Koppelen met het Realworks CRM (API)

Wanneer je de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Realworks wil koppelen met het Realworks CRM (en je maakt daarbij gebruik van de API koppeling), dan kan je onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
Actief actief Boolean
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Straatnaam 2 adresNederlands.straatnaam2 String
    Huisnummer adresNederlands.huisnummer Integer
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Plaats adresNederlands.plaats String
    Gemeente adresNederlands.gemeente String
    Land adresNederlands.land String
    Provincie adresNederlands.provincie String
kadasterGegevens kadasterGegevens Collection
    Aandeel kadasterGegevens.aandeel String
    Afgekocht tot kadasterGegevens.afgekochtTot String
    Afkoopoptie kadasterGegevens.afkoopoptie Boolean
    Eeuwig afgekocht kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht Boolean
    Eigendomssoort kadasterGegevens.eigendomssoort String
    Einddatum kadasterGegevens.einddatum DateTime
    Erfpacht per jaar kadasterGegevens.erfpachtPerJaar Double
    Erfpachtduur kadasterGegevens.erfpachtduur String
    Erfpachtgever kadasterGegevens.erfpachtgever String
    Erfpachtprijsvorm kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm String
    Indexnummer kadasterGegevens.indexnummer String
    Invoerdatum kadasterGegevens.invoerdatum Date
    Omvang kadasterGegevens.omvang String
    Oppervlakte kadasterGegevens.oppervlakte Integer
    Perceel kadasterGegevens.perceel String
    Sectie kadasterGegevens.sectie String
    Wijzigingsdatum kadasterGegevens.wijzigingsdatum DateTime
    Gemeente kadasterGegevens.gemeente String
Koopprijs voorvoegsel koopprijsVoorvoegsel String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurprijs voorvoegsel huurprijsVoorvoegsel String
Huurspecificaties huurspecificaties Array
VVE VVE Subtype
    Vve kvk inschrijving VVE.vveKvkInschrijving Boolean
    Vve onderhoudsverwachting VVE.vveOnderhoudsverwachting Boolean
    Vve opstalverzekering VVE.vveOpstalverzekering Boolean
    Vve periodieke bijdrage VVE.vvePeriodiekeBijdrage Boolean
    Vve reservefonds VVE.vveReservefonds Boolean
    Vve vergadering VVE.vveVergadering Boolean
    Appartement vve bijdrage VVE.appartementVveBijdrage Integer
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Aanmeldingsreden aanmeldingsreden String
Aanvaarding aanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Koopmengvorm koopmengvorm String
Koopmengvorm afwijking van koopprijs koopmengvormAfwijkingVanKoopprijs Integer
Koopmengvorm toelichting koopmengvormToelichting Text
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Verkocht onder voorbehoud datum verkochtOnderVoorbehoudDatum Date
Verkocht onder voorbehoud datum tot verkochtOnderVoorbehoudDatumTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Transactie prijs transactiePrijs Integer
Transactie prijs parkeerplaats transactiePrijsParkeerplaats Integer
Bouwvorm bouwvorm String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
BOGObject BOGObject Subtype
    Type BOGObject.type String
    Situatie BOGObject.situatie String
    Object ID BOGObject.objectID Integer
    Oppervlakte BOGObject.oppervlakte Integer
    Status BOGObject.status String
    Combinatie object type BOGObject.combinatieObjectType String
woning woning Subtype
    Objecttype woning.objecttype String
    Huidig gebruik woning.huidigGebruik String
    Huidige bestemming woning.huidigeBestemming String
    Oppervlakte woning.oppervlakte Integer
    Bouwrijp woning.bouwrijp Boolean
    Permanente bewoning woning.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning woning.recreatiewoning Boolean
    Liggingen woning.liggingen Array
    Gekoppelde makelaar woning.gekoppeldeMakelaar String
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Woonoppervlakte woning.woonoppervlakte Integer
    Totale kadestrale oppervlakte woning.totaleKadestraleOppervlakte Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Gebruiksoppervlakte overige functies woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
    Oppervlakte externe bergruimte woning.oppervlakteExterneBergruimte Integer
    Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand woning.buitenruimtesGebouwgebondenOfVrijstaand Integer
    Perceel oppervlakte woning.perceelOppervlakte Integer
    Bouwjaar woning.bouwjaar String
    Bouwjaar omschrijving woning.bouwjaarOmschrijving String
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    In aanbouw woning.inAanbouw Boolean
    onderhoudBinnen woning.onderhoudBinnen Subtype
        Waardering woning.onderhoudBinnen.waardering String
        Memo woning.onderhoudBinnen.memo Text
    onderhoudBuiten woning.onderhoudBuiten Subtype
        Waardering woning.onderhoudBuiten.waardering String
        Memo woning.onderhoudBuiten.memo Text
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting Text
    Energieklasse woning.energieklasse String
    Energie index woning.energieIndex String
    Energielabel einddatum woning.energielabelEinddatum Date
    Energie kenmerken woning.energieKenmerken Array
    EPC woning.EPC String
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar String
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    Voorzieningen woning.voorzieningen Array
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Kwaliteit woning.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
        Totaal aantal garages woning.garage.totaalAantalGarages Integer
    Parkeer faciliteiten woning.parkeerFaciliteiten Array
    Parkeren toelichting woning.parkerenToelichting Text
    Parkeren capaciteit woning.parkerenCapaciteit Integer
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
    Aantal kamers woning.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers woning.aantalSlaapkamers Integer
    Aantal badkamers woning.aantalBadkamers Integer
    verdiepingen woning.verdiepingen Collection
        Naam woning.verdiepingen.naam String
        Aantal kamers woning.verdiepingen.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdiepingen.aantalSlaapkamers Integer
        Etageligging woning.verdiepingen.etageligging String
        Etageomschrijving woning.verdiepingen.etageomschrijving Text
        Etagesoort woning.verdiepingen.etagesoort String
        Overige ruimten woning.verdiepingen.overigeRuimten Array
        badkamers woning.verdiepingen.badkamers Collection
            Breedte woning.verdiepingen.badkamers.breedte Integer
            Lengte woning.verdiepingen.badkamers.lengte Integer
            Oppervlakte woning.verdiepingen.badkamers.oppervlakte Integer
            Voorzieningen woning.verdiepingen.badkamers.voorzieningen Array
