Isolatievormen garagebox.isolatievormen Array
    Toelichting garagebox.toelichting Text
parkeerkelder parkeerkelder Subtype
    Voorzieningen parkeerkelder.voorzieningen Array
    Capaciteit parkeerkelder.capaciteit Integer
    Lengte parkeerkelder.lengte Integer
    Breedte parkeerkelder.breedte Integer
    Oppervlakte parkeerkelder.oppervlakte Integer
    Toelichting parkeerkelder.toelichting Text
parkeerplaats parkeerplaats Subtype
    Capaciteit parkeerplaats.capaciteit Integer
    Toelichting parkeerplaats.toelichting Text
berging berging Subtype
    Voorzieningen berging.voorzieningen Array
    Lengte berging.lengte Integer
    Breedte berging.breedte Integer
    Oppervlakte berging.oppervlakte Integer
    Isolatievormen berging.isolatievormen Array
    Toelichting berging.toelichting Text
woonwagenStandplaats woonwagenStandplaats Subtype
    Lengte woonwagenStandplaats.lengte Integer
    Breedte woonwagenStandplaats.breedte Integer
    Oppervlakte woonwagenStandplaats.oppervlakte Integer
    Toelichting woonwagenStandplaats.toelichting Text
stacaravanStandplaats stacaravanStandplaats Subtype
    Lengte stacaravanStandplaats.lengte Integer
    Breedte stacaravanStandplaats.breedte Integer
    Oppervlakte stacaravanStandplaats.oppervlakte Integer
    Toelichting stacaravanStandplaats.toelichting Text
ligplaats ligplaats Subtype
    Lengte ligplaats.lengte Integer
    Breedte ligplaats.breedte Integer
    Oppervlakte ligplaats.oppervlakte Integer
    Toelichting ligplaats.toelichting Text
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Prijs tonen prijsTonen Boolean
Open huis vanaf openHuisVanaf DateTime
Open huis tot openHuisTot DateTime
Prioriteit prioriteit Integer
Magazine magazine Text
Korte omschrijving korteOmschrijving Text
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

 


 

