Schaduwstand

Met schaduwstand kun je bekijken hoe de zon om jouw woning heen draait. Je hoeft alleen maar locatiegegevens of een adres mee te sturen d.m.v. een embed code, super simpel dus!

Schaduwstand op je site plaatsen

Met schaduwstand kun je bekijken hoe de zon om jouw woning heen draait. Je hoeft alleen maar locatiegegevens of een adres mee te sturen d.m.v. een embed/iframe code, super simpel dus!

Onderstaand een paar voorbeelden hoe je schaduwstand op jouw website kunt gebruiken.

Schaduwstand statisch inladen

Wanneer je schaduwstand maar op 1 plek nodig hebt kun je kiezen om dit hardcoded op te zetten.

<!-- Schaduwstand op basis van latitude en longitude -->
<iframe src="https://schaduwstand.tussendoor.nl?lat=53.194881&long=5.800490"></iframe>

<!-- Schaduwstand op basis van adresgegevens -->
<iframe src="https://schaduwstand.tussendoor.nl?s=Sixmastraat%2B66%2BLeeuwarden"></iframe>

Schaduwstand dynamisch inladen kan uiteraard ook

Wanneer je gebruik maakt van WordPress kun je ook de add_query_arg() functie gebruiken.

<?php
  // Schaduwstand op basis van latitude en longitude
  $url = add_query_arg([
    'lat' => '53.194881',
    'long' => '5.800490',
  ], 'https://schaduwstand.tussendoor.nl');

  // Schaduwstand op basis van adresgegevens
  $url = add_query_arg([
    's' => urlencode('Sixmastraat 66 Leeuwarden'),
  ], 'https://schaduwstand.tussendoor.nl');
?>
<iframe src="<?= esc_url($url); ?>"></iframe>

Nog een extra voorbeeld die gebruik maakt van de http_build_query() functie van PHP.

<?php
  // Schaduwstand op basis van latitude en longitude
  $url = 'https://schaduwstand.tussendoor.nl';
  $args = [
    'lat' => '53.194881',
    'long' => '5.800490',
  ];

  // Schaduwstand op basis van adresgegevens
  $url = 'https://schaduwstand.tussendoor.nl';
  $args = [
    's' => urlencode('Sixmastraat 66 Leeuwarden'),
  ];
?>
<iframe src="<?= $url . '?' . http_build_query($args); ?>"></iframe>