        woonkamer woning.verdiepingen.woonkamer Subtype
            Kamer mogelijk woning.verdiepingen.woonkamer.kamerMogelijk Boolean
            Breedte woning.verdiepingen.woonkamer.breedte Integer
            Lengte woning.verdiepingen.woonkamer.lengte Integer
            Oppervlakte woning.verdiepingen.woonkamer.oppervlakte Integer
            Types woning.verdiepingen.woonkamer.types Array
            Trap woning.verdiepingen.woonkamer.trap Boolean
            Vaste trap woning.verdiepingen.woonkamer.vasteTrap Boolean
        keuken woning.verdiepingen.keuken Subtype
            Lengte woning.verdiepingen.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdiepingen.keuken.breedte Integer
            Keukenjaar woning.verdiepingen.keuken.keukenjaar String
            Oppervlakte woning.verdiepingen.keuken.oppervlakte Integer
            Types woning.verdiepingen.keuken.types Array
medialijst medialijst Collection
    Url medialijst.url String
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Soort medialijst.soort String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
Publicatiedatum publicatiedatum DateTime
openhuisdagen openhuisdagen Collection
    Eind openhuisdagen.eind DateTime
    Start openhuisdagen.start DateTime
Vertrouwelijk vertrouwelijk Boolean
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField
Prioriteit prioriteit Integer
Unpublished at unpublishedAt DateTimeBedrijven

Voor het ontwikkelen van de BOG module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
relaties relaties Subtype
    medeaanmelders relaties.medeaanmelders Collection
        NVM vestiging NR relaties.medeaanmelders.NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Hoofdnummer adresNederlands.hoofdnummer String
    Reeks begin adresNederlands.reeksBegin String
    Reeks eind adresNederlands.reeksEind String
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Provincie adresNederlands.provincie String
    Land adresNederlands.land String
oppervlakte oppervlakte Subtype
    Perceel oppervlakte.perceel Integer
    Bedrijfsruimte bedrijfshal oppervlakte.bedrijfsruimteBedrijfshal Integer
    Kantoorruimte oppervlakte.kantoorruimte Integer
    Bedrijfsruimte kantoorruimte oppervlakte.bedrijfsruimteKantoorruimte Integer
    Bedrijfsruimte terrein oppervlakte.bedrijfsruimteTerrein Integer
    Horeca oppervlakte.horeca Integer
    Winkelruimte oppervlakte.winkelruimte Integer
    Belegging kantoorruimte oppervlakte.beleggingKantoorruimte Integer
    Belegging Agrarischbedrijf oppervlakte.beleggingAgrarischbedrijf Integer
    Belegging Bedrijfsruimte oppervlakte.beleggingBedrijfsruimte Integer
    Belegging Grond oppervlakte.beleggingGrond Integer
    Belegging Horeca oppervlakte.beleggingHoreca Integer
    Belegging Leisure oppervlakte.beleggingLeisure Integer
    Belegging Maatschappelijkvastgoed oppervlakte.beleggingMaatschappelijkvastgoed Integer
    Belegging Overig oppervlakte.beleggingOverig Integer
    Belegging Winkelruimte oppervlakte.beleggingWinkelruimte Integer
    Belegging Woonruimte oppervlakte.beleggingWoonruimte Integer
    Bedrijfsruimte Bedrijfshal in units vanaf oppervlakte.bedrijfsruimteBedrijfshalInUnitsVanaf Integer
    Bouwgrond In Units Vanaf oppervlakte.bouwgrondInUnitsVanaf Integer
    Overige In Units Vanaf oppervlakte.overigeInUnitsVanaf Integer
    Kantoorruimte In Units Vanaf oppervlakte.kantoorruimteInUnitsVanaf Integer
    Winkelruimte In Units Vanaf oppervlakte.winkelruimteInUnitsVanaf Integer
huur huur Subtype
    Prijs huur.prijs Integer
    Prijs tot huur.prijsTot Integer
    Huurprijs collegiaal tonen huur.huurprijsCollegiaalTonen Boolean
    Huurprijstype huur.huurprijstype String
    Huurprijsvoorvoegsel huur.huurprijsvoorvoegsel String
    servicekosten huur.servicekosten Subtype
        Prijs huur.servicekosten.prijs Integer
        BTW belast huur.servicekosten.BTWBelast Boolean
        Bouwrente huur.servicekosten.bouwrente Boolean
        Conditie huur.servicekosten.conditie String
    Bouwrente huur.bouwrente Boolean
    Huur conditie huur.huurConditie String
koop koop Subtype
    Prijs koop.prijs Integer
    Koopprijs collegiaal tonen koop.koopprijsCollegiaalTonen Boolean
    Koopprijsvoorvoegsel koop.koopprijsvoorvoegsel String
    Woz waarde koop.wozWaarde Integer
    Woz waarde peildatum koop.wozWaardePeildatum String
    Bouwrente koop.bouwrente Boolean
    Koop conditie koop.koopConditie String
    servicekosten koop.servicekosten Subtype
        Prijs koop.servicekosten.prijs Integer
        BTW belast koop.servicekosten.BTWBelast Boolean
        Bouwrente koop.servicekosten.bouwrente Boolean
        Conditie koop.servicekosten.conditie String
diversen diversen Subtype
    Actief diversen.actief Boolean
    Bouwjaar 2 diversen.bouwjaar2 String
    Bouwjaar 3 diversen.bouwjaar3 String
    Bouwjaar 4 diversen.bouwjaar4 String
    Bouwjaar 5 diversen.bouwjaar5 String
    Bouwjaaromschrijving 2 diversen.bouwjaaromschrijving2 String
    Bouwjaaromschrijving 3 diversen.bouwjaaromschrijving3 String
    Bouwjaaromschrijving 4 diversen.bouwjaaromschrijving4 String
    Bouwjaaromschrijving 5 diversen.bouwjaaromschrijving5 String
    Collegiale informatie diversen.collegialeInformatie String
    Eigen belang diversen.eigenBelang Boolean
    Informatieplicht diversen.informatieplicht Array
    Transactietoelichting diversen.transactietoelichting String
    Type diversen.type String
    Vertrouwelijk diversen.vertrouwelijk Boolean
Type aanvaarding typeAanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Aanmeldingsreden aanmeldingsreden String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Datum voorbehoud vanaf datumVoorbehoudVanaf Date
Transactie datum transactieDatum Date
Bouwvorm bouwvorm String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
Hoofdbestemming hoofdbestemming String
transactie transactie Collection
    Aantal maanden incentives transactie.aantalMaandenIncentives Integer
    Bedrijfshal transactieprijs transactie.bedrijfshalTransactieprijs Integer
    Belegger nationaliteit transactie.beleggerNationaliteit String
    Beleggertype transactie.beleggertype String
    Contante waarde incentives transactie.contanteWaardeIncentives Integer
    Incentives transactie.incentives Boolean
    Kantoorruimte transactieprijs transactie.kantoorruimteTransactieprijs Integer
    Ondertekeningsdatum transactie.ondertekeningsdatum Date
    Overeenkomstduur transactie.overeenkomstduur String
    Prijs ondervoorbehoud transactie.prijsOndervoorbehoud Integer
    Publicatie transactie transactie.publicatieTransactie Boolean
    Sale en leaseback transactie.saleEnLeaseback Boolean
    Sbi code transactie.sbiCode Array
    Terrein transactieprijs transactie.terreinTransactieprijs Integer