Bedrijven

Voor het ontwikkelen van de BOG module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Hoofdnummer adresNederlands.hoofdnummer String
    Reeks begin adresNederlands.reeksBegin Integer
    Reeks eind adresNederlands.reeksEind Integer
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Woonplaats adresNederlands.woonplaats String
huur huur Subtype
    Prijs huur.prijs Integer
    BTW tarief huur.BTWTarief String
    BTW belast huur.BTWBelast Boolean
    servicekosten huur.servicekosten Subtype
        Prijs huur.servicekosten.prijs Integer
        BTW tarief huur.servicekosten.BTWTarief String
        BTW belast huur.servicekosten.BTWBelast Boolean
        Bouwrente huur.servicekosten.bouwrente Boolean
        Conditie huur.servicekosten.conditie String
    Bouwrente huur.bouwrente Boolean
    Huur conditie huur.huurConditie String
koop koop Subtype
    Prijs koop.prijs Integer
    BTW tarief koop.BTWTarief String
    BTW belast koop.BTWBelast Boolean
    servicekosten koop.servicekosten Subtype
        Prijs koop.servicekosten.prijs Integer
        BTW tarief koop.servicekosten.BTWTarief String
        BTW belast koop.servicekosten.BTWBelast Boolean
        Bouwrente koop.servicekosten.bouwrente String
        Conditie koop.servicekosten.conditie String
    Bouwrente koop.bouwrente Boolean
    Koop conditie koop.koopConditie String
    belegging koop.belegging Subtype
        Aantal huurders koop.belegging.aantalHuurders String
        Bruto huuropbrengst prijs koop.belegging.brutoHuuropbrengstPrijs Integer
        Bruto huuropbrengst BTW tarief koop.belegging.brutoHuuropbrengstBTWTarief String
        Bruto huuropbrengst BTW belast koop.belegging.brutoHuuropbrengstBTWBelast Boolean
        Expiratiedatum koop.belegging.expiratiedatum Date
Type aanvaarding typeAanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Object aanmelding objectAanmelding String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Bouwvorm bouwvorm String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Oppervlakte perceel oppervlaktePerceel Integer
Hoofdbestemming hoofdbestemming String
Nevenbestemmingen nevenbestemmingen Array
woonobject woonobject Subtype
    Situatie woonobject.situatie String
    Object ID woonobject.objectID Integer
    Oppervlakte woonobject.oppervlakte Integer
    Status woonobject.status String
gebouw gebouw Subtype
    gebouwDetails gebouw.gebouwDetails Subtype
        bouwjaren gebouw.gebouwDetails.bouwjaren Collection
            Jaar gebouw.gebouwDetails.bouwjaren.jaar Integer
            Omschrijving gebouw.gebouwDetails.bouwjaren.omschrijving String
        Bouwjaar periode gebouw.gebouwDetails.bouwjaarPeriode String
        In aanbouw gebouw.gebouwDetails.inAanbouw Boolean
        onderhoudBinnen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen Subtype
            Waarderingen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.waarderingen Array
            Memo gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.memo Text
        onderhoudBuiten gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten Subtype
            Waarderingen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.waarderingen Array
            Memo gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.memo Text
        Liggingen gebouw.gebouwDetails.liggingen Array
        parkeren gebouw.gebouwDetails.parkeren Subtype
            Parkeerfaciliteiten gebouw.gebouwDetails.parkeren.parkeerfaciliteiten Text
            Prijs gebouw.gebouwDetails.parkeren.prijs Integer
            BTW tarief gebouw.gebouwDetails.parkeren.BTWTarief String
            BTW belast gebouw.gebouwDetails.parkeren.BTWBelast Boolean
            Bouwrente gebouw.gebouwDetails.parkeren.bouwrente Boolean
            Aantal gebouw.gebouwDetails.parkeren.aantal Integer
        Lokatie toelichting gebouw.gebouwDetails.lokatieToelichting Text
    bedrijfsruimte gebouw.bedrijfsruimte Subtype
        bedrijfshal gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal Subtype
            Oppervlakte gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.oppervlakte Integer
            In units vanaf gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.inUnitsVanaf Integer
            Vrije hoogte gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeHoogte Integer
            Vrije overspanning gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeOverspanning Integer
            Vloerbelasting gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vloerbelasting Integer
            Luchtbehandelingen gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.luchtbehandelingen Array
            Voorzieningen gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.voorzieningen Array
            Prijs gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.prijs Integer
            BTW tarief gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.BTWTarief String
            BTW belast gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.BTWBelast Boolean
            Bouwrente gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.bouwrente Boolean
        kantoorruimte gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte Subtype
            Oppervlakte gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.oppervlakte Integer
            Verdiepingen gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.verdiepingen Integer
            Luchtbehandelingen gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.luchtbehandelingen Array
            Opleveringsniveau gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.opleveringsniveau Array
            Prijs gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.prijs Integer
            BTW tarief gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.BTWTarief String
            BTW belast gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.BTWBelast Boolean
            Bouwrente gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.bouwrente Boolean
        terrein gebouw.bedrijfsruimte.terrein Subtype
            Oppervlakte gebouw.bedrijfsruimte.terrein.oppervlakte Integer
            uitbreidingsmogelijkheden gebouw.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden Subtype
                Procentueel gebouw.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.procentueel Integer
                In vierkante meters gebouw.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.inVierkanteMeters Integer
                Bouwhoogte gebouw.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.bouwhoogte Integer
            Prijs gebouw.bedrijfsruimte.terrein.prijs Integer
            BTW tarief gebouw.bedrijfsruimte.terrein.BTWTarief String
            BTW belast gebouw.bedrijfsruimte.terrein.BTWBelast Boolean
            Bouwrente gebouw.bedrijfsruimte.terrein.bouwrente Boolean
    horeca gebouw.horeca Subtype
        Oppervlakte gebouw.horeca.oppervlakte Integer
        Verkoop vloeroppervlakte gebouw.horeca.verkoopVloeroppervlakte Integer
        Gelegen op verdieping gebouw.horeca.gelegenOpVerdieping Array
        Regios gebouw.horeca.regios Array
        Soort horeca gebouw.horeca.soortHoreca Array
        Goodwill prijs gebouw.horeca.goodwillPrijs Integer
        Goodwill BTW tarief gebouw.horeca.goodwillBTWTarief String
        Goodwill BTW belast gebouw.horeca.goodwillBTWBelast Boolean
        Ter overname personeel gebouw.horeca.terOvernamePersoneel Boolean
        Welstandsklasse gebouw.horeca.welstandsklasse String
    kantoorruimte gebouw.kantoorruimte Subtype
        Oppervlakte gebouw.kantoorruimte.oppervlakte Integer
        In units vanaf gebouw.kantoorruimte.inUnitsVanaf Integer
        Luchtbehandelingen gebouw.kantoorruimte.luchtbehandelingen Array
        Verdiepingen gebouw.kantoorruimte.verdiepingen Integer
        Opleveringsniveau gebouw.kantoorruimte.opleveringsniveau Array
    winkelruimte gebouw.winkelruimte Subtype
        Oppervlakte gebouw.winkelruimte.oppervlakte Integer
        In units vanaf gebouw.winkelruimte.inUnitsVanaf Integer
        Verkoop vloeroppervlakte gebouw.winkelruimte.verkoopVloeroppervlakte Integer
        Bijdrage winkeliersvereniging gebouw.winkelruimte.bijdrageWinkeliersvereniging Boolean
        Goodwill prijs gebouw.winkelruimte.goodwillPrijs Integer
        Goodwill BTW tarief gebouw.winkelruimte.goodwillBTWTarief String
        Goodwill BTW belast gebouw.winkelruimte.goodwillBTWBelast Boolean
        Ter overname personeel gebouw.winkelruimte.terOvernamePersoneel Boolean
        Verdiepingen gebouw.winkelruimte.verdiepingen Integer
        Frontbreedte gebouw.winkelruimte.frontbreedte Integer
        Branchebeperking gebouw.winkelruimte.branchebeperking Boolean
        Horeca toegestaan gebouw.winkelruimte.horecaToegestaan Boolean
        Welstandsklasse gebouw.winkelruimte.welstandsklasse String
bouwgrond bouwgrond Subtype
    Bebouwingsmogelijkheid bouwgrond.bebouwingsmogelijkheid String
    Volume procentueel bouwgrond.volumeProcentueel Integer
    Volume in vierkante meters bouwgrond.volumeInVierkanteMeters Integer
    Volume bouwhoogte bouwgrond.volumeBouwhoogte Integer
    In units vanaf bouwgrond.inUnitsVanaf Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Prijs tonen prijsTonen Boolean
Prioriteit prioriteit Integer
Korte omschrijving korteOmschrijving String
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