    Transactie oppervlakte transactie.transactieOppervlakte Integer
    Transactie ter overname btw belast transactie.transactieTerOvernameBtwBelast Boolean
    Transactie ter overname personeel transactie.transactieTerOvernamePersoneel Boolean
    Transactie ter overnameprijs transactie.transactieTerOvernameprijs Integer
    Transactieprijs transactie.transactieprijs Integer
    Transactieprijsconditie transactie.transactieprijsconditie String
    Transportdatum transactie.transportdatum Date
    Verhuurd onder voorbehoud conditie transactie.verhuurdOnderVoorbehoudConditie String
    Verhuurprijsconditie transactie.verhuurprijsconditie String
    Verkocht onder voorbehoud conditie transactie.verkochtOnderVoorbehoudConditie String
    Vestigingsreden transactie.vestigingsreden String
kadaster kadaster Collection
    kadasterGegevens kadaster.kadasterGegevens Subtype
        Aandeel kadaster.kadasterGegevens.aandeel String
        Afgekocht tot kadaster.kadasterGegevens.afgekochtTot String
        Afkoopoptie kadaster.kadasterGegevens.afkoopoptie Boolean
        Eeuwig afgekocht kadaster.kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht Boolean
        Eigendomssoort kadaster.kadasterGegevens.eigendomssoort String
        Einddatum kadaster.kadasterGegevens.einddatum DateTime
        Erfpacht per jaar kadaster.kadasterGegevens.erfpachtPerJaar Integer
        Erfpachtduur kadaster.kadasterGegevens.erfpachtduur String
        Erfpachtgever kadaster.kadasterGegevens.erfpachtgever String
        Erfpachtprijsvorm kadaster.kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm String
        Gemeente kadaster.kadasterGegevens.gemeente String
        Gemeentecode kadaster.kadasterGegevens.gemeentecode String
        Indexnummer kadaster.kadasterGegevens.indexnummer String
        Invoerdatum kadaster.kadasterGegevens.invoerdatum Date
        Omvang kadaster.kadasterGegevens.omvang String
        Oppervlakte kadaster.kadasterGegevens.oppervlakte Integer
        Perceel kadaster.kadasterGegevens.perceel String
        Sectie kadaster.kadasterGegevens.sectie String
        Wijzigingsdatum kadaster.kadasterGegevens.wijzigingsdatum DateTime
woonobject woonobject Subtype
    Situatie woonobject.situatie String
    Object ID woonobject.objectID Integer
    Oppervlakte woonobject.oppervlakte Integer
    Status woonobject.status String
gebouw gebouw Subtype
    gebouwDetails gebouw.gebouwDetails Subtype
        bouwjaar gebouw.gebouwDetails.bouwjaar Subtype
            Bog in aanbouw gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.bogInAanbouw Boolean
            Jaar gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.jaar String
            Omschrijving gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.omschrijving String
            Bouw periode gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.bouwPeriode String
        energielabel gebouw.gebouwDetails.energielabel Subtype
            Energie einddatum gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieEinddatum String
            Energieindex gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieindex Integer
            Energieklasse gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieklasse String
            Epc gebouw.gebouwDetails.energielabel.epc Integer
        Epc gebouw.gebouwDetails.epc Integer
        Gebouwnaam gebouw.gebouwDetails.gebouwnaam String
        lokatie gebouw.gebouwDetails.lokatie Subtype
            bereikbaarheid gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid Subtype
                Bereikbaarheid bushalte gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidBushalte
String
                Bereikbaarheid busknooppunt gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidBusknooppunt
String
                Bereikbaarheid metrohalte gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidMetrohalte
String
                Bereikbaarheid metroknooppunt gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidMetroknooppunt
String
                Bereikbaarheid ns station gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidNsStation
String
                Bereikbaarheid ns voor halte gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidNsVoorHalte
String
                Bereikbaarheid snelwegafrit gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidSnelwegafrit
String
                Bereikbaarheid tramhalte gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidTramhalte
String
                Bereikbaarheid tramknooppunt gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid
.bereikbaarheidTramknooppunt
String
                Voorziening bankaantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid
voorzieningBankaantal
Integer
                Voorziening bankafstand gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningBankafstand
String
                Voorziening ontspanning aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningOntspanningAantal
Integer
                Voorziening ontspanning afstand gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningOntspanningAfstand
String
                Voorziening restaurant aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningRestaurantAantal
Integer
                Voorziening restaurant afstand gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningRestaurantAfstand
String
                Voorziening winkel aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningWinkelAantal
Integer
                Voorziening winkel afstand gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningWinkelAfstand
String
            Liggingen gebouw.gebouwDetails.lokatie.liggingen Array
            Liggingskenmerk gebouw.gebouwDetails.lokatie.liggingskenmerk Array
            Lokatie toelichting gebouw.gebouwDetails.lokatie.lokatieToelichting Text
            nietOverdektParkeren gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren Subtype
                Parkeerfaciliteiten gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.
parkeerfaciliteiten
Text
                Prijs gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.
prijs
Integer
                BTW belast gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.
BTWBelast
Boolean
                Aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.
aantal
Integer
            overdektParkeren gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren Subtype
                Parkeerfaciliteiten gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.
parkeerfaciliteiten
Text
                Prijs gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.
prijs
Integer
                BTW belast gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.
BTWBelast
Boolean
                Aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.
aantal
Integer
        onderhoudBinnen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen Subtype
            Waarderingen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.waarderingen Array
            Memo gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.memo Text
        onderhoudBuiten gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten Subtype
            Waarderingen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.waarderingen Array
            Memo gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.memo Text
object object Subtype
    functies object.functies Collection
        Actief object.functies.actief Boolean
        Invoerdatum object.functies.invoerdatum DateTime
        Type object.functies.type Array
        Wijzigingsdatum object.functies.wijzigingsdatum DateTime
        bedrijfsruimte object.functies.bedrijfsruimte Subtype
            bedrijfshal object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal Subtype
                BTW belast object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.BTWBelast Boolean
                Luchtbehandelingen object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.luchtbehandelingen Array
                Prijs object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.prijs Integer
                Voorzieningen object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.voorzieningen Array
                Vrije hoogte object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeHoogte Integer
                Vrije overspanning object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeOverspanning Integer
                Vloerbelasting object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vloerbelasting Integer
                Kantoorruimte aanwezig object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.kantoorruimteAanwezig Boolean
                Logistieke functie object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.logistiekeFunctie Boolean
                Terrein aanwezig object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.terreinAanwezig Boolean
                Oppervlakte object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.oppervlakte Integer
                In units vanaf object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.inUnitsVanaf Integer
            kantoorruimte object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte Subtype
                Oppervlakte object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.oppervlakte Integer
                Verdiepingen object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.verdiepingen Integer
                Luchtbehandelingen object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.luchtbehandelingen Array
                Opleveringsniveau object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.opleveringsniveau Array
                Prijs object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.prijs Integer
                BTW belast object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.BTWBelast Boolean
            terrein object.functies.bedrijfsruimte.terrein Subtype
                Oppervlakte object.functies.bedrijfsruimte.terrein.oppervlakte Integer
                uitbreidingsmogelijkheden object.functies.bedrijfsruimte.terrein.
uitbreidingsmogelijkheden
Subtype
                    Procentueel object.functies.bedrijfsruimte.terrein.
uitbreidingsmogelijkheden.procentueel
Integer
                    Type object.functies.bedrijfsruimte.terrein.
uitbreidingsmogelijkheden.type
String
                    Bouwhoogte object.functies.bedrijfsruimte.terrein.
uitbreidingsmogelijkheden.bouwhoogte
Integer
                Prijs object.functies.bedrijfsruimte.terrein.prijs Integer
                BTW belast object.functies.bedrijfsruimte.terrein.BTWBelast Boolean
        belegging object.functies.belegging Subtype
            Aantal huurders object.functies.belegging.aantalHuurders Integer
            Bruto huuropbrengst prijs object.functies.belegging.brutoHuuropbrengstPrijs Integer
            Aantal zelfstandige verhuurbare eenheden object.functies.belegging.
aantalZelfstandigeVerhuurbareEenheden
Integer
            Beleggingstype object.functies.belegging.beleggingstype String
            Bruto aanvangsrendement object.functies.belegging.brutoAanvangsrendement Integer
            Grondcategorie object.functies.belegging.grondcategorie String
            Horecasectoren object.functies.belegging.horecasectoren Array
            Oppervlakte object.functies.belegging.oppervlakte Integer
            Portefeuille object.functies.belegging.portefeuille Boolean
            Regio object.functies.belegging.regio Array
            Resterende looptijd contract in maanden object.functies.belegging.
resterendeLooptijdContractInMaanden
Integer
            Tonen adres object.functies.belegging.tonenAdres Boolean
            leegstand object.functies.belegging.leegstand Subtype
                Leegstand huurwaarde object.functies.belegging.leegstand.leegstandHuurwaarde Integer
                Leegstand vierkante meters object.functies.belegging.leegstand.leegstandVierkanteMeters Integer
            woonruimte object.functies.belegging.woonruimte Subtype
                Leegstand aantal wooneenheden object.functies.belegging.woonruimte.
leegstandAantalWooneenheden
Integer
                Woonruimtetype object.functies.belegging.woonruimte.woonruimtetype String
        bouwgrond object.functies.bouwgrond Subtype
            Bebouwingsmogelijkheid object.functies.bouwgrond.bebouwingsmogelijkheid String
            Volume procentueel object.functies.bouwgrond.volumeProcentueel Integer
            Volume in vierkante meters object.functies.bouwgrond.volumeInVierkanteMeters Integer
            Volume bouwhoogte object.functies.bouwgrond.volumeBouwhoogte Integer
            In units vanaf object.functies.bouwgrond.inUnitsVanaf Integer
        horeca object.functies.horeca Subtype
            Oppervlakte object.functies.horeca.oppervlakte Integer
            Horeca concentratiegebied object.functies.horeca.horecaConcentratiegebied Boolean
            Verkoop vloeroppervlakte object.functies.horeca.verkoopVloeroppervlakte Integer
            Gelegen op verdieping object.functies.horeca.gelegenOpVerdieping Array
            Regios object.functies.horeca.regios Array
            sectoren object.functies.horeca.sectoren Collection
                Aantal hotelkamers object.functies.horeca.sectoren.aantalHotelkamers Integer
                Soort horeca object.functies.horeca.sectoren.soortHoreca Array
                Horecaruimte oppervlakte object.functies.horeca.sectoren.horecaruimteOppervlakte Integer
                Huidig aantal zitplaatsen object.functies.horeca.sectoren.huidigAantalZitplaatsen Integer
                Huurinkomsten woonruimte per jaar object.functies.horeca.sectoren.
huurinkomstenWoonruimtePerJaar
Integer
                Niet horecaruimte oppervlakte object.functies.horeca.sectoren.
nietHorecaruimteOppervlakte
Integer
                Omzet laatste boekjaar object.functies.horeca.sectoren.omzetLaatsteBoekjaar Integer
                Terras object.functies.horeca.sectoren.terras Boolean
                Type object.functies.horeca.sectoren.type String
                Woningoppervlakte object.functies.horeca.sectoren.woningoppervlakte Integer
                Woonruimte aanwezig object.functies.horeca.sectoren.woonruimteAanwezig Boolean
            Ter overname prijs object.functies.horeca.terOvernamePrijs Integer
            Ter overname object.functies.horeca.terOvername Boolean
            Goodwill BTW belast object.functies.horeca.goodwillBTWBelast Boolean
            Ter overname personeel object.functies.horeca.terOvernamePersoneel Boolean
        kantoorruimte object.functies.kantoorruimte Subtype
            Oppervlakte object.functies.kantoorruimte.oppervlakte Integer
            In units vanaf object.functies.kantoorruimte.inUnitsVanaf Integer
            Luchtbehandelingen object.functies.kantoorruimte.luchtbehandelingen Array
            Verdiepingen object.functies.kantoorruimte.verdiepingen Integer
            Flexplek object.functies.kantoorruimte.flexplek Boolean
            Turnkey object.functies.kantoorruimte.turnkey Boolean
            Meetcertificaat aanwezig object.functies.kantoorruimte.meetcertificaatAanwezig Boolean
            Verzamelgebouwen object.functies.kantoorruimte.verzamelgebouwen Array
            Voorzieningen object.functies.kantoorruimte.voorzieningen Array
        leisure object.functies.leisure Subtype
            Aantal staanplaatsen object.functies.leisure.aantalStaanplaatsen Integer
            Aantal verblijven object.functies.leisure.aantalVerblijven Integer
            Capaciteit in personen object.functies.leisure.capaciteitInPersonen Integer
            Jaarplaatsen object.functies.leisure.jaarplaatsen Boolean
            Leisuretype object.functies.leisure.leisuretype String
            Leisurevoorzieningen object.functies.leisure.leisurevoorzieningen Array
            Oppervlakte object.functies.leisure.oppervlakte Integer
            Ter overname object.functies.leisure.terOvername Boolean
            Ter overname btw belast object.functies.leisure.terOvernameBtwBelast Boolean
            Ter overname personeel object.functies.leisure.terOvernamePersoneel Boolean
            Ter overname prijs object.functies.leisure.terOvernamePrijs Integer
            Woonobject aanwezig object.functies.leisure.woonobjectAanwezig Boolean
        maatschappelijkvastgoed object.functies.maatschappelijkvastgoed Subtype
            instellingen object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen
Collection
                Aantal plaatsen object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.aantalPlaatsen
Integer
                Aantal zorg wooneenheden object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.aantalZorgWooneenheden
Integer
                Bestemmingstype object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.bestemmingstype
String
                Btw belast object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.btwBelast
Boolean
                Herbestemming mogelijk object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.herbestemmingMogelijk
Boolean
                Huisvestingsvorm object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.huisvestingsvorm
String
                Oppervlakte object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.oppervlakte
Integer
                Praktijkruimte object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.praktijkruimte
Boolean
                Sanitair object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.sanitair
String
                Teruglevering van diensten object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.terugleveringVanDiensten
Boolean
                Type object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.type
String
                Leisurevoorzieningen object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.leisurevoorzieningen
Array
                Woonruimte aanwezig object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.woonruimteAanwezig
Boolean
        overige object.functies.overige Subtype
            Aantal verdiepingen object.functies.overige.aantalVerdiepingen Integer
            Categorie object.functies.overige.categorie String
            Oppervlakte object.functies.overige.oppervlakte Integer
            Units vanaf object.functies.overige.unitsVanaf Integer
        verhardBuitenTerrein object.functies.verhardBuitenTerrein Subtype
            Afsluitbaar object.functies.verhardBuitenTerrein.afsluitbaar Boolean
            Omheind object.functies.verhardBuitenTerrein.omheind Boolean
            Percentage verhard object.functies.verhardBuitenTerrein.percentageVerhard Integer
            Verhardingstype object.functies.verhardBuitenTerrein.verhardingstype String
        winkelruimte object.functies.winkelruimte Subtype
            Oppervlakte object.functies.winkelruimte.oppervlakte Integer
            In units vanaf object.functies.winkelruimte.inUnitsVanaf Integer
            Verkoop vloeroppervlakte object.functies.winkelruimte.verkoopVloeroppervlakte Integer
            Bijdrage winkeliersvereniging object.functies.winkelruimte.bijdrageWinkeliersvereniging Boolean
            Ter overname prijs object.functies.winkelruimte.terOvernamePrijs Integer
            Showroom object.functies.winkelruimte.showroom Boolean
            Detailhandel object.functies.winkelruimte.detailhandel Boolean
            Publieksgerichte dienstverlening object.functies.winkelruimte.publieksgerichteDienstverlening Boolean
            Ter overname object.functies.winkelruimte.terOvername Boolean
            Ter overname BTW belast object.functies.winkelruimte.terOvernameBTWBelast Boolean
            Ter overname personeel object.functies.winkelruimte.terOvernamePersoneel Boolean
            Aantal verdiepingen object.functies.winkelruimte.aantalVerdiepingen Integer
            Frontbreedte object.functies.winkelruimte.frontbreedte Integer
            Branchebeperking object.functies.winkelruimte.branchebeperking Boolean
            Horeca toegestaan object.functies.winkelruimte.horecaToegestaan Boolean
            Welstandsklasse object.functies.winkelruimte.welstandsklasse String
            Verzamelgebouwen object.functies.winkelruimte.verzamelgebouwen Array
veiling veiling Subtype
    Veiling einddatum en tijd veiling.veilingEinddatumEnTijd DateTime
    Veiling startdatum en tijd veiling.veilingStartdatumEnTijd DateTime
    Veiling siteadres veiling.veilingSiteadres String
    Veiling sitenaam veiling.veilingSitenaam String
    Veiling vanafprijs veiling.veilingVanafprijs Integer
    Veiling zoekprijs veiling.veilingZoekprijs Integer
    Veilingssoort veiling.veilingssoort String
    Veilingstype veiling.veilingstype String
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
Prijs tonen prijsTonen Boolean
Adres tonen adresTonen Boolean
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField
Bedrijfsruimte bedrijfshal oppervlakte bedrijfsruimteBedrijfshalOppervlakte Integer
Kantoorruimte oppervlakte kantoorruimteOppervlakte Integer
Bedrijfsruimte kantoorruimte oppervlakte bedrijfsruimteKantoorruimteOppervlakte Integer
Bedrijfsruimte terrein oppervlakte bedrijfsruimteTerreinOppervlakte Integer
Horeca oppervlakte horecaOppervlakte Integer
Winkelruimte oppervlakte winkelruimteOppervlakte Integer
Belegging kantoorruimte oppervlakte beleggingKantoorruimteOppervlakte IntegerNieuwbouw

Voor het ontwikkelen van de volledige nieuwbouw module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Projecten

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Actief actief Boolean
Object code objectCode String
Projectnaam projectnaam String
Adres adres String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Publicatiedatum publicatiedatum DateTime
Datum start bouw datumStartBouw Date
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
Website website String
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
algemeen algemeen Subtype
    Aantal bouwnummers algemeen.aantalBouwnummers Integer
    Einddatum algemeen.einddatum DateTime
    Koop of huur algemeen.koopOfHuur String
    Land algemeen.land String
    Omschrijving algemeen.omschrijving Text
    Opleveringsdatum algemeen.opleveringsdatum Date
    Provincie algemeen.provincie String
    Status algemeen.status String
    Startdatum algemeen.startdatum DateTime
    Datum start verkoop algemeen.datumStartVerkoop Date
openhuisdagen openhuisdagen Collection
    Eind openhuisdagen.eind DateTime
    Start openhuisdagen.start DateTime
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField
Unpublished at unpublishedAt DateTime

Types

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Bedrijfscode bedrijfscode String
Object afdeling objectAfdeling String
Actief actief Boolean
Object code objectCode String
Naam naam String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Publicatiedatum publicatiedatum DateTime
Datum start bouw datumStartBouw Date
Aantal vrije eenheden aantalVrijeEenheden Integer
Inschrijfvoorwaarden inschrijfvoorwaarden Text
Woonkameroppervlakte van woonkameroppervlakteVan Integer
Woonkameroppervlakte tot en met woonkameroppervlakteTotEnMet Integer
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
Website website String
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
algemeen algemeen Subtype
    Aantal bouwnummers algemeen.aantalBouwnummers Integer
    Datum start verkoop algemeen.datumStartVerkoop Date
    Appartementsoort algemeen.appartementsoort String
    Bestemming huidig algemeen.bestemmingHuidig String
    Bouwrijp algemeen.bouwrijp Boolean
    Gebruik huidig algemeen.gebruikHuidig String
    Koop huur algemeen.koopHuur String
    Objecttype algemeen.objecttype String
    Omschrijving algemeen.omschrijving Text
    Onderhoudswaardering binnen algemeen.onderhoudswaarderingBinnen String
    Onderhoudswaardering binnen memo algemeen.onderhoudswaarderingBinnenMemo Text
    Onderhoudswaardering buiten algemeen.onderhoudswaarderingBuiten String
    Onderhoudswaardering buiten memo algemeen.onderhoudswaarderingBuitenMemo Text
    Opleveringsdatum algemeen.opleveringsdatum Date
    Soorten verwarming algemeen.soortenVerwarming Array
    Vve actief algemeen.vveActief Boolean
    Vve in oprichting algemeen.vveInOprichting Boolean
    Woningtype algemeen.woningtype Array
    Woonhuissoort algemeen.woonhuissoort Array
    Woonhuistype algemeen.woonhuistype Array
    Woonlaag algemeen.woonlaag Integer
    Aantal woonlagen algemeen.aantalWoonlagen Integer
    Startdatum algemeen.startdatum DateTime
detail detail Subtype
    buitenruimte detail.buitenruimte Subtype
        Daktoelichting detail.buitenruimte.daktoelichting String
        Garageoppervlakte detail.buitenruimte.garageoppervlakte Integer
        Parkeercapaciteit detail.buitenruimte.parkeercapaciteit Integer
        Parkeerfaciliteiten detail.buitenruimte.parkeerfaciliteiten Array
        Parkeertoelichting detail.buitenruimte.parkeertoelichting String
    etages detail.etages Collection
        Aantal kamers detail.etages.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers detail.etages.aantalSlaapkamers Integer
        badkamers detail.etages.badkamers Collection
            Breedte detail.etages.badkamers.breedte Integer
            Lengte detail.etages.badkamers.lengte Integer
            Oppervlakte detail.etages.badkamers.oppervlakte Integer
            Voorzieningen detail.etages.badkamers.voorzieningen Array
        etagegegevens detail.etages.etagegegevens Subtype
            Kamer mogelijk detail.etages.etagegegevens.kamerMogelijk Boolean
            Keukenbreedte detail.etages.etagegegevens.keukenbreedte Integer
            Keukenlengte detail.etages.etagegegevens.keukenlengte Integer
            Keukenjaar detail.etages.etagegegevens.keukenjaar String
            Keukenoppervlakte detail.etages.etagegegevens.keukenoppervlakte Integer
            Keukentypes detail.etages.etagegegevens.keukentypes Array
            Overige ruimtes detail.etages.etagegegevens.overigeRuimtes Array
            Trap in kamer detail.etages.etagegegevens.trapInKamer Boolean
            Vaste trap detail.etages.etagegegevens.vasteTrap Boolean
            Woonkamerbreedte detail.etages.etagegegevens.woonkamerbreedte Integer
            Woonkameroppervlakte detail.etages.etagegegevens.woonkameroppervlakte Integer
            Woonkamertypes detail.etages.etagegegevens.woonkamertypes Array
        Etageligging detail.etages.etageligging Array
        Etageomschrijving detail.etages.etageomschrijving String
        Etagesoort detail.etages.etagesoort Array
diversen diversen Subtype
    Aantal garages diversen.aantalGarages Integer
    Aantal schuren bergingen diversen.aantalSchurenBergingen Integer
    Appartementkenmerk diversen.appartementkenmerk String
    Appartementkwaliteit diversen.appartementkwaliteit String
    Cv combiketel diversen.cvCombiketel Boolean
    Cv ketel bouwjaar diversen.cvKetelBouwjaar Integer
    Cv ketel brandstof diversen.cvKetelBrandstof String
    Cv ketel eigendom diversen.cvKetelEigendom String
    Cv keteltype diversen.cvKeteltype String
    Dakmaterialen diversen.dakmaterialen Array
    Daktype diversen.daktype String
    Garage isolatievormen diversen.garageIsolatievormen Array
    Garagebreedte diversen.garagebreedte Integer
    Garagelengte diversen.garagelengte Integer
    Garagecapaciteit diversen.garagecapaciteit Integer
    Garagesoorten diversen.garagesoorten Array
    Garagevoorzieningen diversen.garagevoorzieningen Array
    Hoofdtuin achterom diversen.hoofdtuinAchterom Boolean
    Hoofdtuinbreedte diversen.hoofdtuinbreedte Integer
    Hoofdtuinlengte diversen.hoofdtuinlengte Integer
    Hoofdtuinoppervlakte diversen.hoofdtuinoppervlakte Integer
    Hoofdtuinpositie diversen.hoofdtuinpositie String
    Hoofdtuintype diversen.hoofdtuintype String
    Isolatievormen diversen.isolatievormen Array
    Liggingen diversen.liggingen Array
    Onderhoudswaardering binnen diversen.onderhoudswaarderingBinnen String
    Onderhoudswaardering binnen memo diversen.onderhoudswaarderingBinnenMemo Text
    Onderhoudswaardering buiten diversen.onderhoudswaarderingBuiten String
    Onderhoudswaardering buiten memo diversen.onderhoudswaarderingBuitenMemo Text
    Open portiek diversen.openPortiek Boolean
    Permanente bewoning diversen.permanenteBewoning Boolean
    Praktijkruimte aanwezig diversen.praktijkruimteAanwezig Boolean
    Recreatie in park diversen.recreatieInPark Boolean
    Recreatiewoning diversen.recreatiewoning Boolean
    Schuur berging isolatievormen diversen.schuurBergingIsolatievormen Array
    Schuur berging soort diversen.schuurBergingSoort String
    Schuur berging voorzieningen diversen.schuurBergingVoorzieningen Array
    Status diversen.status String
    Tuintypen diversen.tuintypen Array
    Verwarmingsoorten diversen.verwarmingsoorten Array
    Voorzieningen wonen diversen.voorzieningenWonen Array
    Vve kenmerken diversen.vveKenmerken Array
    Warmwatersoorten diversen.warmwatersoorten Array
    Woonhuiskenmerk diversen.woonhuiskenmerk String
    Woonhuiskwaliteit diversen.woonhuiskwaliteit String

Nummers

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object code objectCode String
Bouwnummer bouwnummer String
Actief actief Boolean
Adres adres String
Straatnaam straatnaam String
Straatnaam 2 straatnaam2 String
Huisnummer huisnummer Integer
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Land land String
Provincie provincie String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopprijsvoorvoegsel koopprijsvoorvoegsel String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurprijsvoorvoegsel huurprijsvoorvoegsel String
Huurspecificatie huurspecificatie Array
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Aanmeldingsreden aanmeldingsreden String
Aanvaarding aanvaarding String
Appartement vve bijdrage appartementVveBijdrage Integer
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Transactieprijs transactieprijs Integer
Transactie prijs parkeerplaats transactiePrijsParkeerplaats Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
kadasterGegevens kadasterGegevens Collection
    Aandeel kadasterGegevens.aandeel String
    Afgekocht tot kadasterGegevens.afgekochtTot Date
    Afkoopoptie kadasterGegevens.afkoopoptie Boolean
    Eeuwig afgekocht kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht Boolean
    Eigendomssoort kadasterGegevens.eigendomssoort String
    Einddatum kadasterGegevens.einddatum DateTime
    Erfpacht per jaar kadasterGegevens.erfpachtPerJaar Double
    Erfpachtduur kadasterGegevens.erfpachtduur String
    Erfpachtgever kadasterGegevens.erfpachtgever String
    Erfpachtprijsvorm kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm String
    Indexnummer kadasterGegevens.indexnummer String
    Invoerdatum kadasterGegevens.invoerdatum Date
    Omvang kadasterGegevens.omvang String
    Oppervlakte kadasterGegevens.oppervlakte Integer
    Sectie kadasterGegevens.sectie String
    Wijzigingsdatum kadasterGegevens.wijzigingsdatum DateTime
    Gemeente kadasterGegevens.gemeente String
    Gemeentecode kadasterGegevens.gemeentecode String
    Perceel kadasterGegevens.perceel String
woning woning Subtype
    Objecttype woning.objecttype String
    Oppervlakte woning.oppervlakte Integer
    Bouwrijp woning.bouwrijp Boolean
    Permanente bewoning woning.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning woning.recreatiewoning Boolean
    Liggingen woning.liggingen Array
    Bouwjaar woning.bouwjaar String
    Bouwjaar omschrijving woning.bouwjaarOmschrijving String
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    Bouwvorm woning.bouwvorm String
    Energie kenmerken woning.energieKenmerken Array
    Energieklasse woning.energieklasse String
    Energie index woning.energieIndex String
    Energielabel einddatum woning.energielabelEinddatum Date
    EPC woning.EPC String
    Gekoppelde makelaar woning.gekoppeldeMakelaar String
    onderhoudBinnen woning.onderhoudBinnen Subtype
        Waardering woning.onderhoudBinnen.waardering String
        Memo woning.onderhoudBinnen.memo Text
    onderhoudBuiten woning.onderhoudBuiten Subtype
        Waardering woning.onderhoudBuiten.waardering String
        Memo woning.onderhoudBuiten.memo Text
    Voorzieningen woning.voorzieningen Array
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Gebruiksoppervlakte overige functies woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
    Totale kadestrale oppervlakte woning.totaleKadestraleOppervlakte Integer
    Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte woning.oppervlakteGebouwgebondenBuitenruimte Integer
    Oppervlakte externe bergruimte woning.oppervlakteExterneBergruimte Integer
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar Integer
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
    parkeren woning.parkeren Subtype
        Parkeercapaciteit woning.parkeren.parkeercapaciteit Integer
        Parkeerfaciliteiten woning.parkeren.parkeerfaciliteiten Array
        Parkeertoelichting woning.parkeren.parkeertoelichting String
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting String
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
    verdiepingen woning.verdiepingen Collection
        Naam woning.verdiepingen.naam String
        Aantal kamers woning.verdiepingen.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdiepingen.aantalSlaapkamers Integer
        Etageligging woning.verdiepingen.etageligging String
        Etageomschrijving woning.verdiepingen.etageomschrijving Text
        Etagesoort woning.verdiepingen.etagesoort String
        Overige ruimten woning.verdiepingen.overigeRuimten Array
        badkamers woning.verdiepingen.badkamers Collection
            Breedte woning.verdiepingen.badkamers.breedte Integer
            Lengte woning.verdiepingen.badkamers.lengte Integer
            Oppervlakte woning.verdiepingen.badkamers.oppervlakte Integer
            Voorzieningen woning.verdiepingen.badkamers.voorzieningen Array
        woonkamer woning.verdiepingen.woonkamer Subtype
            Kamer mogelijk woning.verdiepingen.woonkamer.kamerMogelijk Boolean
            Breedte woning.verdiepingen.woonkamer.breedte Integer
            Lengte woning.verdiepingen.woonkamer.lengte Integer
            Oppervlakte woning.verdiepingen.woonkamer.oppervlakte Integer
            Types woning.verdiepingen.woonkamer.types Array
            Trap woning.verdiepingen.woonkamer.trap Boolean
            Vaste trap woning.verdiepingen.woonkamer.vasteTrap Boolean
        keuken woning.verdiepingen.keuken Subtype
            Lengte woning.verdiepingen.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdiepingen.keuken.breedte Integer
            Keukenjaar woning.verdiepingen.keuken.keukenjaar String
            Oppervlakte woning.verdiepingen.keuken.oppervlakte Integer
            Types woning.verdiepingen.keuken.types Array
            Vernieuwd woning.verdiepingen.keuken.vernieuwd Integer
Publicatiedatum publicatiedatum DateTime
openhuisdagen openhuisdagen Collection
    Eind openhuisdagen.eind DateTime
    Start openhuisdagen.start DateTime
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Aankoop (addon vereist)

Voor het ontwikkelen van de aankoop module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Voor aangekocht aanbod is de Aankoop API nodig. Naast de API key heb je tevens het kantoornummer nodig, beide kun je vervolgens invullen bij de instellingen van onze plugin.

Aangekocht aanbod is niet onderdeel van onze reguliere Makelaarsplugin, hier hebben we een addon voor ontwikkeld.

Veld Naam Type
Id id Integer
Afdelingscode afdelingscode

String

Bedrijfscode bedrijfscode String
Project code projectCode String
Aankoop dossier aankoopDossier String
Uitwisseling object uitwisselingObject String
Vrijgave website vrijgaveWebsite Boolean
Actief actief Boolean
Straat straat String
Huisnummer huisnummer String
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging String
Plaats plaats String
Postcode postcode String
Adres adres String
Status status String
Datum invoer datumInvoer String
Publicatiedatum publicatiedatum String
Laatste wijziging laatsteWijziging String
Korte omschrijving korteOmschrijving Text
Aankoop beoordeling aankoopBeoordeling Subtype
    Asbest aankoopBeoordeling.asbest String
    Beoordeling buitenruimte garage aankoopBeoordeling.beoordelingBuitenruimteGarage String
    Beoordeling buitenruimte schuur aankoopBeoordeling.beoordelingBuitenruimteSchuur String
    Beoordeling buitenruimte tuin aankoopBeoordeling.beoordelingBuitenruimteTuin String
    Beoordeling object CV aankoopBeoordeling.beoordelingObjectCV String
    Beoordeling object dak aankoopBeoordeling.beoordelingObjectDak String
    Beoordeling object gevel aankoopBeoordeling.beoordelingObjectGevel String
    Beoordeling object keuken aankoopBeoordeling.beoordelingObjectKeuken String
    Beoordeling object kozijnen aankoopBeoordeling.beoordelingObjectKozijnen String
    Beoordeling object plafonds aankoopBeoordeling.beoordelingObjectPlafonds String
    Beoordeling object sanitair aankoopBeoordeling.beoordelingObjectSanitair String
    Beoordeling object schilderwerkInwendig aankoopBeoordeling.beoordelingObjectSchilderwerkInwendig String
    Beoordeling object schilderwerkUitwendig aankoopBeoordeling.beoordelingObjectSchilderwerkUitwendig String
    Beoordeling object vloeren aankoopBeoordeling.beoordelingObjectVloeren String
    Courantheid aankoopBeoordeling.courantheid String
    LocatieAsbest aankoopBeoordeling.locatieAsbest String
    LocatieOlietanks aankoopBeoordeling.locatieOlietanks String
    Olietanks aankoopBeoordeling.olietanks String
    Vve aankoopBeoordeling.vve Boolean
    Vveopmerking aankoopBeoordeling.vveopmerking String
kenmerken kenmerken Subtype
    Aansluiting riool kenmerken.aansluitingRiool Boolean
    Aantal kamers kenmerken.aantalKamers Integer
    Aantal verdiepingen kenmerken.aantalVerdiepingen Integer
    Beschermd monument kenmerken.beschermdMonument Boolean
    Bouwaard constructie kenmerken.bouwaardConstructie String
    Bouwjaar kenmerken.bouwjaar String
    Eigendom grond kenmerken.eigendomGrond String
    Etage kenmerken.etage String
    Externe bergruimte kenmerken.externeBergruimte Integer
    Gebouwgebonden buitenruimte kenmerken.gebouwgebondenBuitenruimte Integer
    Inhoud woning kenmerken.inhoudWoning Integer
    Overige inpandige ruimte kenmerken.overigeInpandigeRuimte Integer
    Soort object kenmerken.soortObject String
    Tuin kenmerken.tuin Listing
    Type appartement kenmerken.typeAppartement String
    Verwarming kenmerken.verwarming String
    Woning type kenmerken.woningType String
    Woonoppervlakte kenmerken.woonoppervlakte Integer
Overdracht overdracht Subtype
    Aanvaarding toelichting overdracht.aanvaardingToelichting String
    Aanvaarding type overdracht.aanvaardingType String
    Biedings strategie overdracht.biedingsStrategie String
    Bodemonderzoek overdracht.bodemonderzoek Date
    Bouwkundig rapport overdracht.bouwkundigRapport Date
    Datum aanvaarding overdracht.datumAanvaarding Date
    Datum ondertekening akte overdracht.datumOndertekeningAkte Date
    Datum ontb. voorwaarden overdracht.datumOntbVoorwaarden Date
    Datum transport overdracht.datumTransport Date
    Datum waarborg overdracht.datumWaarborg Date
    Doelstelling koopprijs overdracht.doelstellingKoopprijs Interger
    NHG overdracht.nhg Date
    No risk clausule overdracht.noRiskClausule Date
    Openings bod overdracht.openingsBod Interger
    Prijs conditie overdracht.prijsConditie String
    Transactieprijs overdracht.transactieprijs Interger
    Ver via notarieel transport overdracht.verViaNotarieelTransport Boolean
    Vraagprijs overdracht.vraagprijs Interger
Relaties    relaties Subtype
    Account manager code relaties.accountManagerCode String
    Koper code relaties.koperCode String
    Koper partner code relaties.koperPartnerCode String
    Koper partner type relaties.koperPartnerType String
    Notaris kantoor code relaties.notarisKantoorCode String
    Notaris kantoor type relaties.notarisKantoorType String
    Verkoop makelaar id relaties.verkoopMakelaarId String
    Verkopend makelaar code relaties.verkopendMakelaarCode String
    Verkoper code relaties.verkoperCode String
    Verkoper partner code relaties.verkoperPartnerCode String
    Verkoper partner type relaties.verkoperPartnerType String
Teksten teksten Subtype
    Aantekeningen teksten.aantekeningen Text
    Aantekeningen opmerkingen teksten.aantekeningenOpmerkingen Text
    Opmerkingen teksten.opmerkingen Text
Medialijst medialijst Collection
    Url medialijst.url String
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Soort medialijst.soort String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Interger
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime


Revisie #25
Aangemaakt: 11 november 2020 08:50:26 door Tussendoor
Bijgewerkt: 25 maart 2024 14:32:49 door Tussendoor