 


 

Nieuwbouw

Voor het ontwikkelen van de volledige nieuwbouw module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Projecten

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Projectnaam projectnaam String
Adres adres String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Datum start bouw datumStartBouw Date
Omschrijving start bouw omschrijvingStartBouw String
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Omschrijving oplevering vanaf omschrijvingOpleveringVanaf String
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Website website String
Omgeving omgeving String
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Types

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Naam naam String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Aantal eenheden aantalEenheden Integer
Aantal vrije eenheden aantalVrijeEenheden Integer
Datum start bouw datumStartBouw Date
Omschrijving start bouw omschrijvingStartBouw String
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Omschrijving oplevering vanaf omschrijvingOpleveringVanaf String
Inschrijfvoorwaarden inschrijfvoorwaarden Text
Wachttijd wachttijd String
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Woonkameroppervlakte van woonkameroppervlakteVan Integer
Woonkameroppervlakte tot en met woonkameroppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date

Nummers

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Straatnaam straatnaam String
Bouwnummer bouwnummer String
Huisnummer huisnummer Integer
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurspecificatie huurspecificatie String
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
woning woning Subtype
    Liggingen woning.liggingen Array
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Totale woon oppervlakte woning.totaleWoonOppervlakte Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Gebruiksoppervlakte overige functies woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
    Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand woning.buitenruimtesGebouwgebondenOfVrijstaand Integer
    Perceel oppervlakte woning.perceelOppervlakte Integer
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar Integer
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Kwaliteit woning.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
        Totaal aantal garages woning.garage.totaalAantalGarages Integer
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting String
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
        Kwaliteit woning.woonhuis.kwaliteit String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Kwaliteit woning.appartement.kwaliteit String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
        VVE actief woning.appartement.VVEActief Boolean
    Aantal verdiepingen woning.aantalVerdiepingen Integer
    Aantal kamers woning.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers woning.aantalSlaapkamers Integer
    kelder woning.kelder Subtype
        Verdieping nr woning.kelder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.kelder.naam String
        Aantal kamers woning.kelder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.kelder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.kelder.woonkamer Subtype
            Types woning.kelder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.kelder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.kelder.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.kelder.keuken Subtype
            Types woning.kelder.keuken.types Array
            Lengte woning.kelder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.kelder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.kelder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.kelder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.kelder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.kelder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.kelder.overigeRuimten Array
    beganeGrondOfFlat woning.beganeGrondOfFlat Subtype
        Verdieping nr woning.beganeGrondOfFlat.verdiepingNr Integer
        Naam woning.beganeGrondOfFlat.naam String
        Aantal kamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.beganeGrondOfFlat.keuken Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.keuken.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.beganeGrondOfFlat.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.beganeGrondOfFlat.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.beganeGrondOfFlat.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.beganeGrondOfFlat.overigeRuimten Array
    verdieping woning.verdieping Subtype
        Verdieping nr woning.verdieping.verdiepingNr Integer
        Naam woning.verdieping.naam String
        Aantal kamers woning.verdieping.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdieping.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.verdieping.woonkamer Subtype
            Types woning.verdieping.woonkamer.types Array
            Lengte woning.verdieping.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.verdieping.woonkamer.trap String
        keuken woning.verdieping.keuken Subtype
            Types woning.verdieping.keuken.types Array
            Lengte woning.verdieping.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.verdieping.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.verdieping.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.verdieping.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.verdieping.overigeRuimten Array
    zolder woning.zolder Subtype
        Verdieping nr woning.zolder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.zolder.naam String
        Aantal kamers woning.zolder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.zolder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.zolder.woonkamer Subtype
            Types woning.zolder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.zolder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.zolder.woonkamer.trap String
        keuken woning.zolder.keuken Subtype
            Types woning.zolder.keuken.types Array
            Lengte woning.zolder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.zolder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.zolder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.zolder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.zolder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.zolder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.zolder.overigeRuimten Array
        Zolder vliering opties woning.zolder.zolderVlieringOpties Array
    vliering woning.vliering Subtype
        Verdieping nr woning.vliering.verdiepingNr Integer
        Naam woning.vliering.naam String
        Aantal kamers woning.vliering.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.vliering.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.vliering.woonkamer Subtype
            Types woning.vliering.woonkamer.types Array
            Lengte woning.vliering.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.vliering.woonkamer.trap String
        keuken woning.vliering.keuken Subtype
            Types woning.vliering.keuken.types Array
            Lengte woning.vliering.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.vliering.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.vliering.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.vliering.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.vliering.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.vliering.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.vliering.overigeRuimten Array
        Zolder vliering opties woning.vliering.zolderVlieringOpties Array
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

 


 

A&LV

Voor het ontwikkelen van de ALV module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Hoofdnummer adresNederlands.hoofdnummer Integer
    Reeks begin adresNederlands.reeksBegin Integer
    Reeks eind adresNederlands.reeksEind Integer
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Woonplaats adresNederlands.woonplaats String
    Provincie adresNederlands.provincie String
koop koop Subtype
    Prijsvoorvoegsel koop.prijsvoorvoegsel String
    Prijs koop.prijs Integer
    Prijs per ha koop.prijsPerHa Integer
    Koopconditie koop.koopconditie String
    Koopspecificatie koop.koopspecificatie String
veiling veiling Subtype
    Vanafprijs veiling.vanafprijs Integer
    Zoekprijs veiling.zoekprijs Integer
    Soort veiling veiling.soortVeiling String
    Veilingtype veiling.veilingtype String
    Start datum tijd veiling.startDatumTijd DateTime
    Eind datum tijd veiling.eindDatumTijd DateTime
    Veiling site naam veiling.veilingSiteNaam String
    Veiling site adres veiling.veilingSiteAdres Text
Aanvaarding aanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Object aanmelding objectAanmelding String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Status status String
Bouwvorm bouwvorm String
internetplaatsingen internetplaatsingen Collection
    Plaatsing internetplaatsingen.plaatsing String
    Prijsvermelding internetplaatsingen.prijsvermelding Boolean
    Adresvermelding internetplaatsingen.adresvermelding Boolean
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
akkerbouwbedrijf akkerbouwbedrijf Subtype
    Grondsoorten akkerbouwbedrijf.grondsoorten Array
    opslagschuren akkerbouwbedrijf.opslagschuren Collection
        Oppervlakte akkerbouwbedrijf.opslagschuren.oppervlakte Integer
    machineloodsen akkerbouwbedrijf.machineloodsen Collection
        Oppervlakte akkerbouwbedrijf.machineloodsen.oppervlakte Integer
    Productierechten akkerbouwbedrijf.productierechten String
    Overige voorzieningen akkerbouwbedrijf.overigeVoorzieningen Array
losseGrond losseGrond Subtype
    Lengte losseGrond.lengte Integer
    Breedte losseGrond.breedte Integer
    Grondsoorten losseGrond.grondsoorten Array
    Land types losseGrond.landTypes Array
manegePensionstalling manegePensionstalling Subtype
    Paardenboxen manegePensionstalling.paardenboxen Integer
    rijhallen manegePensionstalling.rijhallen Collection
        Oppervlakte manegePensionstalling.rijhallen.oppervlakte Integer
        Bouwjaar manegePensionstalling.rijhallen.bouwjaar Integer
        Kantine manegePensionstalling.rijhallen.kantine Boolean
    loodsen manegePensionstalling.loodsen Collection
        Oppervlakte manegePensionstalling.loodsen.oppervlakte Integer
    Overige voorzieningen manegePensionstalling.overigeVoorzieningen Array
melkveehouderij melkveehouderij Subtype
    Aantal ligboxen melkveehouderij.aantalLigboxen Integer
    Aantal jongvee plaatsen melkveehouderij.aantalJongveePlaatsen Integer
    opstanden melkveehouderij.opstanden Collection
        Omschrijving melkveehouderij.opstanden.omschrijving String
        Lengte melkveehouderij.opstanden.lengte Integer
        Breedte melkveehouderij.opstanden.breedte Integer
        Oppervlakte melkveehouderij.opstanden.oppervlakte Integer
        Bouwjaar melkveehouderij.opstanden.bouwjaar Integer
    Melksysteem melkveehouderij.melksysteem String
    Overige voorzieningen melkveehouderij.overigeVoorzieningen Array
overig overig Subtype
    Type onderneming overig.typeOnderneming String
    opstallen overig.opstallen Collection
        Omschrijving overig.opstallen.omschrijving String
        Bouwjaar overig.opstallen.bouwjaar Integer
    Installaties overig.installaties Array
    Overige voorzieningen overig.overigeVoorzieningen Array
    Grondsoorten overig.grondsoorten Array
paardenhouderij paardenhouderij Subtype
    Paardenboxen paardenhouderij.paardenboxen Integer
    rijhallen paardenhouderij.rijhallen Collection
        Oppervlakte paardenhouderij.rijhallen.oppervlakte Integer
        Bouwjaar paardenhouderij.rijhallen.bouwjaar Integer
        Kantine paardenhouderij.rijhallen.kantine Boolean
    Loopstal oppervlakte paardenhouderij.loopstalOppervlakte Integer
    loodsen paardenhouderij.loodsen Collection
        Oppervlakte paardenhouderij.loodsen.oppervlakte Integer
    Afrasteringen paardenhouderij.afrasteringen Array
    Overige voorzieningen paardenhouderij.overigeVoorzieningen Array
pluimveebedrijf pluimveebedrijf Subtype
    Type onderneming pluimveebedrijf.typeOnderneming String
    Typen huisvesting pluimveebedrijf.typenHuisvesting Array
    Bouwjaar pluimveebedrijf.bouwjaar Integer
    mestsilos pluimveebedrijf.mestsilos Collection
        Inhoud pluimveebedrijf.mestsilos.inhoud Integer
    Pluimveerechten pluimveebedrijf.pluimveerechten Integer
    Groenlabel pluimveebedrijf.groenlabel Boolean
tuinbouwbedrijf tuinbouwbedrijf Subtype
    Type onderneming tuinbouwbedrijf.typeOnderneming String
    Teelt types tuinbouwbedrijf.teeltTypes Array
    grond tuinbouwbedrijf.grond Subtype
        Kavellengte tuinbouwbedrijf.grond.kavellengte Integer
        Kavel breedte tuinbouwbedrijf.grond.kavelBreedte Integer
        Bebouwde breedte tuinbouwbedrijf.grond.bebouwdeBreedte Integer
        Grondsoorten tuinbouwbedrijf.grond.grondsoorten Array
        Drainage tuinbouwbedrijf.grond.drainage Boolean
    glasOpstanden tuinbouwbedrijf.glasOpstanden Collection
        Lengte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.lengte Integer
        Breedte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.breedte Integer
        Oppervlakte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.oppervlakte Integer
        Bouwjaar tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.bouwjaar Integer
        Onderbouw tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.onderbouw String
        Type kas tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.typeKas String
        Poothoogte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.poothoogte String
        Kapbreedte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.kapbreedte String
        Vakafstand tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.vakafstand String
        Overige voorzieningen tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.overigeVoorzieningen Array
    overigeOpstanden tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden Collection
        Omschrijving tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.omschrijving String
        Lengte tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.lengte Integer
        Breedte tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.breedte Integer
        Oppervlakte tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.oppervlakte Integer
        Bouwjaar tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.bouwjaar Integer
    Installaties tuinbouwbedrijf.installaties Array
    Erfverharding tuinbouwbedrijf.erfverharding Integer
varkenshouderij varkenshouderij Subtype
    Type onderneming varkenshouderij.typeOnderneming String
    Aantal vleesvarkens varkenshouderij.aantalVleesvarkens Integer
    Aantal fokvarkens varkenshouderij.aantalFokvarkens Integer
    Aantal biggen varkenshouderij.aantalBiggen Integer
    Aantal vleesvarkensstallen varkenshouderij.aantalVleesvarkensstallen Integer
    Aantal fokvarkensstallen varkenshouderij.aantalFokvarkensstallen Integer
    Aantal biggenstallen varkenshouderij.aantalBiggenstallen Integer
    Bouwjaar varkenshouderij.bouwjaar Integer
    mestsilos varkenshouderij.mestsilos Collection
        Inhoud varkenshouderij.mestsilos.inhoud Integer
    Varkensrechten varkenshouderij.varkensrechten Integer
    Overige voorzieningen varkenshouderij.overigeVoorzieningen Array
vleeskalverenbedrijf vleeskalverenbedrijf Subtype
    Aantal kalveren vleeskalverenbedrijf.aantalKalveren Integer
    Bouwjaar vleeskalverenbedrijf.bouwjaar Integer
    mestsilos vleeskalverenbedrijf.mestsilos Collection
        Inhoud vleeskalverenbedrijf.mestsilos.inhoud Integer
    Overige voorzieningen vleeskalverenbedrijf.overigeVoorzieningen Array
nevenfunctie nevenfunctie Subtype
    Agrarisch nevenfunctie.agrarisch String
    Niet agrarisch nevenfunctie.nietAgrarisch Array
    Niet agrarisch overig nevenfunctie.nietAgrarischOverig String
bouwkavels bouwkavels Collection
    Hectare bouwkavels.hectare Integer
    Are bouwkavels.are Integer
    Centiare bouwkavels.centiare Integer
veldkavelsOppervlakte veldkavelsOppervlakte Subtype
    Hectare veldkavelsOppervlakte.hectare Integer
    Are veldkavelsOppervlakte.are Integer
    Centiare veldkavelsOppervlakte.centiare Integer
huiskavelOppervlakte huiskavelOppervlakte Subtype
    Hectare huiskavelOppervlakte.hectare Integer
    Are huiskavelOppervlakte.are Integer
    Centiare huiskavelOppervlakte.centiare Integer
Aantal bedrijfswoningen aantalBedrijfswoningen String
hoofdwoning hoofdwoning Subtype
    Bruto inhoud hoofdwoning.brutoInhoud Integer
    Bouwjaar hoofdwoning.bouwjaar Integer
    Bouwjaar omschrijving hoofdwoning.bouwjaarOmschrijving String
    Bouwjaar periode hoofdwoning.bouwjaarPeriode String
    Onderhoud binnen waardering hoofdwoning.onderhoudBinnenWaardering String
    Onderhoud buiten waardering hoofdwoning.onderhoudBuitenWaardering String
    Energieklasse hoofdwoning.energieklasse String
    Energie index hoofdwoning.energieIndex String
    Energielabel einddatum hoofdwoning.energielabelEinddatum Date
    EPC hoofdwoning.EPC String
Mede aanmelders medeAanmelders Array
mediaLijst mediaLijst Collection
    Groep mediaLijst.groep String
    URL mediaLijst.URL String
    Omschrijving mediaLijst.omschrijving String
    Gewijzigd mediaLijst.gewijzigd DateTime
Prijs tonen prijsTonen Boolean
Open huis vanaf openHuisVanaf DateTime
Open huis tot openHuisTot DateTime
Prioriteit prioriteit Integer
Korte omschrijving korteOmschrijving Text
Transactie conditie transactieConditie String
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

 


 

VGM

Voor het ontwikkelen vna de volledige VGM module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Projecten

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Projectnaam projectnaam String
Adres adres String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Aantal units aantalUnits Integer
Datum start bouw datumStartBouw Date
Omschrijving start bouw omschrijvingStartBouw String
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Omschrijving oplevering vanaf omschrijvingOpleveringVanaf String
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Website website String
Omgeving omgeving String
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Types

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Naam naam String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Aantal eenheden aantalEenheden Integer
Aantal vrije eenheden aantalVrijeEenheden Integer
Datum start bouw datumStartBouw Date
Omschrijving start bouw omschrijvingStartBouw String
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Omschrijving oplevering vanaf omschrijvingOpleveringVanaf String
Inschrijfvoorwaarden inschrijfvoorwaarden Text
Wachttijd wachttijd String
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Woonkameroppervlakte van woonkameroppervlakteVan Integer
Woonkameroppervlakte tot en met woonkameroppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
woning woning Subtype
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
    kelder woning.kelder Subtype
         verdieping nr woning.kelder.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.kelder.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.kelder.AantalSlaapkamers Integer
    beganeGrondOfFlat woning.beganeGrondOfFlat Subtype
         verdieping nr woning.beganeGrondOfFlat.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.beganeGrondOfFlat.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.beganeGrondOfFlat.AantalSlaapkamers Integer
    verdieping woning.verdieping Collection
         verdieping nr woning.verdieping.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.verdieping.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.verdieping.AantalSlaapkamers Integer
    zolder woning.zolder Subtype
         verdieping nr woning.zolder.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.zolder.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.zolder.AantalSlaapkamers Integer
    vliering woning.vliering Subtype
         verdieping nr woning.vliering.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.vliering.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.vliering.AantalSlaapkamers Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date

Nummers

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Straatnaam straatnaam String
Bouwnummer bouwnummer String
Huisnummer huisnummer Integer
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurspecificatie huurspecificatie String
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
woning woning Subtype
    Liggingen woning.liggingen Array
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Totale woon oppervlakte woning.totaleWoonOppervlakte Integer
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    onderhoudBinnen woning.onderhoudBinnen Subtype
        Waardering woning.onderhoudBinnen.waardering String
        Memo woning.onderhoudBinnen.memo Text
    onderhoudBuiten woning.onderhoudBuiten Subtype
        Waardering woning.onderhoudBuiten.waardering String
        Memo woning.onderhoudBuiten.memo Text
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar Integer
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Kwaliteit woning.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
        Totaal aantal garages woning.garage.totaalAantalGarages Integer
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting String
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
        Kwaliteit woning.woonhuis.kwaliteit String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Kwaliteit woning.appartement.kwaliteit String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
        VVE actief woning.appartement.VVEActief Boolean
    Aantal verdiepingen woning.aantalVerdiepingen Integer
    Aantal kamers woning.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers woning.aantalSlaapkamers Integer
    kelder woning.kelder Subtype
        Verdieping nr woning.kelder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.kelder.naam String
        Aantal kamers woning.kelder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.kelder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.kelder.woonkamer Subtype
            Types woning.kelder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.kelder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.kelder.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.kelder.keuken Subtype
            Types woning.kelder.keuken.types Array
            Lengte woning.kelder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.kelder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.kelder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.kelder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.kelder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.kelder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.kelder.overigeRuimten Array
        Ligging woning.kelder.ligging String
    beganeGrondOfFlat woning.beganeGrondOfFlat Subtype
        Verdieping nr woning.beganeGrondOfFlat.verdiepingNr Integer
        Naam woning.beganeGrondOfFlat.naam String
        Aantal kamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.beganeGrondOfFlat.keuken Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.keuken.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.beganeGrondOfFlat.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.beganeGrondOfFlat.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.beganeGrondOfFlat.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.beganeGrondOfFlat.overigeRuimten Array
        Ligging woning.beganeGrondOfFlat.ligging String
    verdieping woning.verdieping Subtype
        Verdieping nr woning.verdieping.verdiepingNr Integer
        Naam woning.verdieping.naam String
        Aantal kamers woning.verdieping.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdieping.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.verdieping.woonkamer Subtype
            Types woning.verdieping.woonkamer.types Array
            Lengte woning.verdieping.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.verdieping.woonkamer.trap String
        keuken woning.verdieping.keuken Subtype
            Types woning.verdieping.keuken.types Array
            Lengte woning.verdieping.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.verdieping.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.verdieping.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.verdieping.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.verdieping.overigeRuimten Array
        Ligging woning.verdieping.ligging String
    zolder woning.zolder Subtype
        Verdieping nr woning.zolder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.zolder.naam String
        Aantal kamers woning.zolder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.zolder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.zolder.woonkamer Subtype
            Types woning.zolder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.zolder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.zolder.woonkamer.trap String
        keuken woning.zolder.keuken Subtype
            Types woning.zolder.keuken.types Array
            Lengte woning.zolder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.zolder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.zolder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.zolder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.zolder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.zolder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.zolder.overigeRuimten Array
        Ligging woning.zolder.ligging String
        Zolder vliering opties woning.zolder.zolderVlieringOpties Array
    vliering woning.vliering Subtype
        Verdieping nr woning.vliering.verdiepingNr Integer
        Naam woning.vliering.naam String
        Aantal kamers woning.vliering.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.vliering.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.vliering.woonkamer Subtype
            Types woning.vliering.woonkamer.types Array
            Lengte woning.vliering.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.vliering.woonkamer.trap String
        keuken woning.vliering.keuken Subtype
            Types woning.vliering.keuken.types Array
            Lengte woning.vliering.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.vliering.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.vliering.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.vliering.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.vliering.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.vliering.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.vliering.overigeRuimten Array
        Ligging woning.vliering.ligging String
        Zolder vliering opties woning.vliering.zolderVlieringOpties Array
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField