Velden

Hier vind je alle velden die je in de ontwikkeling van het thema kunt gebruiken om informatie van de objecten te kunnen tonen. Kies het CRM pakket dat je gebruikt en waar je onze plugin mee wilt koppelen, de velden die je daar vindt zijn de velden die we vanuit onze plugin gebruiken om de informatie uit de database te halen. Dit zijn dus de velden van onze plugin en niet velden van de CRM aanbieder.

Koppelen met het Realworks CRM (API)

Wanneer je de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Realworks wil koppelen met het Realworks CRM (en je maakt daarbij gebruik van de API koppeling), dan kan je onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
Actief actief Boolean
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Straatnaam 2 adresNederlands.straatnaam2 String
    Huisnummer adresNederlands.huisnummer Integer
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Plaats adresNederlands.plaats String
    Gemeente adresNederlands.gemeente String
    Land adresNederlands.land String
    Provincie adresNederlands.provincie String
kadasterGegevens kadasterGegevens Collection
    Aandeel kadasterGegevens.aandeel String
    Afgekocht tot kadasterGegevens.afgekochtTot String
    Afkoopoptie kadasterGegevens.afkoopoptie Boolean
    Eeuwig afgekocht kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht Boolean
    Eigendomssoort kadasterGegevens.eigendomssoort String
    Einddatum kadasterGegevens.einddatum DateTime
    Erfpacht per jaar kadasterGegevens.erfpachtPerJaar Double
    Erfpachtduur kadasterGegevens.erfpachtduur String
    Erfpachtgever kadasterGegevens.erfpachtgever String
    Erfpachtprijsvorm kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm String
    Indexnummer kadasterGegevens.indexnummer String
    Invoerdatum kadasterGegevens.invoerdatum Date
    Omvang kadasterGegevens.omvang String
    Oppervlakte kadasterGegevens.oppervlakte Integer
    Perceel kadasterGegevens.perceel String
    Sectie kadasterGegevens.sectie String
    Wijzigingsdatum kadasterGegevens.wijzigingsdatum DateTime
    Gemeente kadasterGegevens.gemeente String
Koopprijs voorvoegsel koopprijsVoorvoegsel String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurprijs voorvoegsel huurprijsVoorvoegsel String
Huurspecificaties huurspecificaties Array
VVE VVE Subtype
    Vve kvk inschrijving VVE.vveKvkInschrijving Boolean
    Vve onderhoudsverwachting VVE.vveOnderhoudsverwachting Boolean
    Vve opstalverzekering VVE.vveOpstalverzekering Boolean
    Vve periodieke bijdrage VVE.vvePeriodiekeBijdrage Boolean
    Vve reservefonds VVE.vveReservefonds Boolean
    Vve vergadering VVE.vveVergadering Boolean
    Appartement vve bijdrage VVE.appartementVveBijdrage Integer
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Aanmeldingsreden aanmeldingsreden String
Aanvaarding aanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Koopmengvorm koopmengvorm String
Koopmengvorm afwijking van koopprijs koopmengvormAfwijkingVanKoopprijs Integer
Koopmengvorm toelichting koopmengvormToelichting Text
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Verkocht onder voorbehoud datum verkochtOnderVoorbehoudDatum Date
Verkocht onder voorbehoud datum tot verkochtOnderVoorbehoudDatumTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Transactie prijs transactiePrijs Integer
Transactie prijs parkeerplaats transactiePrijsParkeerplaats Integer
Bouwvorm bouwvorm String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
BOGObject BOGObject Subtype
    Type BOGObject.type String
    Situatie BOGObject.situatie String
    Object ID BOGObject.objectID Integer
    Oppervlakte BOGObject.oppervlakte Integer
    Status BOGObject.status String
    Combinatie object type BOGObject.combinatieObjectType String
woning woning Subtype
    Objecttype woning.objecttype String
    Huidig gebruik woning.huidigGebruik String
    Huidige bestemming woning.huidigeBestemming String
    Oppervlakte woning.oppervlakte Integer
    Bouwrijp woning.bouwrijp Boolean
    Permanente bewoning woning.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning woning.recreatiewoning Boolean
    Liggingen woning.liggingen Array
    Gekoppelde makelaar woning.gekoppeldeMakelaar String
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Woonoppervlakte woning.woonoppervlakte Integer
    Totale kadestrale oppervlakte woning.totaleKadestraleOppervlakte Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Gebruiksoppervlakte overige functies woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
    Oppervlakte externe bergruimte woning.oppervlakteExterneBergruimte Integer
    Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand woning.buitenruimtesGebouwgebondenOfVrijstaand Integer
    Perceel oppervlakte woning.perceelOppervlakte Integer
    Bouwjaar woning.bouwjaar String
    Bouwjaar omschrijving woning.bouwjaarOmschrijving String
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    In aanbouw woning.inAanbouw Boolean
    onderhoudBinnen woning.onderhoudBinnen Subtype
        Waardering woning.onderhoudBinnen.waardering String
        Memo woning.onderhoudBinnen.memo Text
    onderhoudBuiten woning.onderhoudBuiten Subtype
        Waardering woning.onderhoudBuiten.waardering String
        Memo woning.onderhoudBuiten.memo Text
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting Text
    Energieklasse woning.energieklasse String
    Energie index woning.energieIndex String
    Energielabel einddatum woning.energielabelEinddatum Date
    Energie kenmerken woning.energieKenmerken Array
    EPC woning.EPC String
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar String
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    Voorzieningen woning.voorzieningen Array
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Kwaliteit woning.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
        Totaal aantal garages woning.garage.totaalAantalGarages Integer
    Parkeer faciliteiten woning.parkeerFaciliteiten Array
    Parkeren toelichting woning.parkerenToelichting Text
    Parkeren capaciteit woning.parkerenCapaciteit Integer
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
    Aantal kamers woning.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers woning.aantalSlaapkamers Integer
    Aantal badkamers woning.aantalBadkamers Integer
    verdiepingen woning.verdiepingen Collection
        Naam woning.verdiepingen.naam String
        Aantal kamers woning.verdiepingen.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdiepingen.aantalSlaapkamers Integer
        Etageligging woning.verdiepingen.etageligging String
        Etageomschrijving woning.verdiepingen.etageomschrijving Text
        Etagesoort woning.verdiepingen.etagesoort String
        Overige ruimten woning.verdiepingen.overigeRuimten Array
        badkamers woning.verdiepingen.badkamers Collection
            Breedte woning.verdiepingen.badkamers.breedte Integer
            Lengte woning.verdiepingen.badkamers.lengte Integer
            Oppervlakte woning.verdiepingen.badkamers.oppervlakte Integer
            Voorzieningen woning.verdiepingen.badkamers.voorzieningen Array
        woonkamer woning.verdiepingen.woonkamer Subtype
            Kamer mogelijk woning.verdiepingen.woonkamer.kamerMogelijk Boolean
            Breedte woning.verdiepingen.woonkamer.breedte Integer
            Lengte woning.verdiepingen.woonkamer.lengte Integer
            Oppervlakte woning.verdiepingen.woonkamer.oppervlakte Integer
            Types woning.verdiepingen.woonkamer.types Array
            Trap woning.verdiepingen.woonkamer.trap Boolean
            Vaste trap woning.verdiepingen.woonkamer.vasteTrap Boolean
        keuken woning.verdiepingen.keuken Subtype
            Lengte woning.verdiepingen.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdiepingen.keuken.breedte Integer
            Keukenjaar woning.verdiepingen.keuken.keukenjaar String
            Oppervlakte woning.verdiepingen.keuken.oppervlakte Integer
            Types woning.verdiepingen.keuken.types Array
medialijst medialijst Collection
    Url medialijst.url String
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Soort medialijst.soort String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
Publicatiedatum publicatiedatum DateTime
openhuisdagen openhuisdagen Collection
    Eind openhuisdagen.eind DateTime
    Start openhuisdagen.start DateTime
Vertrouwelijk vertrouwelijk Boolean
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField
Prioriteit prioriteit Integer
Unpublished at unpublishedAt DateTimeBedrijven

Voor het ontwikkelen van de BOG module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
relaties relaties Subtype
    medeaanmelders relaties.medeaanmelders Collection
        NVM vestiging NR relaties.medeaanmelders.NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Hoofdnummer adresNederlands.hoofdnummer String
    Reeks begin adresNederlands.reeksBegin String
    Reeks eind adresNederlands.reeksEind String
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Provincie adresNederlands.provincie String
    Land adresNederlands.land String
oppervlakte oppervlakte Subtype
    Perceel oppervlakte.perceel Integer
    Bedrijfsruimte bedrijfshal oppervlakte.bedrijfsruimteBedrijfshal Integer
    Kantoorruimte oppervlakte.kantoorruimte Integer
    Bedrijfsruimte kantoorruimte oppervlakte.bedrijfsruimteKantoorruimte Integer
    Bedrijfsruimte terrein oppervlakte.bedrijfsruimteTerrein Integer
    Horeca oppervlakte.horeca Integer
    Winkelruimte oppervlakte.winkelruimte Integer
    Belegging kantoorruimte oppervlakte.beleggingKantoorruimte Integer
    Belegging Agrarischbedrijf oppervlakte.beleggingAgrarischbedrijf Integer
    Belegging Bedrijfsruimte oppervlakte.beleggingBedrijfsruimte Integer
    Belegging Grond oppervlakte.beleggingGrond Integer
    Belegging Horeca oppervlakte.beleggingHoreca Integer
    Belegging Leisure oppervlakte.beleggingLeisure Integer
    Belegging Maatschappelijkvastgoed oppervlakte.beleggingMaatschappelijkvastgoed Integer
    Belegging Overig oppervlakte.beleggingOverig Integer
    Belegging Winkelruimte oppervlakte.beleggingWinkelruimte Integer
    Belegging Woonruimte oppervlakte.beleggingWoonruimte Integer
    Bedrijfsruimte Bedrijfshal in units vanaf oppervlakte.bedrijfsruimteBedrijfshalInUnitsVanaf Integer
    Bouwgrond In Units Vanaf oppervlakte.bouwgrondInUnitsVanaf Integer
    Overige In Units Vanaf oppervlakte.overigeInUnitsVanaf Integer
    Kantoorruimte In Units Vanaf oppervlakte.kantoorruimteInUnitsVanaf Integer
    Winkelruimte In Units Vanaf oppervlakte.winkelruimteInUnitsVanaf Integer
huur huur Subtype
    Prijs huur.prijs Integer
    Prijs tot huur.prijsTot Integer
    Huurprijs collegiaal tonen huur.huurprijsCollegiaalTonen Boolean
    Huurprijstype huur.huurprijstype String
    Huurprijsvoorvoegsel huur.huurprijsvoorvoegsel String
    servicekosten huur.servicekosten Subtype
        Prijs huur.servicekosten.prijs Integer
        BTW belast huur.servicekosten.BTWBelast Boolean
        Bouwrente huur.servicekosten.bouwrente Boolean
        Conditie huur.servicekosten.conditie String
    Bouwrente huur.bouwrente Boolean
    Huur conditie huur.huurConditie String
koop koop Subtype
    Prijs koop.prijs Integer
    Koopprijs collegiaal tonen koop.koopprijsCollegiaalTonen Boolean
    Koopprijsvoorvoegsel koop.koopprijsvoorvoegsel String
    Woz waarde koop.wozWaarde Integer
    Woz waarde peildatum koop.wozWaardePeildatum String
    Bouwrente koop.bouwrente Boolean
    Koop conditie koop.koopConditie String
    servicekosten koop.servicekosten Subtype
        Prijs koop.servicekosten.prijs Integer
        BTW belast koop.servicekosten.BTWBelast Boolean
        Bouwrente koop.servicekosten.bouwrente Boolean
        Conditie koop.servicekosten.conditie String
diversen diversen Subtype
    Actief diversen.actief Boolean
    Bouwjaar 2 diversen.bouwjaar2 String
    Bouwjaar 3 diversen.bouwjaar3 String
    Bouwjaar 4 diversen.bouwjaar4 String
    Bouwjaar 5 diversen.bouwjaar5 String
    Bouwjaaromschrijving 2 diversen.bouwjaaromschrijving2 String
    Bouwjaaromschrijving 3 diversen.bouwjaaromschrijving3 String
    Bouwjaaromschrijving 4 diversen.bouwjaaromschrijving4 String
    Bouwjaaromschrijving 5 diversen.bouwjaaromschrijving5 String
    Collegiale informatie diversen.collegialeInformatie String
    Eigen belang diversen.eigenBelang Boolean
    Informatieplicht diversen.informatieplicht Array
    Transactietoelichting diversen.transactietoelichting String
    Type diversen.type String
    Vertrouwelijk diversen.vertrouwelijk Boolean
Type aanvaarding typeAanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Aanmeldingsreden aanmeldingsreden String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Datum voorbehoud vanaf datumVoorbehoudVanaf Date
Transactie datum transactieDatum Date
Bouwvorm bouwvorm String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
Hoofdbestemming hoofdbestemming String
transactie transactie Collection
    Aantal maanden incentives transactie.aantalMaandenIncentives Integer
    Bedrijfshal transactieprijs transactie.bedrijfshalTransactieprijs Integer
    Belegger nationaliteit transactie.beleggerNationaliteit String
    Beleggertype transactie.beleggertype String
    Contante waarde incentives transactie.contanteWaardeIncentives Integer
    Incentives transactie.incentives Boolean
    Kantoorruimte transactieprijs transactie.kantoorruimteTransactieprijs Integer
    Ondertekeningsdatum transactie.ondertekeningsdatum Date
    Overeenkomstduur transactie.overeenkomstduur String
    Prijs ondervoorbehoud transactie.prijsOndervoorbehoud Integer
    Publicatie transactie transactie.publicatieTransactie Boolean
    Sale en leaseback transactie.saleEnLeaseback Boolean
    Sbi code transactie.sbiCode Array
    Terrein transactieprijs transactie.terreinTransactieprijs Integer
    Transactie oppervlakte transactie.transactieOppervlakte Integer
    Transactie ter overname btw belast transactie.transactieTerOvernameBtwBelast Boolean
    Transactie ter overname personeel transactie.transactieTerOvernamePersoneel Boolean
    Transactie ter overnameprijs transactie.transactieTerOvernameprijs Integer
    Transactieprijs transactie.transactieprijs Integer
    Transactieprijsconditie transactie.transactieprijsconditie String
    Transportdatum transactie.transportdatum Date
    Verhuurd onder voorbehoud conditie transactie.verhuurdOnderVoorbehoudConditie String
    Verhuurprijsconditie transactie.verhuurprijsconditie String
    Verkocht onder voorbehoud conditie transactie.verkochtOnderVoorbehoudConditie String
    Vestigingsreden transactie.vestigingsreden String
kadaster kadaster Collection
    kadasterGegevens kadaster.kadasterGegevens Subtype
        Aandeel kadaster.kadasterGegevens.aandeel String
        Afgekocht tot kadaster.kadasterGegevens.afgekochtTot String
        Afkoopoptie kadaster.kadasterGegevens.afkoopoptie Boolean
        Eeuwig afgekocht kadaster.kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht Boolean
        Eigendomssoort kadaster.kadasterGegevens.eigendomssoort String
        Einddatum kadaster.kadasterGegevens.einddatum DateTime
        Erfpacht per jaar kadaster.kadasterGegevens.erfpachtPerJaar Integer
        Erfpachtduur kadaster.kadasterGegevens.erfpachtduur String
        Erfpachtgever kadaster.kadasterGegevens.erfpachtgever String
        Erfpachtprijsvorm kadaster.kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm String
        Gemeente kadaster.kadasterGegevens.gemeente String
        Gemeentecode kadaster.kadasterGegevens.gemeentecode String
        Indexnummer kadaster.kadasterGegevens.indexnummer String
        Invoerdatum kadaster.kadasterGegevens.invoerdatum Date
        Omvang kadaster.kadasterGegevens.omvang String
        Oppervlakte kadaster.kadasterGegevens.oppervlakte Integer
        Perceel kadaster.kadasterGegevens.perceel String
        Sectie kadaster.kadasterGegevens.sectie String
        Wijzigingsdatum kadaster.kadasterGegevens.wijzigingsdatum DateTime
woonobject woonobject Subtype
    Situatie woonobject.situatie String
    Object ID woonobject.objectID Integer
    Oppervlakte woonobject.oppervlakte Integer
    Status woonobject.status String
gebouw gebouw Subtype
    gebouwDetails gebouw.gebouwDetails Subtype
        bouwjaar gebouw.gebouwDetails.bouwjaar Subtype
            Bog in aanbouw gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.bogInAanbouw Boolean
            Jaar gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.jaar String
            Omschrijving gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.omschrijving String
            Bouw periode gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.bouwPeriode String
        energielabel gebouw.gebouwDetails.energielabel Subtype
            Energie einddatum gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieEinddatum String
            Energieindex gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieindex Integer
            Energieklasse gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieklasse String
            Epc gebouw.gebouwDetails.energielabel.epc Integer
        Epc gebouw.gebouwDetails.epc Integer
        Gebouwnaam gebouw.gebouwDetails.gebouwnaam String
        lokatie gebouw.gebouwDetails.lokatie Subtype
            bereikbaarheid gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid Subtype
                Bereikbaarheid bushalte gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidBushalte
String
                Bereikbaarheid busknooppunt gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidBusknooppunt
String
                Bereikbaarheid metrohalte gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidMetrohalte
String
                Bereikbaarheid metroknooppunt gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidMetroknooppunt
String
                Bereikbaarheid ns station gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidNsStation
String
                Bereikbaarheid ns voor halte gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidNsVoorHalte
String
                Bereikbaarheid snelwegafrit gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidSnelwegafrit
String
                Bereikbaarheid tramhalte gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
bereikbaarheidTramhalte
String
                Bereikbaarheid tramknooppunt gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid
.bereikbaarheidTramknooppunt
String
                Voorziening bankaantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid
voorzieningBankaantal
Integer
                Voorziening bankafstand gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningBankafstand
String
                Voorziening ontspanning aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningOntspanningAantal
Integer
                Voorziening ontspanning afstand gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningOntspanningAfstand
String
                Voorziening restaurant aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningRestaurantAantal
Integer
                Voorziening restaurant afstand gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningRestaurantAfstand
String
                Voorziening winkel aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningWinkelAantal
Integer
                Voorziening winkel afstand gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.
voorzieningWinkelAfstand
String
            Liggingen gebouw.gebouwDetails.lokatie.liggingen Array
            Liggingskenmerk gebouw.gebouwDetails.lokatie.liggingskenmerk Array
            Lokatie toelichting gebouw.gebouwDetails.lokatie.lokatieToelichting Text
            nietOverdektParkeren gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren Subtype
                Parkeerfaciliteiten gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.
parkeerfaciliteiten
Text
                Prijs gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.
prijs
Integer
                BTW belast gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.
BTWBelast
Boolean
                Aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.
aantal
Integer
            overdektParkeren gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren Subtype
                Parkeerfaciliteiten gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.
parkeerfaciliteiten
Text
                Prijs gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.
prijs
Integer
                BTW belast gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.
BTWBelast
Boolean
                Aantal gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.
aantal
Integer
        onderhoudBinnen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen Subtype
            Waarderingen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.waarderingen Array
            Memo gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.memo Text
        onderhoudBuiten gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten Subtype
            Waarderingen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.waarderingen Array
            Memo gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.memo Text
object object Subtype
    functies object.functies Collection
        Actief object.functies.actief Boolean
        Invoerdatum object.functies.invoerdatum DateTime
        Type object.functies.type Array
        Wijzigingsdatum object.functies.wijzigingsdatum DateTime
        bedrijfsruimte object.functies.bedrijfsruimte Subtype
            bedrijfshal object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal Subtype
                BTW belast object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.BTWBelast Boolean
                Luchtbehandelingen object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.luchtbehandelingen Array
                Prijs object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.prijs Integer
                Voorzieningen object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.voorzieningen Array
                Vrije hoogte object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeHoogte Integer
                Vrije overspanning object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeOverspanning Integer
                Vloerbelasting object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vloerbelasting Integer
                Kantoorruimte aanwezig object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.kantoorruimteAanwezig Boolean
                Logistieke functie object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.logistiekeFunctie Boolean
                Terrein aanwezig object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.terreinAanwezig Boolean
                Oppervlakte object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.oppervlakte Integer
                In units vanaf object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.inUnitsVanaf Integer
            kantoorruimte object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte Subtype
                Oppervlakte object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.oppervlakte Integer
                Verdiepingen object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.verdiepingen Integer
                Luchtbehandelingen object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.luchtbehandelingen Array
                Opleveringsniveau object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.opleveringsniveau Array
                Prijs object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.prijs Integer
                BTW belast object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.BTWBelast Boolean
            terrein object.functies.bedrijfsruimte.terrein Subtype
                Oppervlakte object.functies.bedrijfsruimte.terrein.oppervlakte Integer
                uitbreidingsmogelijkheden object.functies.bedrijfsruimte.terrein.
uitbreidingsmogelijkheden
Subtype
                    Procentueel object.functies.bedrijfsruimte.terrein.
uitbreidingsmogelijkheden.procentueel
Integer
                    Type object.functies.bedrijfsruimte.terrein.
uitbreidingsmogelijkheden.type
String
                    Bouwhoogte object.functies.bedrijfsruimte.terrein.
uitbreidingsmogelijkheden.bouwhoogte
Integer
                Prijs object.functies.bedrijfsruimte.terrein.prijs Integer
                BTW belast object.functies.bedrijfsruimte.terrein.BTWBelast Boolean
        belegging object.functies.belegging Subtype
            Aantal huurders object.functies.belegging.aantalHuurders Integer
            Bruto huuropbrengst prijs object.functies.belegging.brutoHuuropbrengstPrijs Integer
            Aantal zelfstandige verhuurbare eenheden object.functies.belegging.
aantalZelfstandigeVerhuurbareEenheden
Integer
            Beleggingstype object.functies.belegging.beleggingstype String
            Bruto aanvangsrendement object.functies.belegging.brutoAanvangsrendement Integer
            Grondcategorie object.functies.belegging.grondcategorie String
            Horecasectoren object.functies.belegging.horecasectoren Array
            Oppervlakte object.functies.belegging.oppervlakte Integer
            Portefeuille object.functies.belegging.portefeuille Boolean
            Regio object.functies.belegging.regio Array
            Resterende looptijd contract in maanden object.functies.belegging.
resterendeLooptijdContractInMaanden
Integer
            Tonen adres object.functies.belegging.tonenAdres Boolean
            leegstand object.functies.belegging.leegstand Subtype
                Leegstand huurwaarde object.functies.belegging.leegstand.leegstandHuurwaarde Integer
                Leegstand vierkante meters object.functies.belegging.leegstand.leegstandVierkanteMeters Integer
            woonruimte object.functies.belegging.woonruimte Subtype
                Leegstand aantal wooneenheden object.functies.belegging.woonruimte.
leegstandAantalWooneenheden
Integer
                Woonruimtetype object.functies.belegging.woonruimte.woonruimtetype String
        bouwgrond object.functies.bouwgrond Subtype
            Bebouwingsmogelijkheid object.functies.bouwgrond.bebouwingsmogelijkheid String
            Volume procentueel object.functies.bouwgrond.volumeProcentueel Integer
            Volume in vierkante meters object.functies.bouwgrond.volumeInVierkanteMeters Integer
            Volume bouwhoogte object.functies.bouwgrond.volumeBouwhoogte Integer
            In units vanaf object.functies.bouwgrond.inUnitsVanaf Integer
        horeca object.functies.horeca Subtype
            Oppervlakte object.functies.horeca.oppervlakte Integer
            Horeca concentratiegebied object.functies.horeca.horecaConcentratiegebied Boolean
            Verkoop vloeroppervlakte object.functies.horeca.verkoopVloeroppervlakte Integer
            Gelegen op verdieping object.functies.horeca.gelegenOpVerdieping Array
            Regios object.functies.horeca.regios Array
            sectoren object.functies.horeca.sectoren Collection
                Aantal hotelkamers object.functies.horeca.sectoren.aantalHotelkamers Integer
                Soort horeca object.functies.horeca.sectoren.soortHoreca Array
                Horecaruimte oppervlakte object.functies.horeca.sectoren.horecaruimteOppervlakte Integer
                Huidig aantal zitplaatsen object.functies.horeca.sectoren.huidigAantalZitplaatsen Integer
                Huurinkomsten woonruimte per jaar object.functies.horeca.sectoren.
huurinkomstenWoonruimtePerJaar
Integer
                Niet horecaruimte oppervlakte object.functies.horeca.sectoren.
nietHorecaruimteOppervlakte
Integer
                Omzet laatste boekjaar object.functies.horeca.sectoren.omzetLaatsteBoekjaar Integer
                Terras object.functies.horeca.sectoren.terras Boolean
                Type object.functies.horeca.sectoren.type String
                Woningoppervlakte object.functies.horeca.sectoren.woningoppervlakte Integer
                Woonruimte aanwezig object.functies.horeca.sectoren.woonruimteAanwezig Boolean
            Ter overname prijs object.functies.horeca.terOvernamePrijs Integer
            Ter overname object.functies.horeca.terOvername Boolean
            Goodwill BTW belast object.functies.horeca.goodwillBTWBelast Boolean
            Ter overname personeel object.functies.horeca.terOvernamePersoneel Boolean
        kantoorruimte object.functies.kantoorruimte Subtype
            Oppervlakte object.functies.kantoorruimte.oppervlakte Integer
            In units vanaf object.functies.kantoorruimte.inUnitsVanaf Integer
            Luchtbehandelingen object.functies.kantoorruimte.luchtbehandelingen Array
            Verdiepingen object.functies.kantoorruimte.verdiepingen Integer
            Flexplek object.functies.kantoorruimte.flexplek Boolean
            Turnkey object.functies.kantoorruimte.turnkey Boolean
            Meetcertificaat aanwezig object.functies.kantoorruimte.meetcertificaatAanwezig Boolean
            Verzamelgebouwen object.functies.kantoorruimte.verzamelgebouwen Array
            Voorzieningen object.functies.kantoorruimte.voorzieningen Array
        leisure object.functies.leisure Subtype
            Aantal staanplaatsen object.functies.leisure.aantalStaanplaatsen Integer
            Aantal verblijven object.functies.leisure.aantalVerblijven Integer
            Capaciteit in personen object.functies.leisure.capaciteitInPersonen Integer
            Jaarplaatsen object.functies.leisure.jaarplaatsen Boolean
            Leisuretype object.functies.leisure.leisuretype String
            Leisurevoorzieningen object.functies.leisure.leisurevoorzieningen Array
            Oppervlakte object.functies.leisure.oppervlakte Integer
            Ter overname object.functies.leisure.terOvername Boolean
            Ter overname btw belast object.functies.leisure.terOvernameBtwBelast Boolean
            Ter overname personeel object.functies.leisure.terOvernamePersoneel Boolean
            Ter overname prijs object.functies.leisure.terOvernamePrijs Integer
            Woonobject aanwezig object.functies.leisure.woonobjectAanwezig Boolean
        maatschappelijkvastgoed object.functies.maatschappelijkvastgoed Subtype
            instellingen object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen
Collection
                Aantal plaatsen object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.aantalPlaatsen
Integer
                Aantal zorg wooneenheden object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.aantalZorgWooneenheden
Integer
                Bestemmingstype object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.bestemmingstype
String
                Btw belast object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.btwBelast
Boolean
                Herbestemming mogelijk object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.herbestemmingMogelijk
Boolean
                Huisvestingsvorm object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.huisvestingsvorm
String
                Oppervlakte object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.oppervlakte
Integer
                Praktijkruimte object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.praktijkruimte
Boolean
                Sanitair object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.sanitair
String
                Teruglevering van diensten object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.terugleveringVanDiensten
Boolean
                Type object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.type
String
                Leisurevoorzieningen object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.leisurevoorzieningen
Array
                Woonruimte aanwezig object.functies.maatschappelijkvastgoed.
instellingen.woonruimteAanwezig
Boolean
        overige object.functies.overige Subtype
            Aantal verdiepingen object.functies.overige.aantalVerdiepingen Integer
            Categorie object.functies.overige.categorie String
            Oppervlakte object.functies.overige.oppervlakte Integer
            Units vanaf object.functies.overige.unitsVanaf Integer
        verhardBuitenTerrein object.functies.verhardBuitenTerrein Subtype
            Afsluitbaar object.functies.verhardBuitenTerrein.afsluitbaar Boolean
            Omheind object.functies.verhardBuitenTerrein.omheind Boolean
            Percentage verhard object.functies.verhardBuitenTerrein.percentageVerhard Integer
            Verhardingstype object.functies.verhardBuitenTerrein.verhardingstype String
        winkelruimte object.functies.winkelruimte Subtype
            Oppervlakte object.functies.winkelruimte.oppervlakte Integer
            In units vanaf object.functies.winkelruimte.inUnitsVanaf Integer
            Verkoop vloeroppervlakte object.functies.winkelruimte.verkoopVloeroppervlakte Integer
            Bijdrage winkeliersvereniging object.functies.winkelruimte.bijdrageWinkeliersvereniging Boolean
            Ter overname prijs object.functies.winkelruimte.terOvernamePrijs Integer
            Showroom object.functies.winkelruimte.showroom Boolean
            Detailhandel object.functies.winkelruimte.detailhandel Boolean
            Publieksgerichte dienstverlening object.functies.winkelruimte.publieksgerichteDienstverlening Boolean
            Ter overname object.functies.winkelruimte.terOvername Boolean
            Ter overname BTW belast object.functies.winkelruimte.terOvernameBTWBelast Boolean
            Ter overname personeel object.functies.winkelruimte.terOvernamePersoneel Boolean
            Aantal verdiepingen object.functies.winkelruimte.aantalVerdiepingen Integer
            Frontbreedte object.functies.winkelruimte.frontbreedte Integer
            Branchebeperking object.functies.winkelruimte.branchebeperking Boolean
            Horeca toegestaan object.functies.winkelruimte.horecaToegestaan Boolean
            Welstandsklasse object.functies.winkelruimte.welstandsklasse String
            Verzamelgebouwen object.functies.winkelruimte.verzamelgebouwen Array
veiling veiling Subtype
    Veiling einddatum en tijd veiling.veilingEinddatumEnTijd DateTime
    Veiling startdatum en tijd veiling.veilingStartdatumEnTijd DateTime
    Veiling siteadres veiling.veilingSiteadres String
    Veiling sitenaam veiling.veilingSitenaam String
    Veiling vanafprijs veiling.veilingVanafprijs Integer
    Veiling zoekprijs veiling.veilingZoekprijs Integer
    Veilingssoort veiling.veilingssoort String
    Veilingstype veiling.veilingstype String
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
Prijs tonen prijsTonen Boolean
Adres tonen adresTonen Boolean
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField
Bedrijfsruimte bedrijfshal oppervlakte bedrijfsruimteBedrijfshalOppervlakte Integer
Kantoorruimte oppervlakte kantoorruimteOppervlakte Integer
Bedrijfsruimte kantoorruimte oppervlakte bedrijfsruimteKantoorruimteOppervlakte Integer
Bedrijfsruimte terrein oppervlakte bedrijfsruimteTerreinOppervlakte Integer
Horeca oppervlakte horecaOppervlakte Integer
Winkelruimte oppervlakte winkelruimteOppervlakte Integer
Belegging kantoorruimte oppervlakte beleggingKantoorruimteOppervlakte IntegerNieuwbouw

Voor het ontwikkelen van de volledige nieuwbouw module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Projecten

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Actief actief Boolean
Object code objectCode String
Projectnaam projectnaam String
Adres adres String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Publicatiedatum publicatiedatum DateTime
Datum start bouw datumStartBouw Date
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
Website website String
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
algemeen algemeen Subtype
    Aantal bouwnummers algemeen.aantalBouwnummers Integer
    Einddatum algemeen.einddatum DateTime
    Koop of huur algemeen.koopOfHuur String
    Land algemeen.land String
    Omschrijving algemeen.omschrijving Text
    Opleveringsdatum algemeen.opleveringsdatum Date
    Provincie algemeen.provincie String
    Status algemeen.status String
    Startdatum algemeen.startdatum DateTime
    Datum start verkoop algemeen.datumStartVerkoop Date
openhuisdagen openhuisdagen Collection
    Eind openhuisdagen.eind DateTime
    Start openhuisdagen.start DateTime
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField
Unpublished at unpublishedAt DateTime

Types

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Bedrijfscode bedrijfscode String
Object afdeling objectAfdeling String
Actief actief Boolean
Object code objectCode String
Naam naam String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Publicatiedatum publicatiedatum DateTime
Datum start bouw datumStartBouw Date
Aantal vrije eenheden aantalVrijeEenheden Integer
Inschrijfvoorwaarden inschrijfvoorwaarden Text
Woonkameroppervlakte van woonkameroppervlakteVan Integer
Woonkameroppervlakte tot en met woonkameroppervlakteTotEnMet Integer
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
Website website String
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
algemeen algemeen Subtype
    Aantal bouwnummers algemeen.aantalBouwnummers Integer
    Datum start verkoop algemeen.datumStartVerkoop Date
    Appartementsoort algemeen.appartementsoort String
    Bestemming huidig algemeen.bestemmingHuidig String
    Bouwrijp algemeen.bouwrijp Boolean
    Gebruik huidig algemeen.gebruikHuidig String
    Koop huur algemeen.koopHuur String
    Objecttype algemeen.objecttype String
    Omschrijving algemeen.omschrijving Text
    Onderhoudswaardering binnen algemeen.onderhoudswaarderingBinnen String
    Onderhoudswaardering binnen memo algemeen.onderhoudswaarderingBinnenMemo Text
    Onderhoudswaardering buiten algemeen.onderhoudswaarderingBuiten String
    Onderhoudswaardering buiten memo algemeen.onderhoudswaarderingBuitenMemo Text
    Opleveringsdatum algemeen.opleveringsdatum Date
    Soorten verwarming algemeen.soortenVerwarming Array
    Vve actief algemeen.vveActief Boolean
    Vve in oprichting algemeen.vveInOprichting Boolean
    Woningtype algemeen.woningtype Array
    Woonhuissoort algemeen.woonhuissoort Array
    Woonhuistype algemeen.woonhuistype Array
    Woonlaag algemeen.woonlaag Integer
    Aantal woonlagen algemeen.aantalWoonlagen Integer
    Startdatum algemeen.startdatum DateTime
detail detail Subtype
    buitenruimte detail.buitenruimte Subtype
        Daktoelichting detail.buitenruimte.daktoelichting String
        Garageoppervlakte detail.buitenruimte.garageoppervlakte Integer
        Parkeercapaciteit detail.buitenruimte.parkeercapaciteit Integer
        Parkeerfaciliteiten detail.buitenruimte.parkeerfaciliteiten Array
        Parkeertoelichting detail.buitenruimte.parkeertoelichting String
    etages detail.etages Collection
        Aantal kamers detail.etages.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers detail.etages.aantalSlaapkamers Integer
        badkamers detail.etages.badkamers Collection
            Breedte detail.etages.badkamers.breedte Integer
            Lengte detail.etages.badkamers.lengte Integer
            Oppervlakte detail.etages.badkamers.oppervlakte Integer
            Voorzieningen detail.etages.badkamers.voorzieningen Array
        etagegegevens detail.etages.etagegegevens Subtype
            Kamer mogelijk detail.etages.etagegegevens.kamerMogelijk Boolean
            Keukenbreedte detail.etages.etagegegevens.keukenbreedte Integer
            Keukenlengte detail.etages.etagegegevens.keukenlengte Integer
            Keukenjaar detail.etages.etagegegevens.keukenjaar String
            Keukenoppervlakte detail.etages.etagegegevens.keukenoppervlakte Integer
            Keukentypes detail.etages.etagegegevens.keukentypes Array
            Overige ruimtes detail.etages.etagegegevens.overigeRuimtes Array
            Trap in kamer detail.etages.etagegegevens.trapInKamer Boolean
            Vaste trap detail.etages.etagegegevens.vasteTrap Boolean
            Woonkamerbreedte detail.etages.etagegegevens.woonkamerbreedte Integer
            Woonkameroppervlakte detail.etages.etagegegevens.woonkameroppervlakte Integer
            Woonkamertypes detail.etages.etagegegevens.woonkamertypes Array
        Etageligging detail.etages.etageligging Array
        Etageomschrijving detail.etages.etageomschrijving String
        Etagesoort detail.etages.etagesoort Array
diversen diversen Subtype
    Aantal garages diversen.aantalGarages Integer
    Aantal schuren bergingen diversen.aantalSchurenBergingen Integer
    Appartementkenmerk diversen.appartementkenmerk String
    Appartementkwaliteit diversen.appartementkwaliteit String
    Cv combiketel diversen.cvCombiketel Boolean
    Cv ketel bouwjaar diversen.cvKetelBouwjaar Integer
    Cv ketel brandstof diversen.cvKetelBrandstof String
    Cv ketel eigendom diversen.cvKetelEigendom String
    Cv keteltype diversen.cvKeteltype String
    Dakmaterialen diversen.dakmaterialen Array
    Daktype diversen.daktype String
    Garage isolatievormen diversen.garageIsolatievormen Array
    Garagebreedte diversen.garagebreedte Integer
    Garagelengte diversen.garagelengte Integer
    Garagecapaciteit diversen.garagecapaciteit Integer
    Garagesoorten diversen.garagesoorten Array
    Garagevoorzieningen diversen.garagevoorzieningen Array
    Hoofdtuin achterom diversen.hoofdtuinAchterom Boolean
    Hoofdtuinbreedte diversen.hoofdtuinbreedte Integer
    Hoofdtuinlengte diversen.hoofdtuinlengte Integer
    Hoofdtuinoppervlakte diversen.hoofdtuinoppervlakte Integer
    Hoofdtuinpositie diversen.hoofdtuinpositie String
    Hoofdtuintype diversen.hoofdtuintype String
    Isolatievormen diversen.isolatievormen Array
    Liggingen diversen.liggingen Array
    Onderhoudswaardering binnen diversen.onderhoudswaarderingBinnen String
    Onderhoudswaardering binnen memo diversen.onderhoudswaarderingBinnenMemo Text
    Onderhoudswaardering buiten diversen.onderhoudswaarderingBuiten String
    Onderhoudswaardering buiten memo diversen.onderhoudswaarderingBuitenMemo Text
    Open portiek diversen.openPortiek Boolean
    Permanente bewoning diversen.permanenteBewoning Boolean
    Praktijkruimte aanwezig diversen.praktijkruimteAanwezig Boolean
    Recreatie in park diversen.recreatieInPark Boolean
    Recreatiewoning diversen.recreatiewoning Boolean
    Schuur berging isolatievormen diversen.schuurBergingIsolatievormen Array
    Schuur berging soort diversen.schuurBergingSoort String
    Schuur berging voorzieningen diversen.schuurBergingVoorzieningen Array
    Status diversen.status String
    Tuintypen diversen.tuintypen Array
    Verwarmingsoorten diversen.verwarmingsoorten Array
    Voorzieningen wonen diversen.voorzieningenWonen Array
    Vve kenmerken diversen.vveKenmerken Array
    Warmwatersoorten diversen.warmwatersoorten Array
    Woonhuiskenmerk diversen.woonhuiskenmerk String
    Woonhuiskwaliteit diversen.woonhuiskwaliteit String

Nummers

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object code objectCode String
Bouwnummer bouwnummer String
Actief actief Boolean
Adres adres String
Straatnaam straatnaam String
Straatnaam 2 straatnaam2 String
Huisnummer huisnummer Integer
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Land land String
Provincie provincie String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopprijsvoorvoegsel koopprijsvoorvoegsel String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurprijsvoorvoegsel huurprijsvoorvoegsel String
Huurspecificatie huurspecificatie Array
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Aanmeldingsreden aanmeldingsreden String
Aanvaarding aanvaarding String
Appartement vve bijdrage appartementVveBijdrage Integer
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Transactieprijs transactieprijs Integer
Transactie prijs parkeerplaats transactiePrijsParkeerplaats Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
teksten teksten Subtype
    A 4 tekst teksten.a4Tekst Text
    Aanbiedingstekst engels teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    Eigen site tekst teksten.eigenSiteTekst Text
    Flyer tekst teksten.flyerTekst Text
kadasterGegevens kadasterGegevens Collection
    Aandeel kadasterGegevens.aandeel String
    Afgekocht tot kadasterGegevens.afgekochtTot Date
    Afkoopoptie kadasterGegevens.afkoopoptie Boolean
    Eeuwig afgekocht kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht Boolean
    Eigendomssoort kadasterGegevens.eigendomssoort String
    Einddatum kadasterGegevens.einddatum DateTime
    Erfpacht per jaar kadasterGegevens.erfpachtPerJaar Double
    Erfpachtduur kadasterGegevens.erfpachtduur String
    Erfpachtgever kadasterGegevens.erfpachtgever String
    Erfpachtprijsvorm kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm String
    Indexnummer kadasterGegevens.indexnummer String
    Invoerdatum kadasterGegevens.invoerdatum Date
    Omvang kadasterGegevens.omvang String
    Oppervlakte kadasterGegevens.oppervlakte Integer
    Sectie kadasterGegevens.sectie String
    Wijzigingsdatum kadasterGegevens.wijzigingsdatum DateTime
    Gemeente kadasterGegevens.gemeente String
    Gemeentecode kadasterGegevens.gemeentecode String
    Perceel kadasterGegevens.perceel String
woning woning Subtype
    Objecttype woning.objecttype String
    Oppervlakte woning.oppervlakte Integer
    Bouwrijp woning.bouwrijp Boolean
    Permanente bewoning woning.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning woning.recreatiewoning Boolean
    Liggingen woning.liggingen Array
    Bouwjaar woning.bouwjaar String
    Bouwjaar omschrijving woning.bouwjaarOmschrijving String
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    Bouwvorm woning.bouwvorm String
    Energie kenmerken woning.energieKenmerken Array
    Energieklasse woning.energieklasse String
    Energie index woning.energieIndex String
    Energielabel einddatum woning.energielabelEinddatum Date
    EPC woning.EPC String
    Gekoppelde makelaar woning.gekoppeldeMakelaar String
    onderhoudBinnen woning.onderhoudBinnen Subtype
        Waardering woning.onderhoudBinnen.waardering String
        Memo woning.onderhoudBinnen.memo Text
    onderhoudBuiten woning.onderhoudBuiten Subtype
        Waardering woning.onderhoudBuiten.waardering String
        Memo woning.onderhoudBuiten.memo Text
    Voorzieningen woning.voorzieningen Array
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Gebruiksoppervlakte overige functies woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
    Totale kadestrale oppervlakte woning.totaleKadestraleOppervlakte Integer
    Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte woning.oppervlakteGebouwgebondenBuitenruimte Integer
    Oppervlakte externe bergruimte woning.oppervlakteExterneBergruimte Integer
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar Integer
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
    parkeren woning.parkeren Subtype
        Parkeercapaciteit woning.parkeren.parkeercapaciteit Integer
        Parkeerfaciliteiten woning.parkeren.parkeerfaciliteiten Array
        Parkeertoelichting woning.parkeren.parkeertoelichting String
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting String
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
    verdiepingen woning.verdiepingen Collection
        Naam woning.verdiepingen.naam String
        Aantal kamers woning.verdiepingen.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdiepingen.aantalSlaapkamers Integer
        Etageligging woning.verdiepingen.etageligging String
        Etageomschrijving woning.verdiepingen.etageomschrijving Text
        Etagesoort woning.verdiepingen.etagesoort String
        Overige ruimten woning.verdiepingen.overigeRuimten Array
        badkamers woning.verdiepingen.badkamers Collection
            Breedte woning.verdiepingen.badkamers.breedte Integer
            Lengte woning.verdiepingen.badkamers.lengte Integer
            Oppervlakte woning.verdiepingen.badkamers.oppervlakte Integer
            Voorzieningen woning.verdiepingen.badkamers.voorzieningen Array
        woonkamer woning.verdiepingen.woonkamer Subtype
            Kamer mogelijk woning.verdiepingen.woonkamer.kamerMogelijk Boolean
            Breedte woning.verdiepingen.woonkamer.breedte Integer
            Lengte woning.verdiepingen.woonkamer.lengte Integer
            Oppervlakte woning.verdiepingen.woonkamer.oppervlakte Integer
            Types woning.verdiepingen.woonkamer.types Array
            Trap woning.verdiepingen.woonkamer.trap Boolean
            Vaste trap woning.verdiepingen.woonkamer.vasteTrap Boolean
        keuken woning.verdiepingen.keuken Subtype
            Lengte woning.verdiepingen.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdiepingen.keuken.breedte Integer
            Keukenjaar woning.verdiepingen.keuken.keukenjaar String
            Oppervlakte woning.verdiepingen.keuken.oppervlakte Integer
            Types woning.verdiepingen.keuken.types Array
            Vernieuwd woning.verdiepingen.keuken.vernieuwd Integer
Publicatiedatum publicatiedatum DateTime
openhuisdagen openhuisdagen Collection
    Eind openhuisdagen.eind DateTime
    Start openhuisdagen.start DateTime
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd DateTime
    Mimetype medialijst.mimetype String
    Titel medialijst.titel String
    Volgnummer medialijst.volgnummer Integer
    Vrijgave medialijst.vrijgave Boolean
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField
Unpublished at unpublishedAt DateTime

Koppelen met het Realworks CRM (XML)

Wanneer je de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Realworks wil koppelen met het Realworks CRM (en je maakt daarbij gebruik van de XML koppeling), dan kan je onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Huisnummer adresNederlands.huisnummer Integer
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Plaats adresNederlands.plaats String
    Gemeente adresNederlands.gemeente String
    Land adresNederlands.land String
adresInternationaal adresInternationaal Subtype
    Adresregel 1 adresInternationaal.adresregel1 String
    Adresregel 2 adresInternationaal.adresregel2 String
    Plaats adresInternationaal.plaats String
    Land adresInternationaal.land String
Koopprijs voorvoegsel koopprijsVoorvoegsel String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurspecificatie huurspecificatie String
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Aanvaarding aanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Object aanmelding objectAanmelding String
Koopmengvorm koopmengvorm String
Koopmengvorm afwijking van koopprijs koopmengvormAfwijkingVanKoopprijs Integer
Koopmengvorm toelichting koopmengvormToelichting Text
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Datum veiling datumVeiling Date
Status status String
Verkocht onder voorbehoud datum verkochtOnderVoorbehoudDatum Date
Verkocht onder voorbehoud datum tot verkochtOnderVoorbehoudDatumTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Bouwvorm bouwvorm String
Internetplaatsingen internetplaatsingen String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
BOGObject BOGObject Subtype
    Type BOGObject.type String
    Situatie BOGObject.situatie String
    Object ID BOGObject.objectID Integer
    Oppervlakte BOGObject.oppervlakte Integer
    Status BOGObject.status String
agrarischBedrijf agrarischBedrijf Subtype
    Object ID agrarischBedrijf.objectID Integer
woning woning Subtype
    Huidig gebruik woning.huidigGebruik String
    Huidige bestemming woning.huidigeBestemming String
    Permanente bewoning woning.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning woning.recreatiewoning Boolean
    Liggingen woning.liggingen Array
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Gebruiksoppervlakte overige functies woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
    Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand woning.buitenruimtesGebouwgebondenOfVrijstaand Integer
    Perceel oppervlakte woning.perceelOppervlakte Integer
    Bouwjaar woning.bouwjaar String
    Bouwjaar omschrijving woning.bouwjaarOmschrijving String
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    In aanbouw woning.inAanbouw Boolean
    onderhoudBinnen woning.onderhoudBinnen Subtype
        Waardering woning.onderhoudBinnen.waardering String
        Memo woning.onderhoudBinnen.memo Text
    onderhoudBuiten woning.onderhoudBuiten Subtype
        Waardering woning.onderhoudBuiten.waardering String
        Memo woning.onderhoudBuiten.memo Text
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting Text
    Keurmerken woning.keurmerken Array
    Energieklasse woning.energieklasse String
    Energie index woning.energieIndex String
    Energielabel einddatum woning.energielabelEinddatum Date
    EPC woning.EPC String
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar String
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    Voorzieningen woning.voorzieningen Array
    Toelichting woning.toelichting Text
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Kwaliteit woning.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
        Totaal aantal garages woning.garage.totaalAantalGarages Integer
    Parkeer faciliteiten woning.parkeerFaciliteiten Array
    Parkeren toelichting woning.parkerenToelichting Text
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
        Kwaliteit woning.woonhuis.kwaliteit String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Kwaliteit woning.appartement.kwaliteit String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
        VVE checklist aanwezig woning.appartement.VVEChecklistAanwezig Boolean
    Aantal verdiepingen woning.aantalVerdiepingen Integer
    Aantal kamers woning.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers woning.aantalSlaapkamers Integer
    kelder woning.kelder Subtype
        Verdieping nr woning.kelder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.kelder.naam String
        Aantal kamers woning.kelder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.kelder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.kelder.woonkamer Subtype
            Types woning.kelder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.kelder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.kelder.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.kelder.keuken Subtype
            Types woning.kelder.keuken.types Array
            Lengte woning.kelder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.kelder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.kelder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.kelder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.kelder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.kelder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.kelder.overigeRuimten Array
    beganeGrondOfFlat woning.beganeGrondOfFlat Subtype
        Verdieping nr woning.beganeGrondOfFlat.verdiepingNr Integer
        Naam woning.beganeGrondOfFlat.naam String
        Aantal kamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.trap String
        keuken woning.beganeGrondOfFlat.keuken Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.keuken.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.beganeGrondOfFlat.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.beganeGrondOfFlat.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.beganeGrondOfFlat.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.beganeGrondOfFlat.overigeRuimten Array
    verdieping woning.verdieping Subtype
        Verdieping nr woning.verdieping.verdiepingNr Integer
        Naam woning.verdieping.naam String
        Aantal kamers woning.verdieping.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdieping.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.verdieping.woonkamer Subtype
            Types woning.verdieping.woonkamer.types Array
            Lengte woning.verdieping.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.verdieping.woonkamer.trap String
        keuken woning.verdieping.keuken Subtype
            Types woning.verdieping.keuken.types Array
            Lengte woning.verdieping.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.verdieping.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.verdieping.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.verdieping.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.verdieping.overigeRuimten Array
    zolder woning.zolder Subtype
        Verdieping nr woning.zolder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.zolder.naam String
        Aantal kamers woning.zolder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.zolder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.zolder.woonkamer Subtype
            Types woning.zolder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.zolder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.zolder.woonkamer.trap String
        keuken woning.zolder.keuken Subtype
            Types woning.zolder.keuken.types Array
            Lengte woning.zolder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.zolder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.zolder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.zolder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.zolder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.zolder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.zolder.overigeRuimten Array
        Zolder vliering opties woning.zolder.zolderVlieringOpties Array
    vliering woning.vliering Subtype
        Verdieping nr woning.vliering.verdiepingNr Integer
        Naam woning.vliering.naam String
        Aantal kamers woning.vliering.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.vliering.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.vliering.woonkamer Subtype
            Types woning.vliering.woonkamer.types Array
            Lengte woning.vliering.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.vliering.woonkamer.trap String
        keuken woning.vliering.keuken Subtype
            Types woning.vliering.keuken.types Array
            Lengte woning.vliering.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.vliering.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.vliering.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.vliering.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.vliering.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.vliering.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.vliering.overigeRuimten Array
        Zolder vliering opties woning.vliering.zolderVlieringOpties Array
bouwgrond bouwgrond Subtype
    Huidige bestemming bouwgrond.huidigeBestemming String
    Huidig gebruik bouwgrond.huidigGebruik String
    Oppervlakte bouwgrond.oppervlakte Integer
    Bouwrijp bouwgrond.bouwrijp String
    Liggingen bouwgrond.liggingen Array
    Toelichting bouwgrond.toelichting Text
inpandigeGarage inpandigeGarage Subtype
    Voorzieningen inpandigeGarage.voorzieningen Array
    Capaciteit inpandigeGarage.capaciteit Integer
    Lengte inpandigeGarage.lengte Integer
    Breedte inpandigeGarage.breedte Integer
    Oppervlakte inpandigeGarage.oppervlakte Integer
    Isolatievormen inpandigeGarage.isolatievormen Array
    Toelichting inpandigeGarage.toelichting Text
garagebox garagebox Subtype
    Voorzieningen garagebox.voorzieningen Array
    Capaciteit garagebox.capaciteit Integer
    Lengte garagebox.lengte Integer
    Breedte garagebox.breedte Integer
    Oppervlakte garagebox.oppervlakte Integer
    Isolatievormen garagebox.isolatievormen Array
    Toelichting garagebox.toelichting Text
parkeerkelder parkeerkelder Subtype
    Voorzieningen parkeerkelder.voorzieningen Array
    Capaciteit parkeerkelder.capaciteit Integer
    Lengte parkeerkelder.lengte Integer
    Breedte parkeerkelder.breedte Integer
    Oppervlakte parkeerkelder.oppervlakte Integer
    Toelichting parkeerkelder.toelichting Text
parkeerplaats parkeerplaats Subtype
    Capaciteit parkeerplaats.capaciteit Integer
    Toelichting parkeerplaats.toelichting Text
berging berging Subtype
    Voorzieningen berging.voorzieningen Array
    Lengte berging.lengte Integer
    Breedte berging.breedte Integer
    Oppervlakte berging.oppervlakte Integer
    Isolatievormen berging.isolatievormen Array
    Toelichting berging.toelichting Text
woonwagenStandplaats woonwagenStandplaats Subtype
    Lengte woonwagenStandplaats.lengte Integer
    Breedte woonwagenStandplaats.breedte Integer
    Oppervlakte woonwagenStandplaats.oppervlakte Integer
    Toelichting woonwagenStandplaats.toelichting Text
stacaravanStandplaats stacaravanStandplaats Subtype
    Lengte stacaravanStandplaats.lengte Integer
    Breedte stacaravanStandplaats.breedte Integer
    Oppervlakte stacaravanStandplaats.oppervlakte Integer
    Toelichting stacaravanStandplaats.toelichting Text
ligplaats ligplaats Subtype
    Lengte ligplaats.lengte Integer
    Breedte ligplaats.breedte Integer
    Oppervlakte ligplaats.oppervlakte Integer
    Toelichting ligplaats.toelichting Text
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Prijs tonen prijsTonen Boolean
Open huis vanaf openHuisVanaf DateTime
Open huis tot openHuisTot DateTime
Prioriteit prioriteit Integer
Magazine magazine Text
Korte omschrijving korteOmschrijving Text
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

 


 

Bedrijven

Voor het ontwikkelen van de BOG module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Hoofdnummer adresNederlands.hoofdnummer String
    Reeks begin adresNederlands.reeksBegin Integer
    Reeks eind adresNederlands.reeksEind Integer
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Woonplaats adresNederlands.woonplaats String
huur huur Subtype
    Prijs huur.prijs Integer
    BTW tarief huur.BTWTarief String
    BTW belast huur.BTWBelast Boolean
    servicekosten huur.servicekosten Subtype
        Prijs huur.servicekosten.prijs Integer
        BTW tarief huur.servicekosten.BTWTarief String
        BTW belast huur.servicekosten.BTWBelast Boolean
        Bouwrente huur.servicekosten.bouwrente Boolean
        Conditie huur.servicekosten.conditie String
    Bouwrente huur.bouwrente Boolean
    Huur conditie huur.huurConditie String
koop koop Subtype
    Prijs koop.prijs Integer
    BTW tarief koop.BTWTarief String
    BTW belast koop.BTWBelast Boolean
    servicekosten koop.servicekosten Subtype
        Prijs koop.servicekosten.prijs Integer
        BTW tarief koop.servicekosten.BTWTarief String
        BTW belast koop.servicekosten.BTWBelast Boolean
        Bouwrente koop.servicekosten.bouwrente String
        Conditie koop.servicekosten.conditie String
    Bouwrente koop.bouwrente Boolean
    Koop conditie koop.koopConditie String
    belegging koop.belegging Subtype
        Aantal huurders koop.belegging.aantalHuurders String
        Bruto huuropbrengst prijs koop.belegging.brutoHuuropbrengstPrijs Integer
        Bruto huuropbrengst BTW tarief koop.belegging.brutoHuuropbrengstBTWTarief String
        Bruto huuropbrengst BTW belast koop.belegging.brutoHuuropbrengstBTWBelast Boolean
        Expiratiedatum koop.belegging.expiratiedatum Date
Type aanvaarding typeAanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Toelichting aanvaarding toelichtingAanvaarding String
Object aanmelding objectAanmelding String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Bouwvorm bouwvorm String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Oppervlakte perceel oppervlaktePerceel Integer
Hoofdbestemming hoofdbestemming String
Nevenbestemmingen nevenbestemmingen Array
woonobject woonobject Subtype
    Situatie woonobject.situatie String
    Object ID woonobject.objectID Integer
    Oppervlakte woonobject.oppervlakte Integer
    Status woonobject.status String
gebouw gebouw Subtype
    gebouwDetails gebouw.gebouwDetails Subtype
        bouwjaren gebouw.gebouwDetails.bouwjaren Collection
            Jaar gebouw.gebouwDetails.bouwjaren.jaar Integer
            Omschrijving gebouw.gebouwDetails.bouwjaren.omschrijving String
        Bouwjaar periode gebouw.gebouwDetails.bouwjaarPeriode String
        In aanbouw gebouw.gebouwDetails.inAanbouw Boolean
        onderhoudBinnen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen Subtype
            Waarderingen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.waarderingen Array
            Memo gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.memo Text
        onderhoudBuiten gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten Subtype
            Waarderingen gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.waarderingen Array
            Memo gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.memo Text
        Liggingen gebouw.gebouwDetails.liggingen Array
        parkeren gebouw.gebouwDetails.parkeren Subtype
            Parkeerfaciliteiten gebouw.gebouwDetails.parkeren.parkeerfaciliteiten Text
            Prijs gebouw.gebouwDetails.parkeren.prijs Integer
            BTW tarief gebouw.gebouwDetails.parkeren.BTWTarief String
            BTW belast gebouw.gebouwDetails.parkeren.BTWBelast Boolean
            Bouwrente gebouw.gebouwDetails.parkeren.bouwrente Boolean
            Aantal gebouw.gebouwDetails.parkeren.aantal Integer
        Lokatie toelichting gebouw.gebouwDetails.lokatieToelichting Text
    bedrijfsruimte gebouw.bedrijfsruimte Subtype
        bedrijfshal gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal Subtype
            Oppervlakte gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.oppervlakte Integer
            In units vanaf gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.inUnitsVanaf Integer
            Vrije hoogte gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeHoogte Integer
            Vrije overspanning gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeOverspanning Integer
            Vloerbelasting gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vloerbelasting Integer
            Luchtbehandelingen gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.luchtbehandelingen Array
            Voorzieningen gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.voorzieningen Array
            Prijs gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.prijs Integer
            BTW tarief gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.BTWTarief String
            BTW belast gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.BTWBelast Boolean
            Bouwrente gebouw.bedrijfsruimte.bedrijfshal.bouwrente Boolean
        kantoorruimte gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte Subtype
            Oppervlakte gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.oppervlakte Integer
            Verdiepingen gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.verdiepingen Integer
            Luchtbehandelingen gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.luchtbehandelingen Array
            Opleveringsniveau gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.opleveringsniveau Array
            Prijs gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.prijs Integer
            BTW tarief gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.BTWTarief String
            BTW belast gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.BTWBelast Boolean
            Bouwrente gebouw.bedrijfsruimte.kantoorruimte.bouwrente Boolean
        terrein gebouw.bedrijfsruimte.terrein Subtype
            Oppervlakte gebouw.bedrijfsruimte.terrein.oppervlakte Integer
            uitbreidingsmogelijkheden gebouw.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden Subtype
                Procentueel gebouw.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.procentueel Integer
                In vierkante meters gebouw.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.inVierkanteMeters Integer
                Bouwhoogte gebouw.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.bouwhoogte Integer
            Prijs gebouw.bedrijfsruimte.terrein.prijs Integer
            BTW tarief gebouw.bedrijfsruimte.terrein.BTWTarief String
            BTW belast gebouw.bedrijfsruimte.terrein.BTWBelast Boolean
            Bouwrente gebouw.bedrijfsruimte.terrein.bouwrente Boolean
    horeca gebouw.horeca Subtype
        Oppervlakte gebouw.horeca.oppervlakte Integer
        Verkoop vloeroppervlakte gebouw.horeca.verkoopVloeroppervlakte Integer
        Gelegen op verdieping gebouw.horeca.gelegenOpVerdieping Array
        Regios gebouw.horeca.regios Array
        Soort horeca gebouw.horeca.soortHoreca Array
        Goodwill prijs gebouw.horeca.goodwillPrijs Integer
        Goodwill BTW tarief gebouw.horeca.goodwillBTWTarief String
        Goodwill BTW belast gebouw.horeca.goodwillBTWBelast Boolean
        Ter overname personeel gebouw.horeca.terOvernamePersoneel Boolean
        Welstandsklasse gebouw.horeca.welstandsklasse String
    kantoorruimte gebouw.kantoorruimte Subtype
        Oppervlakte gebouw.kantoorruimte.oppervlakte Integer
        In units vanaf gebouw.kantoorruimte.inUnitsVanaf Integer
        Luchtbehandelingen gebouw.kantoorruimte.luchtbehandelingen Array
        Verdiepingen gebouw.kantoorruimte.verdiepingen Integer
        Opleveringsniveau gebouw.kantoorruimte.opleveringsniveau Array
    winkelruimte gebouw.winkelruimte Subtype
        Oppervlakte gebouw.winkelruimte.oppervlakte Integer
        In units vanaf gebouw.winkelruimte.inUnitsVanaf Integer
        Verkoop vloeroppervlakte gebouw.winkelruimte.verkoopVloeroppervlakte Integer
        Bijdrage winkeliersvereniging gebouw.winkelruimte.bijdrageWinkeliersvereniging Boolean
        Goodwill prijs gebouw.winkelruimte.goodwillPrijs Integer
        Goodwill BTW tarief gebouw.winkelruimte.goodwillBTWTarief String
        Goodwill BTW belast gebouw.winkelruimte.goodwillBTWBelast Boolean
        Ter overname personeel gebouw.winkelruimte.terOvernamePersoneel Boolean
        Verdiepingen gebouw.winkelruimte.verdiepingen Integer
        Frontbreedte gebouw.winkelruimte.frontbreedte Integer
        Branchebeperking gebouw.winkelruimte.branchebeperking Boolean
        Horeca toegestaan gebouw.winkelruimte.horecaToegestaan Boolean
        Welstandsklasse gebouw.winkelruimte.welstandsklasse String
bouwgrond bouwgrond Subtype
    Bebouwingsmogelijkheid bouwgrond.bebouwingsmogelijkheid String
    Volume procentueel bouwgrond.volumeProcentueel Integer
    Volume in vierkante meters bouwgrond.volumeInVierkanteMeters Integer
    Volume bouwhoogte bouwgrond.volumeBouwhoogte Integer
    In units vanaf bouwgrond.inUnitsVanaf Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Prijs tonen prijsTonen Boolean
Prioriteit prioriteit Integer
Korte omschrijving korteOmschrijving String
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

 


 

Nieuwbouw

Voor het ontwikkelen van de volledige nieuwbouw module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Projecten

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Projectnaam projectnaam String
Adres adres String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Datum start bouw datumStartBouw Date
Omschrijving start bouw omschrijvingStartBouw String
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Omschrijving oplevering vanaf omschrijvingOpleveringVanaf String
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Website website String
Omgeving omgeving String
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Types

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Naam naam String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Aantal eenheden aantalEenheden Integer
Aantal vrije eenheden aantalVrijeEenheden Integer
Datum start bouw datumStartBouw Date
Omschrijving start bouw omschrijvingStartBouw String
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Omschrijving oplevering vanaf omschrijvingOpleveringVanaf String
Inschrijfvoorwaarden inschrijfvoorwaarden Text
Wachttijd wachttijd String
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Woonkameroppervlakte van woonkameroppervlakteVan Integer
Woonkameroppervlakte tot en met woonkameroppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date

Nummers

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Straatnaam straatnaam String
Bouwnummer bouwnummer String
Huisnummer huisnummer Integer
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurspecificatie huurspecificatie String
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
woning woning Subtype
    Liggingen woning.liggingen Array
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Totale woon oppervlakte woning.totaleWoonOppervlakte Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Gebruiksoppervlakte overige functies woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
    Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand woning.buitenruimtesGebouwgebondenOfVrijstaand Integer
    Perceel oppervlakte woning.perceelOppervlakte Integer
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar Integer
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Kwaliteit woning.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
        Totaal aantal garages woning.garage.totaalAantalGarages Integer
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting String
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
        Kwaliteit woning.woonhuis.kwaliteit String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Kwaliteit woning.appartement.kwaliteit String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
        VVE actief woning.appartement.VVEActief Boolean
    Aantal verdiepingen woning.aantalVerdiepingen Integer
    Aantal kamers woning.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers woning.aantalSlaapkamers Integer
    kelder woning.kelder Subtype
        Verdieping nr woning.kelder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.kelder.naam String
        Aantal kamers woning.kelder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.kelder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.kelder.woonkamer Subtype
            Types woning.kelder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.kelder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.kelder.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.kelder.keuken Subtype
            Types woning.kelder.keuken.types Array
            Lengte woning.kelder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.kelder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.kelder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.kelder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.kelder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.kelder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.kelder.overigeRuimten Array
    beganeGrondOfFlat woning.beganeGrondOfFlat Subtype
        Verdieping nr woning.beganeGrondOfFlat.verdiepingNr Integer
        Naam woning.beganeGrondOfFlat.naam String
        Aantal kamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.beganeGrondOfFlat.keuken Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.keuken.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.beganeGrondOfFlat.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.beganeGrondOfFlat.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.beganeGrondOfFlat.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.beganeGrondOfFlat.overigeRuimten Array
    verdieping woning.verdieping Subtype
        Verdieping nr woning.verdieping.verdiepingNr Integer
        Naam woning.verdieping.naam String
        Aantal kamers woning.verdieping.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdieping.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.verdieping.woonkamer Subtype
            Types woning.verdieping.woonkamer.types Array
            Lengte woning.verdieping.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.verdieping.woonkamer.trap String
        keuken woning.verdieping.keuken Subtype
            Types woning.verdieping.keuken.types Array
            Lengte woning.verdieping.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.verdieping.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.verdieping.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.verdieping.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.verdieping.overigeRuimten Array
    zolder woning.zolder Subtype
        Verdieping nr woning.zolder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.zolder.naam String
        Aantal kamers woning.zolder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.zolder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.zolder.woonkamer Subtype
            Types woning.zolder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.zolder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.zolder.woonkamer.trap String
        keuken woning.zolder.keuken Subtype
            Types woning.zolder.keuken.types Array
            Lengte woning.zolder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.zolder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.zolder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.zolder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.zolder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.zolder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.zolder.overigeRuimten Array
        Zolder vliering opties woning.zolder.zolderVlieringOpties Array
    vliering woning.vliering Subtype
        Verdieping nr woning.vliering.verdiepingNr Integer
        Naam woning.vliering.naam String
        Aantal kamers woning.vliering.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.vliering.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.vliering.woonkamer Subtype
            Types woning.vliering.woonkamer.types Array
            Lengte woning.vliering.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.vliering.woonkamer.trap String
        keuken woning.vliering.keuken Subtype
            Types woning.vliering.keuken.types Array
            Lengte woning.vliering.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.vliering.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.vliering.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.vliering.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.vliering.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.vliering.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.vliering.overigeRuimten Array
        Zolder vliering opties woning.vliering.zolderVlieringOpties Array
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

 


 

A&LV

Voor het ontwikkelen van de ALV module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Plaats plaats String
adresNederlands adresNederlands Subtype
    Straatnaam adresNederlands.straatnaam String
    Hoofdnummer adresNederlands.hoofdnummer Integer
    Reeks begin adresNederlands.reeksBegin Integer
    Reeks eind adresNederlands.reeksEind Integer
    Huisnummer toevoeging adresNederlands.huisnummerToevoeging String
    Postcode adresNederlands.postcode String
    Woonplaats adresNederlands.woonplaats String
    Provincie adresNederlands.provincie String
koop koop Subtype
    Prijsvoorvoegsel koop.prijsvoorvoegsel String
    Prijs koop.prijs Integer
    Prijs per ha koop.prijsPerHa Integer
    Koopconditie koop.koopconditie String
    Koopspecificatie koop.koopspecificatie String
veiling veiling Subtype
    Vanafprijs veiling.vanafprijs Integer
    Zoekprijs veiling.zoekprijs Integer
    Soort veiling veiling.soortVeiling String
    Veilingtype veiling.veilingtype String
    Start datum tijd veiling.startDatumTijd DateTime
    Eind datum tijd veiling.eindDatumTijd DateTime
    Veiling site naam veiling.veilingSiteNaam String
    Veiling site adres veiling.veilingSiteAdres Text
Aanvaarding aanvaarding String
Datum aanvaarding datumAanvaarding Date
Object aanmelding objectAanmelding String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging DateTime
Status status String
Bouwvorm bouwvorm String
internetplaatsingen internetplaatsingen Collection
    Plaatsing internetplaatsingen.plaatsing String
    Prijsvermelding internetplaatsingen.prijsvermelding Boolean
    Adresvermelding internetplaatsingen.adresvermelding Boolean
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
akkerbouwbedrijf akkerbouwbedrijf Subtype
    Grondsoorten akkerbouwbedrijf.grondsoorten Array
    opslagschuren akkerbouwbedrijf.opslagschuren Collection
        Oppervlakte akkerbouwbedrijf.opslagschuren.oppervlakte Integer
    machineloodsen akkerbouwbedrijf.machineloodsen Collection
        Oppervlakte akkerbouwbedrijf.machineloodsen.oppervlakte Integer
    Productierechten akkerbouwbedrijf.productierechten String
    Overige voorzieningen akkerbouwbedrijf.overigeVoorzieningen Array
losseGrond losseGrond Subtype
    Lengte losseGrond.lengte Integer
    Breedte losseGrond.breedte Integer
    Grondsoorten losseGrond.grondsoorten Array
    Land types losseGrond.landTypes Array
manegePensionstalling manegePensionstalling Subtype
    Paardenboxen manegePensionstalling.paardenboxen Integer
    rijhallen manegePensionstalling.rijhallen Collection
        Oppervlakte manegePensionstalling.rijhallen.oppervlakte Integer
        Bouwjaar manegePensionstalling.rijhallen.bouwjaar Integer
        Kantine manegePensionstalling.rijhallen.kantine Boolean
    loodsen manegePensionstalling.loodsen Collection
        Oppervlakte manegePensionstalling.loodsen.oppervlakte Integer
    Overige voorzieningen manegePensionstalling.overigeVoorzieningen Array
melkveehouderij melkveehouderij Subtype
    Aantal ligboxen melkveehouderij.aantalLigboxen Integer
    Aantal jongvee plaatsen melkveehouderij.aantalJongveePlaatsen Integer
    opstanden melkveehouderij.opstanden Collection
        Omschrijving melkveehouderij.opstanden.omschrijving String
        Lengte melkveehouderij.opstanden.lengte Integer
        Breedte melkveehouderij.opstanden.breedte Integer
        Oppervlakte melkveehouderij.opstanden.oppervlakte Integer
        Bouwjaar melkveehouderij.opstanden.bouwjaar Integer
    Melksysteem melkveehouderij.melksysteem String
    Overige voorzieningen melkveehouderij.overigeVoorzieningen Array
overig overig Subtype
    Type onderneming overig.typeOnderneming String
    opstallen overig.opstallen Collection
        Omschrijving overig.opstallen.omschrijving String
        Bouwjaar overig.opstallen.bouwjaar Integer
    Installaties overig.installaties Array
    Overige voorzieningen overig.overigeVoorzieningen Array
    Grondsoorten overig.grondsoorten Array
paardenhouderij paardenhouderij Subtype
    Paardenboxen paardenhouderij.paardenboxen Integer
    rijhallen paardenhouderij.rijhallen Collection
        Oppervlakte paardenhouderij.rijhallen.oppervlakte Integer
        Bouwjaar paardenhouderij.rijhallen.bouwjaar Integer
        Kantine paardenhouderij.rijhallen.kantine Boolean
    Loopstal oppervlakte paardenhouderij.loopstalOppervlakte Integer
    loodsen paardenhouderij.loodsen Collection
        Oppervlakte paardenhouderij.loodsen.oppervlakte Integer
    Afrasteringen paardenhouderij.afrasteringen Array
    Overige voorzieningen paardenhouderij.overigeVoorzieningen Array
pluimveebedrijf pluimveebedrijf Subtype
    Type onderneming pluimveebedrijf.typeOnderneming String
    Typen huisvesting pluimveebedrijf.typenHuisvesting Array
    Bouwjaar pluimveebedrijf.bouwjaar Integer
    mestsilos pluimveebedrijf.mestsilos Collection
        Inhoud pluimveebedrijf.mestsilos.inhoud Integer
    Pluimveerechten pluimveebedrijf.pluimveerechten Integer
    Groenlabel pluimveebedrijf.groenlabel Boolean
tuinbouwbedrijf tuinbouwbedrijf Subtype
    Type onderneming tuinbouwbedrijf.typeOnderneming String
    Teelt types tuinbouwbedrijf.teeltTypes Array
    grond tuinbouwbedrijf.grond Subtype
        Kavellengte tuinbouwbedrijf.grond.kavellengte Integer
        Kavel breedte tuinbouwbedrijf.grond.kavelBreedte Integer
        Bebouwde breedte tuinbouwbedrijf.grond.bebouwdeBreedte Integer
        Grondsoorten tuinbouwbedrijf.grond.grondsoorten Array
        Drainage tuinbouwbedrijf.grond.drainage Boolean
    glasOpstanden tuinbouwbedrijf.glasOpstanden Collection
        Lengte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.lengte Integer
        Breedte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.breedte Integer
        Oppervlakte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.oppervlakte Integer
        Bouwjaar tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.bouwjaar Integer
        Onderbouw tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.onderbouw String
        Type kas tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.typeKas String
        Poothoogte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.poothoogte String
        Kapbreedte tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.kapbreedte String
        Vakafstand tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.vakafstand String
        Overige voorzieningen tuinbouwbedrijf.glasOpstanden.overigeVoorzieningen Array
    overigeOpstanden tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden Collection
        Omschrijving tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.omschrijving String
        Lengte tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.lengte Integer
        Breedte tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.breedte Integer
        Oppervlakte tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.oppervlakte Integer
        Bouwjaar tuinbouwbedrijf.overigeOpstanden.bouwjaar Integer
    Installaties tuinbouwbedrijf.installaties Array
    Erfverharding tuinbouwbedrijf.erfverharding Integer
varkenshouderij varkenshouderij Subtype
    Type onderneming varkenshouderij.typeOnderneming String
    Aantal vleesvarkens varkenshouderij.aantalVleesvarkens Integer
    Aantal fokvarkens varkenshouderij.aantalFokvarkens Integer
    Aantal biggen varkenshouderij.aantalBiggen Integer
    Aantal vleesvarkensstallen varkenshouderij.aantalVleesvarkensstallen Integer
    Aantal fokvarkensstallen varkenshouderij.aantalFokvarkensstallen Integer
    Aantal biggenstallen varkenshouderij.aantalBiggenstallen Integer
    Bouwjaar varkenshouderij.bouwjaar Integer
    mestsilos varkenshouderij.mestsilos Collection
        Inhoud varkenshouderij.mestsilos.inhoud Integer
    Varkensrechten varkenshouderij.varkensrechten Integer
    Overige voorzieningen varkenshouderij.overigeVoorzieningen Array
vleeskalverenbedrijf vleeskalverenbedrijf Subtype
    Aantal kalveren vleeskalverenbedrijf.aantalKalveren Integer
    Bouwjaar vleeskalverenbedrijf.bouwjaar Integer
    mestsilos vleeskalverenbedrijf.mestsilos Collection
        Inhoud vleeskalverenbedrijf.mestsilos.inhoud Integer
    Overige voorzieningen vleeskalverenbedrijf.overigeVoorzieningen Array
nevenfunctie nevenfunctie Subtype
    Agrarisch nevenfunctie.agrarisch String
    Niet agrarisch nevenfunctie.nietAgrarisch Array
    Niet agrarisch overig nevenfunctie.nietAgrarischOverig String
bouwkavels bouwkavels Collection
    Hectare bouwkavels.hectare Integer
    Are bouwkavels.are Integer
    Centiare bouwkavels.centiare Integer
veldkavelsOppervlakte veldkavelsOppervlakte Subtype
    Hectare veldkavelsOppervlakte.hectare Integer
    Are veldkavelsOppervlakte.are Integer
    Centiare veldkavelsOppervlakte.centiare Integer
huiskavelOppervlakte huiskavelOppervlakte Subtype
    Hectare huiskavelOppervlakte.hectare Integer
    Are huiskavelOppervlakte.are Integer
    Centiare huiskavelOppervlakte.centiare Integer
Aantal bedrijfswoningen aantalBedrijfswoningen String
hoofdwoning hoofdwoning Subtype
    Bruto inhoud hoofdwoning.brutoInhoud Integer
    Bouwjaar hoofdwoning.bouwjaar Integer
    Bouwjaar omschrijving hoofdwoning.bouwjaarOmschrijving String
    Bouwjaar periode hoofdwoning.bouwjaarPeriode String
    Onderhoud binnen waardering hoofdwoning.onderhoudBinnenWaardering String
    Onderhoud buiten waardering hoofdwoning.onderhoudBuitenWaardering String
    Energieklasse hoofdwoning.energieklasse String
    Energie index hoofdwoning.energieIndex String
    Energielabel einddatum hoofdwoning.energielabelEinddatum Date
    EPC hoofdwoning.EPC String
Mede aanmelders medeAanmelders Array
mediaLijst mediaLijst Collection
    Groep mediaLijst.groep String
    URL mediaLijst.URL String
    Omschrijving mediaLijst.omschrijving String
    Gewijzigd mediaLijst.gewijzigd DateTime
Prijs tonen prijsTonen Boolean
Open huis vanaf openHuisVanaf DateTime
Open huis tot openHuisTot DateTime
Prioriteit prioriteit Integer
Korte omschrijving korteOmschrijving Text
Transactie conditie transactieConditie String
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

 


 

VGM

Voor het ontwikkelen vna de volledige VGM module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Projecten

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object company objectCompany String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Projectnaam projectnaam String
Adres adres String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Aantal units aantalUnits Integer
Datum start bouw datumStartBouw Date
Omschrijving start bouw omschrijvingStartBouw String
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Omschrijving oplevering vanaf omschrijvingOpleveringVanaf String
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Website website String
Omgeving omgeving String
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Types

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Naam naam String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Aantal eenheden aantalEenheden Integer
Aantal vrije eenheden aantalVrijeEenheden Integer
Datum start bouw datumStartBouw Date
Omschrijving start bouw omschrijvingStartBouw String
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Omschrijving oplevering vanaf omschrijvingOpleveringVanaf String
Inschrijfvoorwaarden inschrijfvoorwaarden Text
Wachttijd wachttijd String
Inhoud van inhoudVan Integer
Inhoud tot en met inhoudTotEnMet Integer
Woonoppervlakte van woonoppervlakteVan Integer
Woonoppervlakte tot en met woonoppervlakteTotEnMet Integer
Perceeloppervlakte van perceeloppervlakteVan Integer
Perceeloppervlakte tot en met perceeloppervlakteTotEnMet Integer
Woonkameroppervlakte van woonkameroppervlakteVan Integer
Woonkameroppervlakte tot en met woonkameroppervlakteTotEnMet Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Koop aanneemsom van koopAanneemsomVan Integer
Koop aanneemsom tot en met koopAanneemsomTotEnMet Integer
Huurprijs van huurprijsVan Integer
Huurprijs tot en met huurprijsTotEnMet Integer
woning woning Subtype
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
    kelder woning.kelder Subtype
         verdieping nr woning.kelder.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.kelder.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.kelder.AantalSlaapkamers Integer
    beganeGrondOfFlat woning.beganeGrondOfFlat Subtype
         verdieping nr woning.beganeGrondOfFlat.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.beganeGrondOfFlat.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.beganeGrondOfFlat.AantalSlaapkamers Integer
    verdieping woning.verdieping Collection
         verdieping nr woning.verdieping.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.verdieping.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.verdieping.AantalSlaapkamers Integer
    zolder woning.zolder Subtype
         verdieping nr woning.zolder.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.zolder.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.zolder.AantalSlaapkamers Integer
    vliering woning.vliering Subtype
         verdieping nr woning.vliering.VerdiepingNr Integer
         aantal kamers woning.vliering.AantalKamers Integer
         aantal slaapkamers woning.vliering.AantalSlaapkamers Integer
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date

Nummers

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NVM vestiging NR NVMVestigingNR String
Object afdeling objectAfdeling String
Object tiara ID objectTiaraID Integer
Object system ID objectSystemID Integer
Object code objectCode String
Adres adres String
Straatnaam straatnaam String
Bouwnummer bouwnummer String
Huisnummer huisnummer Integer
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Koopspecificatie koopspecificatie String
WOZ waarde WOZWaarde Integer
WOZ waarde peildatum WOZWaardePeildatum Date
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurspecificatie huurspecificatie String
Servicekosten per maand servicekostenPerMaand Integer
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Datum voorbehoud tot datumVoorbehoudTot Date
Transactie datum transactieDatum Date
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
woning woning Subtype
    Liggingen woning.liggingen Array
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Totale woon oppervlakte woning.totaleWoonOppervlakte Integer
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    onderhoudBinnen woning.onderhoudBinnen Subtype
        Waardering woning.onderhoudBinnen.waardering String
        Memo woning.onderhoudBinnen.memo Text
    onderhoudBuiten woning.onderhoudBuiten Subtype
        Waardering woning.onderhoudBuiten.waardering String
        Memo woning.onderhoudBuiten.memo Text
    installatie woning.installatie Subtype
        Soorten verwarming woning.installatie.soortenVerwarming Array
        CV ketel type woning.installatie.CVKetelType String
        CV ketel bouwjaar woning.installatie.CVKetelBouwjaar Integer
        CV ketel brandstof woning.installatie.CVKetelBrandstof String
        CV ketel eigendom woning.installatie.CVKetelEigendom String
        CV ketel combiketel woning.installatie.CVKetelCombiketel Boolean
        Soorten warm water woning.installatie.soortenWarmWater Array
    tuin woning.tuin Subtype
        Tuintypen woning.tuin.tuintypen Array
        Kwaliteit woning.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin woning.hoofdtuin Subtype
        Type woning.hoofdtuin.type String
        Positie woning.hoofdtuin.positie String
        Achterom woning.hoofdtuin.achterom Boolean
        Lengte woning.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte woning.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    schuurBerging woning.schuurBerging Subtype
        Soort woning.schuurBerging.soort String
        Voorzieningen woning.schuurBerging.voorzieningen Array
        Isolatievormen woning.schuurBerging.isolatievormen Array
        Totaal aantal woning.schuurBerging.totaalAantal Integer
    garage woning.garage Subtype
        Soorten woning.garage.soorten Array
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen Array
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Lengte woning.garage.lengte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen Array
        Totaal aantal garages woning.garage.totaalAantalGarages Integer
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Isolatievormen woning.isolatievormen Array
    Dak type woning.dakType String
    Dak materialen woning.dakMaterialen Array
    Dak toelichting woning.dakToelichting String
    woonhuis woning.woonhuis Subtype
        Soort woning.woonhuis.soort String
        Type woning.woonhuis.type String
        Kenmerk woning.woonhuis.kenmerk String
        Kwaliteit woning.woonhuis.kwaliteit String
    appartement woning.appartement Subtype
        Soort woning.appartement.soort String
        Kenmerk woning.appartement.kenmerk String
        Kwaliteit woning.appartement.kwaliteit String
        Open portiek woning.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag woning.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen woning.appartement.aantalWoonlagen Integer
        VVE actief woning.appartement.VVEActief Boolean
    Aantal verdiepingen woning.aantalVerdiepingen Integer
    Aantal kamers woning.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers woning.aantalSlaapkamers Integer
    kelder woning.kelder Subtype
        Verdieping nr woning.kelder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.kelder.naam String
        Aantal kamers woning.kelder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.kelder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.kelder.woonkamer Subtype
            Types woning.kelder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.kelder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.kelder.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.kelder.keuken Subtype
            Types woning.kelder.keuken.types Array
            Lengte woning.kelder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.kelder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.kelder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.kelder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.kelder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.kelder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.kelder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.kelder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.kelder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.kelder.overigeRuimten Array
        Ligging woning.kelder.ligging String
    beganeGrondOfFlat woning.beganeGrondOfFlat Subtype
        Verdieping nr woning.beganeGrondOfFlat.verdiepingNr Integer
        Naam woning.beganeGrondOfFlat.naam String
        Aantal kamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.beganeGrondOfFlat.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.beganeGrondOfFlat.woonkamer.trap Boolean
        keuken woning.beganeGrondOfFlat.keuken Subtype
            Types woning.beganeGrondOfFlat.keuken.types Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.beganeGrondOfFlat.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.beganeGrondOfFlat.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.beganeGrondOfFlat.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.beganeGrondOfFlat.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.beganeGrondOfFlat.overigeRuimten Array
        Ligging woning.beganeGrondOfFlat.ligging String
    verdieping woning.verdieping Subtype
        Verdieping nr woning.verdieping.verdiepingNr Integer
        Naam woning.verdieping.naam String
        Aantal kamers woning.verdieping.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.verdieping.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.verdieping.woonkamer Subtype
            Types woning.verdieping.woonkamer.types Array
            Lengte woning.verdieping.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.verdieping.woonkamer.trap String
        keuken woning.verdieping.keuken Subtype
            Types woning.verdieping.keuken.types Array
            Lengte woning.verdieping.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.verdieping.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.verdieping.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.verdieping.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.verdieping.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.verdieping.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.verdieping.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.verdieping.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.verdieping.overigeRuimten Array
        Ligging woning.verdieping.ligging String
    zolder woning.zolder Subtype
        Verdieping nr woning.zolder.verdiepingNr Integer
        Naam woning.zolder.naam String
        Aantal kamers woning.zolder.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.zolder.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.zolder.woonkamer Subtype
            Types woning.zolder.woonkamer.types Array
            Lengte woning.zolder.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.zolder.woonkamer.trap String
        keuken woning.zolder.keuken Subtype
            Types woning.zolder.keuken.types Array
            Lengte woning.zolder.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.zolder.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.zolder.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.zolder.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.zolder.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.zolder.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.zolder.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.zolder.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.zolder.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.zolder.overigeRuimten Array
        Ligging woning.zolder.ligging String
        Zolder vliering opties woning.zolder.zolderVlieringOpties Array
    vliering woning.vliering Subtype
        Verdieping nr woning.vliering.verdiepingNr Integer
        Naam woning.vliering.naam String
        Aantal kamers woning.vliering.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.vliering.aantalSlaapkamers Integer
        woonkamer woning.vliering.woonkamer Subtype
            Types woning.vliering.woonkamer.types Array
            Lengte woning.vliering.woonkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.woonkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.woonkamer.oppervlakte Integer
            Trap woning.vliering.woonkamer.trap String
        keuken woning.vliering.keuken Subtype
            Types woning.vliering.keuken.types Array
            Lengte woning.vliering.keuken.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.keuken.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.keuken.oppervlakte Integer
            Vernieuwd woning.vliering.keuken.vernieuwd Integer
        badkamer woning.vliering.badkamer Subtype
            Voorzieningen woning.vliering.badkamer.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamer.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamer.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamer.oppervlakte Integer
        badkamers woning.vliering.badkamers Collection
            Voorzieningen woning.vliering.badkamers.voorzieningen Array
            Lengte woning.vliering.badkamers.lengte Integer
            Breedte woning.vliering.badkamers.breedte Integer
            Oppervlakte woning.vliering.badkamers.oppervlakte Integer
        Overige ruimten woning.vliering.overigeRuimten Array
        Ligging woning.vliering.ligging String
        Zolder vliering opties woning.vliering.zolderVlieringOpties Array
medialijst medialijst Collection
    Groep medialijst.groep String
    Url medialijst.url String
    Omschrijving medialijst.omschrijving String
    Gewijzigd medialijst.gewijzigd Date
Provincie provincie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Koppelen met het Pyber CRM

Wanneer je gebruik maakt van het Pyber CRM en je wil de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Pyber gaan inbouwen, dan kan je de onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
Adres adres String
Straatnaam huisnummer straatnaam_huisnummer String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Wijk wijk String
Land land String
Hoofdfoto hoofdfoto String
Titel titel Text
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Metakeys metakeys Text
Metabeschrijving metabeschrijving Text
Brochure brochure String
Koophuur koophuur String
Status status String
Beschikbaarheid beschikbaarheid String
Aanvaarding aanvaarding String
Servicekosten servicekosten Integer
Bijdrage VVE bijdrageVVE Integer
koop koop Subtype
    Prijs koop.prijs Integer
    Prijsconditie koop.prijsconditie String
    Prijsvoorvoegsel koop.prijsvoorvoegsel String
    Prijsspecificatie koop.prijsspecificatie String
huur huur Subtype
    Prijs huur.prijs Integer
    Prijsconditie huur.prijsconditie String
    Prijsvoorvoegsel huur.prijsvoorvoegsel String
    Prijsspecificatie huur.prijsspecificatie String
    Inclusief huur.inclusief Array
    Kosten huurder huur.kostenHuurder Integer
    Waarborgsom huur.waarborgsom Integer
    Termijn minimaal huur.termijn_minimaal Integer
    Termijn huur.termijn Integer
nl nl Subtype
    Aanbiedingstekst nl.aanbiedingstekst Text
    Titel nl.titel Text
    Beschrijving nl.beschrijving Text
    Korte beschrijving nl.korteBeschrijving Text
    Brochure nl.brochure String
    Metabeschrijving nl.metabeschrijving Text
    Metakeys nl.metakeys Text
en en Subtype
    Aanbiedingstekst en.aanbiedingstekst Text
    Titel en.titel Text
    Beschrijving en.beschrijving Text
    Korte beschrijving en.korteBeschrijving Text
    Brochure en.brochure String
    Metabeschrijving en.metabeschrijving Text
    Metakeys en.metakeys Text
es es Subtype
    Aanbiedingstekst es.aanbiedingstekst Text
    Korte beschrijving es.korteBeschrijving Text
    Brochure es.brochure String
ru ru Subtype
    Aanbiedingstekst ru.aanbiedingstekst Text
    Korte beschrijving ru.korteBeschrijving Text
    Brochure ru.brochure String
datum datum Subtype
    Aangemaakt datum.aangemaakt DateTime
    Wijziging datum.wijziging DateTime
    openhuisdagen datum.openhuisdagen Collection
    Aanvaarding datum.aanvaarding Date
    Beschikbaar vanaf datum.beschikbaarVanaf Date
    Verhuurd tot datum.verhuurdTot Date
is is Subtype
    Koop is.koop Boolean
    Huur is.huur Boolean
    Nieuwbouw is.nieuwbouw Boolean
    Archief is.archief Boolean
    Beleggingsobject is.beleggingsobject Boolean
    Vakantieverhuur is.vakantieverhuur Boolean
    Voor huisdieren is.voorHuisdieren Boolean
    Openhuis is.openhuis Boolean
    Resort is.resort Boolean
makelaar makelaar Subtype
    Naam makelaar.naam String
    Email makelaar.email String
    Profielfoto makelaar.profielfoto String
woning woning Subtype
    Categorie woning.categorie String
    Categorie hernoemd woning.categorie_hernoemd String
    Type woning.type String
    Subtype woning.subtype String
    Bouwjaar woning.bouwjaar String
    Bouwjaar periode woning.bouwjaarPeriode String
    Faciliteiten woning.faciliteiten Array
    Locatie woning.locatie Array
    Uitzicht woning.uitzicht Array
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden Array
    Woonstijl woning.woonstijl Array
verhoudingen verhoudingen Subtype
    Woonoppervlakte verhoudingen.woonoppervlakte Integer
    Perceeloppervlakte verhoudingen.perceeloppervlakte Integer
    Overige inpandige ruimte oppervlakte verhoudingen.overigeInpandigeRuimteOppervlakte Integer
    Externe bergruimte oppervlakte verhoudingen.externeBergruimteOppervlakte Integer
    Volume verhoudingen.volume Integer
aantal aantal Subtype
    Kamers aantal.kamers Integer
    Slaapkamers aantal.slaapkamers Integer
    Badkamers aantal.badkamers Integer
kadastralegegevens kadastralegegevens Subtype
    Gemeente kadastralegegevens.gemeente Integer
    Gemeente code kadastralegegevens.gemeenteCode Integer
    Sectie kadastralegegevens.sectie Integer
    Perceelnummer kadastralegegevens.perceelnummer Integer
media media Subtype
    afbeeldingen media.afbeeldingen Collection
        Afbeelding ID media.afbeeldingen.afbeeldingID Integer
        Volgorde media.afbeeldingen.volgorde Integer
        Url media.afbeeldingen.url String
    plattegronden media.plattegronden Collection
        Plattegrond ID media.plattegronden.plattegrondID Integer
        Volgorde media.plattegronden.volgorde Integer
        Titel media.plattegronden.titel String
        Url media.plattegronden.url String
    videos media.videos Collection
        Code media.videos.code String
        Url media.videos.url String
tuin tuin Subtype
    Type tuin.type Array
    Kwaliteit tuin.kwaliteit String
    Positie tuin.positie String
    Oppervlakte tuin.oppervlakte Integer
hoofdtuin hoofdtuin Subtype
    Oppervlakte hoofdtuin.oppervlakte Integer
    Lengte hoofdtuin.lengte Integer
    Breedte hoofdtuin.breedte Integer
opslag opslag Subtype
    Aantal opslag.aantal Integer
    Type opslag.type String
    Faciliteiten opslag.faciliteiten Array
    Isolatie opslag.isolatie Array
garage garage Subtype
    Aantal garage.aantal Integer
    Capaciteit garage.capaciteit Integer
    Lengte garage.lengte Integer
    Breedte garage.breedte Integer
    Oppervlakte garage.oppervlakte Integer
    Type garage.type Array
    Faciliteiten garage.faciliteiten Array
    Isolatie garage.isolatie Array
parkeer parkeer Subtype
    Capaciteit parkeer.capaciteit Integer
    Faciliteiten parkeer.faciliteiten Array
dak dak Subtype
    Type dak.type String
    Materiaal dak.materiaal Array
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField
Unpublished at unpublishedAt DateTime
energie energie Subtype
    Klasse energie.klasse String
    Index energie.index String

 


 

Bedrijven

Voor het ontwikkelen van de bedrijven module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id String
Adres adres String
Straatnaam huisnummer straatnaam_huisnummer String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Wijk wijk String
Land land String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Hoofdfoto hoofdfoto String
Titel titel Text
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Metakeys metakeys Text
Metabeschrijving metabeschrijving Text
Brochure brochure String
Koophuur koophuur String
Status status String
Beschikbaarheid beschikbaarheid String
Aanvaarding aanvaarding String
Bijdrage VVE bijdrageVVE Integer
Servicekosten servicekosten Integer
Servicekosten btw servicekosten_btw Boolean
Servicekosten periode servicekosten_periode String
Usp een usp_een String
Usp twee usp_twee String
Usp drie usp_drie String
koop koop Subtype
    Prijs koop.prijs Integer
    Prijsconditie koop.prijsconditie String
    Prijsvoorvoegsel koop.prijsvoorvoegsel String
    Prijsspecificatie koop.prijsspecificatie String
    Btw belast koop.btw_belast Boolean
huur huur Subtype
    Prijs huur.prijs Integer
    Prijsconditie huur.prijsconditie String
    Prijsvoorvoegsel huur.prijsvoorvoegsel String
    Prijsspecificatie huur.prijsspecificatie String
    Inclusief huur.inclusief Array
    Kosten huurder huur.kostenHuurder Integer
    Waarborgsom huur.waarborgsom Integer
    Termijn minimaal huur.termijn_minimaal Integer
    Termijn huur.termijn Integer
nl nl Subtype
    Aanbiedingstekst nl.aanbiedingstekst Text
    Titel nl.titel Text
    Beschrijving nl.beschrijving Text
    Korte beschrijving nl.korteBeschrijving Text
    Brochure nl.brochure String
    Metabeschrijving nl.metabeschrijving Text
    Metakeys nl.metakeys Text
    Usp een nl.usp_een String
    Usp twee nl.usp_twee String
    Usp drie nl.usp_drie String
en en Subtype
    Aanbiedingstekst en.aanbiedingstekst Text
    Titel en.titel Text
    Beschrijving en.beschrijving Text
    Korte beschrijving en.korteBeschrijving Text
    Brochure en.brochure String
    Metabeschrijving en.metabeschrijving Text
    Metakeys en.metakeys Text
    Usp een en.usp_een String
    Usp twee en.usp_twee String
    Usp drie en.usp_drie String
es es Subtype
    Aanbiedingstekst es.aanbiedingstekst Text
    Korte beschrijving es.korteBeschrijving Text
    Brochure es.brochure String
    Usp een es.usp_een String
    Usp twee es.usp_twee String
    Usp drie es.usp_drie String
ru ru Subtype
    Aanbiedingstekst ru.aanbiedingstekst Text
    Korte beschrijving ru.korteBeschrijving Text
    Brochure ru.brochure String
    Usp een ru.usp_een String
    Usp twee ru.usp_twee String
    Usp drie ru.usp_drie String
datum datum Subtype
    Aangemaakt datum.aangemaakt DateTime
    Wijziging datum.wijziging DateTime
    Aanvaarding datum.aanvaarding Date
    Beschikbaar vanaf datum.beschikbaarVanaf Date
    Verhuurd tot datum.verhuurdTot Date
openhuisdagen openhuisdagen Collection
    Datum openhuisdagen.datum Date
    Toelichting openhuisdagen.toelichting String
is is Subtype
    Koop is.koop Boolean
    Huur is.huur Boolean
    Nieuwbouw is.nieuwbouw Boolean
    Archief is.archief Boolean
    Openhuis is.openhuis Boolean
makelaar makelaar Subtype
    Naam makelaar.naam String
    Email makelaar.email String
    Profielfoto makelaar.profielfoto String
object object Subtype
    Bouwjaar object.bouwjaar Integer
    Bouwjaar periode object.bouwjaarPeriode String
    Hoofdbestemming object.hoofdbestemming Array
    Nevenbestemmingen object.nevenbestemmingen Array
    Locatie object.locatie Array
    Liggingskenmerken object.liggingskenmerken Array
    Bijzonderheden object.bijzonderheden Array
woonruimte woonruimte Subtype
    Status woonruimte.status String
    Situatie woonruimte.situatie String
    Oppervlakte woonruimte.oppervlakte Integer
    Woning ID woonruimte.woningID Integer
horeca horeca Subtype
    Oppervlakte horeca.oppervlakte Integer
    Verkoop vloeroppervlakte horeca.verkoopVloeroppervlakte Integer
    Hotelkamers horeca.hotelkamers Integer
    Verdieping nrs horeca.verdiepingNrs Array
    Luchtbehandelingen horeca.luchtbehandelingen Array
    Sectoren horeca.sectoren Array
    Regios horeca.regios Array
    type horeca.type Subtype
        Drankensector horeca.type.drankensector Array
        Fastfood horeca.type.fastfood Array
        Restaurant horeca.type.restaurant Array
        Hotel horeca.type.hotel Array
kantoorruimte kantoorruimte Subtype
    Oppervlakte kantoorruimte.oppervlakte Integer
    Units vanaf kantoorruimte.unitsVanaf Integer
    Verdiepingen kantoorruimte.verdiepingen Integer
bedrijfsruimte bedrijfsruimte Subtype
    Oppervlakte bedrijfsruimte.oppervlakte Integer
    Units vanaf bedrijfsruimte.unitsVanaf Integer
belegging belegging Subtype
    Type belegging.type String
maatschappelijkvastgoed maatschappelijkvastgoed Subtype
    Types maatschappelijkvastgoed.types Array
bouwgrond bouwgrond Subtype
    Bebouwingsmogelijkheden bouwgrond.bebouwingsmogelijkheden Array
    Volume bouwgrond.volume Integer
    Volume eenheid bouwgrond.volume_eenheid String
overig overig Subtype
    Type overig.type String
    Oppervlakte overig.oppervlakte Integer
    Verdiepingen overig.verdiepingen Integer
leisure leisure Subtype
    Type leisure.type String
    Voorzieningen leisure.voorzieningen Array
kadastralegegevens kadastralegegevens Subtype
    Gemeente kadastralegegevens.gemeente String
    Gemeente code kadastralegegevens.gemeenteCode String
    Sectie kadastralegegevens.sectie String
    Perceelnummer kadastralegegevens.perceelnummer Integer
    Perceeloppervlakte kadastralegegevens.perceeloppervlakte Integer
media media Subtype
    afbeeldingen media.afbeeldingen Collection
        Afbeelding ID media.afbeeldingen.afbeeldingID Integer
        Volgorde media.afbeeldingen.volgorde Integer
        Url media.afbeeldingen.url String
    plattegronden media.plattegronden Collection
        Plattegrond ID media.plattegronden.plattegrondID Integer
        Volgorde media.plattegronden.volgorde Integer
        Titel media.plattegronden.titel String
        Url media.plattegronden.url String
    videos media.videos Collection
        Code media.videos.code String
        Url media.videos.url String
tuin tuin Subtype
    Type tuin.type Array
    Kwaliteit tuin.kwaliteit String
    Positie tuin.positie String
    Oppervlakte tuin.oppervlakte Integer
hoofdtuin hoofdtuin Subtype
    Oppervlakte hoofdtuin.oppervlakte Integer
    Lengte hoofdtuin.lengte Integer
    Breedte hoofdtuin.breedte Integer
opslag opslag Subtype
    Aantal opslag.aantal Integer
    Type opslag.type String
    Faciliteiten opslag.faciliteiten Array
    Isolatie opslag.isolatie Array
garage garage Subtype
    Aantal garage.aantal Integer
    Capaciteit garage.capaciteit Integer
    Lengte garage.lengte Integer
    Breedte garage.breedte Integer
    Oppervlakte garage.oppervlakte Integer
    Type garage.type Array
    Faciliteiten garage.faciliteiten Array
    Isolatie garage.isolatie Array
parkeer parkeer Subtype
    Capaciteit parkeer.capaciteit Integer
    Faciliteiten parkeer.faciliteiten Array
dak dak Subtype
    Type dak.type String
    Materiaal dak.materiaal Array
Radius radius RadiusField
Unpublished at unpublishedAt DateTime
energie energie Subtype
    Klasse energie.klasse String
    Index energie.index String

Koppelen met het Skarabee CRM

Wanneer je gebruik maakt van het Skarabee CRM en je wil de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Skarabee gaan inbouwen, dan kan je de onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
info info Subtype
    Guid info.guid String
    Created info.created DateTime
    Modified info.modified DateTime
    Hide price info.hidePrice Boolean
    Hide address info.hideAddress Boolean
    Hide house number info.hideHouseNumber Boolean
    Enabled info.enabled Boolean
    Flash ID info.flashID String
    Options info.options Array
    Virtual url info.virtualUrl String
    Video url info.videoUrl String
    Site url info.siteUrl String
    Units info.units Integer
    EstateId info.estateId Integer
Address address String
City city String
project project Subtype
    Publication ID project.publicationID Integer
    Name project.name String
    Content project.content Double
    Content unit project.contentUnit String
    Habitable area project.habitableArea Double
    Habitable area unit project.habitableAreaUnit String
    Living room area project.livingRoomArea Double
    Living room area unit project.livingRoomAreaUnit String
    transactionPrice project.transactionPrice Subtype
        Amount project.transactionPrice.amount Double
        Minimum amount project.transactionPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount project.transactionPrice.maximumAmount Double
        VAT rate project.transactionPrice.VATRate Double
        Description project.transactionPrice.description String
        VAT fiscalised project.transactionPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive project.transactionPrice.VATInclusive Boolean
        Currency project.transactionPrice.currency String
        Recurrency project.transactionPrice.recurrency String
    Units project.units Integer
    Free units project.freeUnits Integer
    Start building project.startBuilding String
    Start building comment project.startBuildingComment String
    Acceptance project.acceptance String
    Acceptance comment project.acceptanceComment String
    Consumer info project.consumerInfo String
    contactPerson project.contactPerson Subtype
        First name project.contactPerson.firstName String
        Last name project.contactPerson.lastName String
        Language ID project.contactPerson.languageID String
        Phone project.contactPerson.phone String
        Email project.contactPerson.email String
model model Subtype
    Publication ID model.publicationID Integer
    Name model.name String
    transactionPrice model.transactionPrice Subtype
        Amount model.transactionPrice.amount Double
        Minimum amount model.transactionPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount model.transactionPrice.maximumAmount Double
        VAT rate model.transactionPrice.VATRate Double
        Description model.transactionPrice.description String
        VAT fiscalised model.transactionPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive model.transactionPrice.VATInclusive Boolean
        Currency model.transactionPrice.currency String
        Recurrency model.transactionPrice.recurrency String
    Units model.units Integer
    Free units model.freeUnits Integer
    Start building model.startBuilding String
    Start building comment model.startBuildingComment String
    Acceptance model.acceptance String
    Acceptance comment model.acceptanceComment String
    Consumer info model.consumerInfo String
    contactPerson model.contactPerson Subtype
        First name model.contactPerson.firstName String
        Last name model.contactPerson.lastName String
        Language ID model.contactPerson.languageID String
        Phone model.contactPerson.phone String
        Email model.contactPerson.email String
Created created DateTime
Modified modified DateTime
Active active Boolean
Reference reference String
Market type marketType String
Type type String
Special type specialType String
Status status String
Flowstatus flowstatus String
Price price Double
Price type priceType String
Currency currency String
Area area Integer
Land area landArea Integer
Surface livable surfaceLivable Integer
fullAddress fullAddress Subtype
    Pre address fullAddress.preAddress String
    Residence fullAddress.residence String
    Street fullAddress.street String
    Street ID fullAddress.streetID Integer
    House number fullAddress.houseNumber Integer
    House number extension fullAddress.houseNumberExtension String
    Zip code fullAddress.zipCode String
    City fullAddress.city String
    Mail box fullAddress.mailBox String
    Country ID fullAddress.countryID String
Residence residence String
Construction year constructionYear String
New estate newEstate Boolean
Renovation year renovationYear Integer
nearby nearby Subtype
    Public transport nearby.publicTransport Boolean
    Shops nearby.shops Boolean
    School nearby.school Boolean
    Highway nearby.highway Boolean
    Railway station nearby.railwayStation Boolean
    Railway stop nearby.railwayStop Boolean
    Bus node nearby.busNode Boolean
    Metro node nearby.metroNode Boolean
    Tram node nearby.tramNode Boolean
    Bus stop nearby.busStop Boolean
    Metro stop nearby.metroStop Boolean
    Tram stop nearby.tramStop Boolean
    Bank nearby.bank Boolean
    Recreation nearby.recreation Boolean
    Restaurant nearby.restaurant Boolean
    Daycare nearby.daycare Boolean
distance distance Subtype
   Highway distance.highway String
   Railway station distance.railwayStation String
   Railway stop distance.railwayStop String
   Bus node distance.busNode String
   Metro node distance.metroNode String
   Tram node distance.tramNode String
   Bus stop distance.busStop String
   Metro stop distance.metroStop String
   Tram stop distance.tramStop String
   Bank distance.bank String
   Recreation distance.recreation String
   Restaurant distance.restaurant String
   Shops distance.shops String
   School distance.school String
   Daycare distance.daycare String
Shop location shopLocation String
Easement easement String
Charges and provisions chargesAndProvisions Double
Communal expenses communalExpenses Double
Heating water costs heatingWaterCosts Double
General state generalState String
Environmental planning environmentalPlanning String
Width width Double
Depth depth Double
Front width frontWidth Double
Floor level NL floorLevelNL String
Surface living surfaceLiving Double
Surface stock surfaceStock String
Surface terrace surfaceTerrace Double
Surface dining room surfaceDiningRoom Double
Surface greenhouse surfaceGreenHouse Double
Surface bedroom1 surfaceBedroom1 Double
Surface bedroom2 surfaceBedroom2 Double
Surface bedroom3 surfaceBedroom3 Double
Surface bedroom4 surfaceBedroom4 Double
Surface bedroom5 surfaceBedroom5 Double
Roof type roofType String
Window type windowType String
Glazing types glazingTypes Array
Heating types heatingTypes Array
Modification modification String
Orientation orientation String
Roof evaluation roofEvaluation String
Window evaluation windowEvaluation String
Glazing evaluation glazingEvaluation String
Heating evaluation heatingEvaluation String
Electricity evaluation electricityEvaluation String
Plumbing evaluation plumbingEvaluation String
Sanitary evaluation sanitaryEvaluation String
Confidential confidential String
Clauses clauses String
Rent type rentType String
Rent time rentTime String
Dismiss dismiss String
Pets allowed petsAllowed Boolean
Usage professional percent usageProfessionalPercent Integer
Usage private percent usagePrivatePercent Integer
Cadastrall description cadastrallDescription String
Acception acception String
Content content Double
Surface utility room surfaceUtilityRoom Double
Living room type livingRoomType String
Profession room type professionRoomType String
Condition condition String
Interim interest interimInterest Boolean
House contribution houseContribution Boolean
Transferrable contribution transferrableContribution Boolean
Must notice mustNotice Boolean
BOOT BOOT Boolean
OZB user share OZBUserShare Double
OZB business share OZBBusinessShare Double
Water board levies waterBoardLevies Double
Sewer rights sewerRights Double
Heating costs heatingCosts Double
Contribution GWE contributionGWE Double
Land consolidation landConsolidation Double
Net rent profit netRentProfit Double
Gross rent profit grossRentProfit Double
Economical value economicalValue Double
Average term averageTerm Integer
Surface showroom surfaceShowroom Double
Surface profession room surfaceProfessionRoom Double
Surface attick surfaceAttick Double
Surface basement surfaceBasement Double
Elevator evaluation elevatorEvaluation String
Alarm evaluation alarmEvaluation String
Roller blinds evaluation rollerBlindsEvaluation String
Office type officeType String
VRURL VRURL String
Conditional sold conditionalSold Boolean
Conditional sold date conditionalSoldDate Date
Take over takeOver Boolean
flashes flashes Collection
    Title flashes.title String
    Text flashes.text Text
Under construction underConstruction Boolean
Construction period constructionPeriod String
Specification specification String
Maintenance inside maintenanceInside String
Maintenance outside maintenanceOutside String
Self intrest selfIntrest Boolean
Shape of construction shapeOfConstruction String
Current usage currentUsage String
Current destination currentDestination String
Permanent residence permanentResidence Boolean
Double residence doubleResidence Boolean
Garnished garnished String
Characterization characterization String
Service charges serviceCharges String
Service charges payment serviceChargesPayment String
GIW guarantee GIWGuarantee Boolean
Storage room storageRoom String
External solar blinds externalSolarBlinds Boolean
Plumbing types plumbingTypes Array
Isolation evaluation isolationEvaluation String
Construction type constructionType String
Isolation types isolationTypes Array
Open porch in app openPorchInApp Boolean
Area rdy for constr areaRdyForConstr Boolean
cadastrallInformations cadastrallInformations Collection
    City name cadastrallInformations.cityName String
    City code cadastrallInformations.cityCode String
    Country code cadastrallInformations.countryCode String
    Section cadastrallInformations.section String
    Plot cadastrallInformations.plot String
    Index number cadastrallInformations.indexNumber String
    Surface cadastrallInformations.surface Integer
    Range cadastrallInformations.range String
    Type cadastrallInformations.type String
    Ground lease per year cadastrallInformations.groundLeasePerYear Double
    Fix variable cadastrallInformations.fixVariable String
    Ground lease period cadastrallInformations.groundLeasePeriod String
    End date cadastrallInformations.endDate Date
    Commutation option cadastrallInformations.commutationOption Boolean
    Commutation until cadastrallInformations.commutationUntil String
    Explanatory note cadastrallInformations.explanatoryNote String
    Source cadastrallInformations.source String
Locations locations Array
Back yard width backYardWidth Double
Back yard depth backYardDepth Double
Appartment in thousands appartmentInThousands Integer
Sold price soldPrice Double
urbanDevelopment urbanDevelopment Subtype
    Permit urbanDevelopment.permit Boolean
    Summons urbanDevelopment.summons Boolean
    Preemptive rights urbanDevelopment.preemptiveRights Boolean
    Allotment permit urbanDevelopment.allotmentPermit Boolean
    Area application urbanDevelopment.areaApplication String
    Area application code urbanDevelopment.areaApplicationCode String
    Judicial decision urbanDevelopment.judicialDecision Boolean
    Judicial decision type urbanDevelopment.judicialDecisionType String
    Comment on judicial decision urbanDevelopment.commentOnJudicialDecision String
    Protected monument urbanDevelopment.protectedMonument String
dimensions dimensions Subtype
    Content width dimensions.contentWidth Double
    Content width unit dimensions.contentWidthUnit String
    Free height dimensions.freeHeight Double
    Free height unit dimensions.freeHeightUnit String
    Free span length dimensions.freeSpanLength Double
    Free span length unit dimensions.freeSpanLengthUnit String
    Industry surface dimensions.industrySurface Double
    Industry surface unit dimensions.industrySurfaceUnit String
    Construction surface dimensions.constructionSurface Double
    Construction surface unit dimensions.constructionSurfaceUnit String
    Content volume dimensions.contentVolume Double
    Content volume unit dimensions.contentVolumeUnit String
    Industry hall drivein height dimensions.industryHallDriveinHeight Double
    Industry hall drivein height unit dimensions.industryHallDriveinHeightUnit String
    Industry land surface dimensions.industryLandSurface Double
    Industry land surface unit dimensions.industryLandSurfaceUnit String
    Shop surface dimensions.shopSurface Double
    Shop surface unit dimensions.shopSurfaceUnit String
    Showroom surface dimensions.showroomSurface Double
    Showroom surface unit dimensions.showroomSurfaceUnit String
    Storage room surface dimensions.storageRoomSurface Double
    Storage room surface unit dimensions.storageRoomSurfaceUnit String
    Cantine surface dimensions.cantineSurface Double
    Cantine surface unit dimensions.cantineSurfaceUnit String
    Divide in units surface dimensions.divideInUnitsSurface Double
    Divide in units surface unit dimensions.divideInUnitsSurfaceUnit String
    Floor load dimensions.floorLoad Double
    Floor load unit dimensions.floorLoadUnit String
    Frontage width dimensions.frontageWidth Double
    Frontage width unit dimensions.frontageWidthUnit String
    Office surface dimensions.officeSurface Double
    Office surface unit dimensions.officeSurfaceUnit String
    Production hall surface dimensions.productionHallSurface Double
    Production hall surface unit dimensions.productionHallSurfaceUnit String
    Total surface dimensions.totalSurface Double
    Total surface unit dimensions.totalSurfaceUnit String
    Unbuilt surface dimensions.unbuiltSurface Double
    Unbuilt surface unit dimensions.unbuiltSurfaceUnit String
    Catering surface dimensions.cateringSurface Double
    Catering surface unit dimensions.cateringSurfaceUnit String
    Construction height dimensions.constructionHeight Double
    Construction height unit dimensions.constructionHeightUnit String
    Ground floor load dimensions.groundFloorLoad Double
    Ground floor load unit dimensions.groundFloorLoadUnit String
    Habitable surface dimensions.habitableSurface Double
    Habitable surface unit dimensions.habitableSurfaceUnit String
    Industry hall surface dimensions.industryHallSurface Double
    Industry hall surface unit dimensions.industryHallSurfaceUnit String
    Industry office surface dimensions.industryOfficeSurface Double
    Industry office surface unit dimensions.industryOfficeSurfaceUnit String
    Living room surface dimensions.livingRoomSurface Double
    Living room surface unit dimensions.livingRoomSurfaceUnit String
    Sales room surface dimensions.salesRoomSurface Double
    Sales room surface unit dimensions.salesRoomSurfaceUnit String
    Balcony surface dimensions.balconySurface Double
    Balcony surface unit dimensions.balconySurfaceUnit String
    Surface other usage indoor dimensions.surfaceOtherUsageIndoor Double
    Surface other usage indoor unit dimensions.surfaceOtherUsageIndoorUnit String
    Surface building related outdoor dimensions.surfaceBuildingRelatedOutdoor Double
    Surface building related outdoor unit dimensions.surfaceBuildingRelatedOutdoorUnit String
    Surface external storage dimensions.surfaceExternalStorage Double
    Surface external storage unit dimensions.surfaceExternalStorageUnit String
    Rentable surface dimensions.rentableSurface Double
    Rentable surface unit dimensions.rentableSurfaceUnit String
Available from date text availableFromDateText String
Available from date availableFromDate Date
Auction date auctionDate Date
Interim intreset date interimIntresetDate Date
Investment expiration date investmentExpirationDate Date
Signature deed date signatureDeedDate Date
Agent contract date agentContractDate Date
Start transaction date startTransactionDate Date
Sold date soldDate Date
map map Subtype
    Url map.url String
Flood prone area floodProneArea String
Delimited floodplain or riverbank delimitedFloodplainOrRiverbank String
financials financials Subtype
    cadastralIncome financials.cadastralIncome Subtype
        Amount financials.cadastralIncome.amount Double
        Minimum amount financials.cadastralIncome.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.cadastralIncome.maximumAmount Double
        VAT rate financials.cadastralIncome.VATRate Double
        Description financials.cadastralIncome.description String
        VAT fiscalised financials.cadastralIncome.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.cadastralIncome.VATInclusive Boolean
        Currency financials.cadastralIncome.currency String
        Recurrency financials.cadastralIncome.recurrency String
    cadastralIncomeIndexed financials.cadastralIncomeIndexed Subtype
        Amount financials.cadastralIncomeIndexed.amount Double
        Minimum amount financials.cadastralIncomeIndexed.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.cadastralIncomeIndexed.maximumAmount Double
        VAT rate financials.cadastralIncomeIndexed.VATRate Double
        Description financials.cadastralIncomeIndexed.description String
        VAT fiscalised financials.cadastralIncomeIndexed.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.cadastralIncomeIndexed.VATInclusive Boolean
        Currency financials.cadastralIncomeIndexed.currency String
        Recurrency financials.cadastralIncomeIndexed.recurrency String
    chargesAndProvisions financials.chargesAndProvisions Subtype
        Amount financials.chargesAndProvisions.amount Double
        Minimum amount financials.chargesAndProvisions.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.chargesAndProvisions.maximumAmount Double
        VAT rate financials.chargesAndProvisions.VATRate Double
        Description financials.chargesAndProvisions.description String
        VAT fiscalised financials.chargesAndProvisions.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.chargesAndProvisions.VATInclusive Boolean
        Currency financials.chargesAndProvisions.currency String
        Recurrency financials.chargesAndProvisions.recurrency String
    communalExpenses financials.communalExpenses Subtype
        Amount financials.communalExpenses.amount Double
        Minimum amount financials.communalExpenses.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.communalExpenses.maximumAmount Double
        VAT rate financials.communalExpenses.VATRate Double
        Description financials.communalExpenses.description String
        VAT fiscalised financials.communalExpenses.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.communalExpenses.VATInclusive Boolean
        Currency financials.communalExpenses.currency String
        Recurrency financials.communalExpenses.recurrency String
    constructionValue financials.constructionValue Subtype
        Amount financials.constructionValue.amount Double
        Minimum amount financials.constructionValue.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.constructionValue.maximumAmount Double
        VAT rate financials.constructionValue.VATRate Double
        Description financials.constructionValue.description String
        VAT fiscalised financials.constructionValue.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.constructionValue.VATInclusive Boolean
        Currency financials.constructionValue.currency String
        Recurrency financials.constructionValue.recurrency String
    contributionGwe financials.contributionGwe Subtype
        Amount financials.contributionGwe.amount Double
        Minimum amount financials.contributionGwe.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.contributionGwe.maximumAmount Double
        VAT rate financials.contributionGwe.VATRate Double
        Description financials.contributionGwe.description String
        VAT fiscalised financials.contributionGwe.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.contributionGwe.VATInclusive Boolean
        Currency financials.contributionGwe.currency String
        Recurrency financials.contributionGwe.recurrency String
    contributionShopAssociation financials.contributionShopAssociation Subtype
        Amount financials.contributionShopAssociation.amount Double
        Minimum amount financials.contributionShopAssociation.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.contributionShopAssociation.maximumAmount Double
        VAT rate financials.contributionShopAssociation.VATRate Double
        Description financials.contributionShopAssociation.description String
        VAT fiscalised financials.contributionShopAssociation.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.contributionShopAssociation.VATInclusive Boolean
        Currency financials.contributionShopAssociation.currency String
        Recurrency financials.contributionShopAssociation.recurrency String
    coveredParkingPlace financials.coveredParkingPlace Subtype
        Amount financials.coveredParkingPlace.amount Double
        Minimum amount financials.coveredParkingPlace.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.coveredParkingPlace.maximumAmount Double
        VAT rate financials.coveredParkingPlace.VATRate Double
        Description financials.coveredParkingPlace.description String
        VAT fiscalised financials.coveredParkingPlace.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.coveredParkingPlace.VATInclusive Boolean
        Currency financials.coveredParkingPlace.currency String
        Recurrency financials.coveredParkingPlace.recurrency String
    economicalValue financials.economicalValue Subtype
        Amount financials.economicalValue.amount Double
        Minimum amount financials.economicalValue.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.economicalValue.maximumAmount Double
        VAT rate financials.economicalValue.VATRate Double
        Description financials.economicalValue.description String
        VAT fiscalised financials.economicalValue.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.economicalValue.VATInclusive Boolean
        Currency financials.economicalValue.currency String
        Recurrency financials.economicalValue.recurrency String
    grossrentProfit financials.grossrentProfit Subtype
        Amount financials.grossrentProfit.amount Double
        Minimum amount financials.grossrentProfit.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.grossrentProfit.maximumAmount Double
        VAT rate financials.grossrentProfit.VATRate Double
        Description financials.grossrentProfit.description String
        VAT fiscalised financials.grossrentProfit.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.grossrentProfit.VATInclusive Boolean
        Currency financials.grossrentProfit.currency String
        Recurrency financials.grossrentProfit.recurrency String
    heatingCosts financials.heatingCosts Subtype
        Amount financials.heatingCosts.amount Double
        Minimum amount financials.heatingCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.heatingCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.heatingCosts.VATRate Double
        Description financials.heatingCosts.description String
        VAT fiscalised financials.heatingCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.heatingCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.heatingCosts.currency String
        Recurrency financials.heatingCosts.recurrency String
    heatingwaterCosts financials.heatingwaterCosts Subtype
        Amount financials.heatingwaterCosts.amount Double
        Minimum amount financials.heatingwaterCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.heatingwaterCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.heatingwaterCosts.VATRate Double
        Description financials.heatingwaterCosts.description String
        VAT fiscalised financials.heatingwaterCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.heatingwaterCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.heatingwaterCosts.currency String
        Recurrency financials.heatingwaterCosts.recurrency String
    landConsolidation financials.landConsolidation Subtype
        Amount financials.landConsolidation.amount Double
        Minimum amount financials.landConsolidation.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.landConsolidation.maximumAmount Double
        VAT rate financials.landConsolidation.VATRate Double
        Description financials.landConsolidation.description String
        VAT fiscalised financials.landConsolidation.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.landConsolidation.VATInclusive Boolean
        Currency financials.landConsolidation.currency String
        Recurrency financials.landConsolidation.recurrency String
    maximumPrice financials.maximumPrice Subtype
        Amount financials.maximumPrice.amount Double
        Minimum amount financials.maximumPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.maximumPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.maximumPrice.VATRate Double
        Description financials.maximumPrice.description String
        VAT fiscalised financials.maximumPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.maximumPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.maximumPrice.currency String
        Recurrency financials.maximumPrice.recurrency String
    minimumPrice financials.minimumPrice Subtype
        Amount financials.minimumPrice.amount Double
        Minimum amount financials.minimumPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.minimumPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.minimumPrice.VATRate Double
        Description financials.minimumPrice.description String
        VAT fiscalised financials.minimumPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.minimumPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.minimumPrice.currency String
        Recurrency financials.minimumPrice.recurrency String
    netrentProfit financials.netrentProfit Subtype
        Amount financials.netrentProfit.amount Double
        Minimum amount financials.netrentProfit.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.netrentProfit.maximumAmount Double
        VAT rate financials.netrentProfit.VATRate Double
        Description financials.netrentProfit.description String
        VAT fiscalised financials.netrentProfit.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.netrentProfit.VATInclusive Boolean
        Currency financials.netrentProfit.currency String
        Recurrency financials.netrentProfit.recurrency String
    ozbUserShare financials.ozbUserShare Subtype
        Amount financials.ozbUserShare.amount Double
        Minimum amount financials.ozbUserShare.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.ozbUserShare.maximumAmount Double
        VAT rate financials.ozbUserShare.VATRate Double
        Description financials.ozbUserShare.description String
        VAT fiscalised financials.ozbUserShare.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.ozbUserShare.VATInclusive Boolean
        Currency financials.ozbUserShare.currency String
        Recurrency financials.ozbUserShare.recurrency String
    ozbBussinessShare financials.ozbBussinessShare Subtype
        Amount financials.ozbBussinessShare.amount Double
        Minimum amount financials.ozbBussinessShare.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.ozbBussinessShare.maximumAmount Double
        VAT rate financials.ozbBussinessShare.VATRate Double
        Description financials.ozbBussinessShare.description String
        VAT fiscalised financials.ozbBussinessShare.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.ozbBussinessShare.VATInclusive Boolean
        Currency financials.ozbBussinessShare.currency String
        Recurrency financials.ozbBussinessShare.recurrency String
    parkingPlace financials.parkingPlace Subtype
        Amount financials.parkingPlace.amount Double
        Minimum amount financials.parkingPlace.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.parkingPlace.maximumAmount Double
        VAT rate financials.parkingPlace.VATRate Double
        Description financials.parkingPlace.description String
        VAT fiscalised financials.parkingPlace.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.parkingPlace.VATInclusive Boolean
        Currency financials.parkingPlace.currency String
        Recurrency financials.parkingPlace.recurrency String
    previousRentPrice financials.previousRentPrice Subtype
        Amount financials.previousRentPrice.amount Double
        Minimum amount financials.previousRentPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.previousRentPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.previousRentPrice.VATRate Double
        Description financials.previousRentPrice.description String
        VAT fiscalised financials.previousRentPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.previousRentPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.previousRentPrice.currency String
        Recurrency financials.previousRentPrice.recurrency String
    rentPrice financials.rentPrice Subtype
        Amount financials.rentPrice.amount Double
        Minimum amount financials.rentPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.rentPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.rentPrice.VATRate Double
        Description financials.rentPrice.description String
        VAT fiscalised financials.rentPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.rentPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.rentPrice.currency String
        Recurrency financials.rentPrice.recurrency String
    rentPricePerSquareMeter financials.rentPricePerSquareMeter Subtype
        Amount financials.rentPricePerSquareMeter.amount Double
        Minimum amount financials.rentPricePerSquareMeter.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.rentPricePerSquareMeter.maximumAmount Double
        VAT rate financials.rentPricePerSquareMeter.VATRate Double
        Description financials.rentPricePerSquareMeter.description String
        VAT fiscalised financials.rentPricePerSquareMeter.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.rentPricePerSquareMeter.VATInclusive Boolean
        Currency financials.rentPricePerSquareMeter.currency String
        Recurrency financials.rentPricePerSquareMeter.recurrency String
    salePrice financials.salePrice Subtype
        Amount financials.salePrice.amount Double
        Minimum amount financials.salePrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.salePrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.salePrice.VATRate Double
        Description financials.salePrice.description String
        VAT fiscalised financials.salePrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.salePrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.salePrice.currency String
        Recurrency financials.salePrice.recurrency String
    serviceCosts financials.serviceCosts Subtype
        Amount financials.serviceCosts.amount Double
        Minimum amount financials.serviceCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.serviceCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.serviceCosts.VATRate Double
        Description financials.serviceCosts.description String
        VAT fiscalised financials.serviceCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.serviceCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.serviceCosts.currency String
        Recurrency financials.serviceCosts.recurrency String
    serviceCostsPerSquareMeter financials.serviceCostsPerSquareMeter Subtype
        Amount financials.serviceCostsPerSquareMeter.amount Double
        Minimum amount financials.serviceCostsPerSquareMeter.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.serviceCostsPerSquareMeter.maximumAmount Double
        VAT rate financials.serviceCostsPerSquareMeter.VATRate Double
        Description financials.serviceCostsPerSquareMeter.description String
        VAT fiscalised financials.serviceCostsPerSquareMeter.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.serviceCostsPerSquareMeter.VATInclusive Boolean
        Currency financials.serviceCostsPerSquareMeter.currency String
        Recurrency financials.serviceCostsPerSquareMeter.recurrency String
    sewerRights financials.sewerRights Subtype
        Amount financials.sewerRights.amount Double
        Minimum amount financials.sewerRights.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.sewerRights.maximumAmount Double
        VAT rate financials.sewerRights.VATRate Double
        Description financials.sewerRights.description String
        VAT fiscalised financials.sewerRights.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.sewerRights.VATInclusive Boolean
        Currency financials.sewerRights.currency String
        Recurrency financials.sewerRights.recurrency String
    soldPrice financials.soldPrice Subtype
        Amount financials.soldPrice.amount Double
        Minimum amount financials.soldPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.soldPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.soldPrice.VATRate Double
        Description financials.soldPrice.description String
        VAT fiscalised financials.soldPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.soldPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.soldPrice.currency String
        Recurrency financials.soldPrice.recurrency String
    takeoverGoodwill financials.takeoverGoodwill Subtype
        Amount financials.takeoverGoodwill.amount Double
        Minimum amount financials.takeoverGoodwill.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.takeoverGoodwill.maximumAmount Double
        VAT rate financials.takeoverGoodwill.VATRate Double
        Description financials.takeoverGoodwill.description String
        VAT fiscalised financials.takeoverGoodwill.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.takeoverGoodwill.VATInclusive Boolean
        Currency financials.takeoverGoodwill.currency String
        Recurrency financials.takeoverGoodwill.recurrency String
    takeoverInventory financials.takeoverInventory Subtype
        Amount financials.takeoverInventory.amount Double
        Minimum amount financials.takeoverInventory.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.takeoverInventory.maximumAmount Double
        VAT rate financials.takeoverInventory.VATRate Double
        Description financials.takeoverInventory.description String
        VAT fiscalised financials.takeoverInventory.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.takeoverInventory.VATInclusive Boolean
        Currency financials.takeoverInventory.currency String
        Recurrency financials.takeoverInventory.recurrency String
    terrainValue financials.terrainValue Subtype
        Amount financials.terrainValue.amount Double
        Minimum amount financials.terrainValue.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.terrainValue.maximumAmount Double
        VAT rate financials.terrainValue.VATRate Double
        Description financials.terrainValue.description String
        VAT fiscalised financials.terrainValue.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.terrainValue.VATInclusive Boolean
        Currency financials.terrainValue.currency String
        Recurrency financials.terrainValue.recurrency String
    uncoveredParkingPlace financials.uncoveredParkingPlace Subtype
        Amount financials.uncoveredParkingPlace.amount Double
        Minimum amount financials.uncoveredParkingPlace.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.uncoveredParkingPlace.maximumAmount Double
        VAT rate financials.uncoveredParkingPlace.VATRate Double
        Description financials.uncoveredParkingPlace.description String
        VAT fiscalised financials.uncoveredParkingPlace.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.uncoveredParkingPlace.VATInclusive Boolean
        Currency financials.uncoveredParkingPlace.currency String
        Recurrency financials.uncoveredParkingPlace.recurrency String
    waterboardLevies financials.waterboardLevies Subtype
        Amount financials.waterboardLevies.amount Double
        Minimum amount financials.waterboardLevies.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.waterboardLevies.maximumAmount Double
        VAT rate financials.waterboardLevies.VATRate Double
        Description financials.waterboardLevies.description String
        VAT fiscalised financials.waterboardLevies.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.waterboardLevies.VATInclusive Boolean
        Currency financials.waterboardLevies.currency String
        Recurrency financials.waterboardLevies.recurrency String
    WWZ financials.WWZ Subtype
        Amount financials.WWZ.amount Double
        Minimum amount financials.WWZ.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.WWZ.maximumAmount Double
        VAT rate financials.WWZ.VATRate Double
        Description financials.WWZ.description String
        VAT fiscalised financials.WWZ.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.WWZ.VATInclusive Boolean
        Currency financials.WWZ.currency String
        Recurrency financials.WWZ.recurrency String
    transactionPrice financials.transactionPrice Subtype
        Amount financials.transactionPrice.amount Double
        Minimum amount financials.transactionPrice.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.transactionPrice.maximumAmount Double
        VAT rate financials.transactionPrice.VATRate Double
        Description financials.transactionPrice.description String
        VAT fiscalised financials.transactionPrice.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.transactionPrice.VATInclusive Boolean
        Currency financials.transactionPrice.currency String
        Recurrency financials.transactionPrice.recurrency String
    totalCommission financials.totalCommission Subtype
        Amount financials.totalCommission.amount Double
        Minimum amount financials.totalCommission.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.totalCommission.maximumAmount Double
        VAT rate financials.totalCommission.VATRate Double
        Description financials.totalCommission.description String
        VAT fiscalised financials.totalCommission.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.totalCommission.VATInclusive Boolean
        Currency financials.totalCommission.currency String
        Recurrency financials.totalCommission.recurrency String
    Electricity costs financials.electricityCosts Subtype
        Amount financials.electricityCosts.amount Double
        Minimum amount financials.electricityCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.electricityCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.electricityCosts.VATRate Double
        Description financials.electricityCosts.description String
        VAT fiscalised financials.electricityCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.electricityCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.electricityCosts.currency String
        Recurrency financials.electricityCosts.recurrency String
    Gaz costs financials.gazCosts SubType
        Amount financials.gazCosts.amount Double
        Minimum amount financials.gazCosts.minimumAmount Double
        Maximum amount financials.gazCosts.maximumAmount Double
        VAT rate financials.gazCosts.VATRate Double
        Description financials.gazCosts.description String
        VAT fiscalised financials.gazCosts.VATFiscalised Boolean
        VAT inclusive financials.gazCosts.VATInclusive Boolean
        Currency financials.gazCosts.currency String
        Recurrency financials.gazCosts.recurrency String
floors floors Collection
    Attic room possible floors.atticRoomPossible Boolean
    Attic fix stair floors.atticFixStair Boolean
    Living room types floors.livingRoomTypes Array
    Living room surface floors.livingRoomSurface Integer
    Stair in living room floors.stairInLivingRoom Boolean
    Kitchen types floors.kitchenTypes Array
    Kitchen surface floors.kitchenSurface Integer
    Kitchen renewed floors.kitchenRenewed Integer
    Bathroom 1 types floors.bathroom1Types Array
    Bathroom 1 width floors.bathroom1Width Integer
    Bathroom 1 length floors.bathroom1Length Integer
    Bathroom 2 types floors.bathroom2Types Array
    Bathroom 2 width floors.bathroom2Width Integer
    Bathroom 2 length floors.bathroom2Length Integer
    Utility room floors.utilityRoom Boolean
    Shower floors.shower Boolean
    Toilet floors.toilet Boolean
    Alleyway floors.alleyway Boolean
    Vestibule floors.vestibule Boolean
    Hall floors.hall Boolean
    Machine room floors.machineRoom Boolean
    Storage floors.storage Boolean
    Provision room floors.provisionRoom Boolean
    Balcony floors.balcony Boolean
    Roof terrace floors.roofTerrace Boolean
    Dormer floors.dormer Boolean
     id floors._id String
    Num of rooms floors.numOfRooms Integer
    Num of bed rooms floors.numOfBedRooms Integer
    Description floors.description String
    Level floors.level Integer
    Type floors.type String
energy energy Subtype
    Index energy.index Double
    Class end date energy.classEndDate Date
    Class energy.class String
    Energy certificate nr energy.energyCertificateNr String
    K level energy.KLevel Double
    Energy level energy.energyLevel Double
    Creation date energy.creationDate String
    Reference date energy prices energy.referenceDateEnergyPrices String
    Estimated annual costs min energy.estimatedAnnualCostMin Double
    Estimated annual costs max energy.estimatedAnnualCostMax Double
GES index GESIndex Double
GES class GESClass String
Payment period paymentPeriod String
Rights in rem rightsInRem Array
certifications certifications Collection
    Organisation certifications.organisation String
    Type certifications.type String
    Date certifications.date Date
    Conform certifications.conform String
Payment payment String
Common walls commonWalls String
Total floor area totalFloorArea Double
Gross floor area grossFloorArea Double
Rent status rentStatus String
Rent duration rentDuration Integer
VVE active VVEActive Boolean
Property type propertyType String
openHouseDates openHouseDates Collection
    From openHouseDates.from String
    To openHouseDates.to String
Price indication priceIndication String
Bases type basesType String
Bases evaluation basesEvaluation String
Frontage evaluation frontageEvaluation String
Frontage type frontageType String
Roof cover evaluation roofCoverEvaluation String
Roof cover type roofCoverType String
Construction evaluation constructionEvaluation String
Warm water evaluation warmWaterEvaluation String
Warm water types warmWaterTypes Array
Fire place type firePlaceType String
Real estate tax realEstateTax Double
Link link String
allFlashes allFlashes Collection
    Title allFlashes.title String
    Text allFlashes.text Text
mandate mandate Subtype
    Start date startDate Date
    End date endDate Date
    Type type String
    Number number String
    Origin origin String
Costs tennant agency costsTennantAgency Double
Costs tennant topography costsTennantTopography Double
Costs tennant certificate costsTennantCertificate Double
Costs tennant diverse costsTennantDiverse Double
Deposit deposit Double
Marketing types marketingTypes Array
Lot publication id lotPublicationId Integer
typo typo Subtype
    Type typo.type String
    Category typo.category String
    Sort typo.sort String
    Genre typo.genre String
    Characterisation typo.characterisation String
comment comment Subtype
    Restriction comment.restriction String
    Roof comment.roof String
    Window comment.window String
    Glazing comment.glazing String
    Heating comment.heating String
    Electricity comment.electricity String
    Plumbing comment.plumbing String
    Sanitary comment.sanitary String
    Elevator comment.elevator String
    Alarm comment.alarm String
    Roller blinds comment.rollerBlinds String
    External solar blinds comment.externalSolarBlinds String
    Ventilation comment.ventilation String
    Cable TV comment.cable_TV String
    Pool comment.pool String
    Isolation comment.isolation String
    Open house comment.openHouse String
    Bases comment.bases String
    Roof cover comment.roofCover String
    Construction comment.construction String
    Airco comment.airco String
    Facilities comment.facilities String
    Jacuzzi comment.jacuzzi String
    Intercom comment.intercom String
    Electricity connect comment.electricityConnect String
    Gas connect comment.gasConnect String
    Water connect comment.waterConnect String
    Sewer connect comment.sewerConnect String
    On internet connect comment.onInternetConnect String
    Warm water comment.warmWater String
    Solar panels comment.solarPanels String
    Solar Boiler comment.solarBoiler String
    Phone connect comment.phoneConnect String
    Fiber connect comment.fiberConnect String
    Antenna comment.antenna String
    Armored door comment.armoredDoor String
    Disabled access comment.disabledAccess String
    Domotica comment.domotica String
    Sauna comment.sauna String
    Steam cabin comment.steamCabin String
    Videophone comment.videoPhone String
cadastrall cadastrall Subtype
    Name cadastrall.name String
    Numbers cadastrall.numbers String
    Area cadastrall.area Integer
    Income cadastrall.income Double
    Income indexed cadastrall.incomeIndexed Double
kitchen kitchen Subtype
    Surface kitchen.surface Double
    Type kitchen.type String
    Genre kitchen.genre String
garage garage Subtype
    Type garage.type String
    Facility type garage.facilityType Array
    Number of places garage.numberOfPlaces String
    Costs garage.costs Double
garden garden Subtype
    Type garden.type String
    Quality garden.quality String
    Surface garden.surface Double
numberOf numberOf Subtype
    Bedrooms numberOf.bedrooms Integer
    Floors numberOf.floors Integer
    Bathrooms numberOf.bathrooms Integer
    Lavatory rooms numberOf.lavatoryRooms Integer
    Parking places numberOf.parkingPlaces Integer
    Offices numberOf.offices Integer
    Garages numberOf.garages Integer
    Toilets numberOf.toilets Integer
    Rooms numberOf.rooms Integer
is is Subtype
    Child friendly is.childFriendly Boolean
    VAT inclusive is.VATInclusive Boolean
    VAT exclusive is.VATExclusive Boolean
    Monuments act is.monumentsAct Boolean
    Protected is.protected Boolean
    Split appartment is.splitAppartment Boolean
    In production is.inProduction Boolean
    Discrete is.discrete Boolean
    Yield property is.yieldProperty Boolean
    Exclusive is.exclusive Boolean
has has Subtype
    Garage has.garage Boolean
    Garden has.garden Boolean
    Terrace has.terrace Boolean
    Cellar has.cellar Boolean
    Elevator has.elevator Boolean
    Attick has.attick Boolean
    Alarm has.alarm Boolean
    Furniture has.furniture Boolean
    Back yard has.backYard Boolean
    Roller blinds has.rollerBlinds Boolean
    Object subsidy has.objectSubsidy Boolean
    Asbestus has.asbestus Boolean
    Ground pollution has.groundPollution Boolean
    Showroom has.showroom Boolean
    Office has.office Boolean
    Green house has.greenHouse Boolean
    Profession room has.professionRoom Boolean
    Living room has.livingRoom Boolean
    Kitchen has.kitchen Boolean
    Utility room has.utilityRoom Boolean
    Bedrooms has.bedrooms Boolean
    Bathroom has.bathroom Boolean
    Lavatory room has.lavatoryRoom Boolean
    Toilet has.toilet Boolean
    Parking place has.parkingPlace Boolean
    Stock has.stock Boolean
    Heating has.heating Boolean
    Electricity has.electricity Boolean
    Sanitary has.sanitary Boolean
    Ventilation has.ventilation Boolean
    Cable TV has.cable_TV Boolean
    CAI TV has.CAI_TV Boolean
    Pool has.pool Boolean
    Indexed rent has.indexedRent Boolean
    Airco has.airco Boolean
    Jacuzzi has.jacuzzi Boolean
    Intercom has.intercom Boolean
    Electricity connect has.electricityConnect Boolean
    Gas connect has.gasConnect Boolean
    Water connect has.waterConnect Boolean
    Sewer connect has.sewerConnect Boolean
    Internet connect has.internetConnect Boolean
    Fire place has.firePlace Boolean
    Wash place has.washPlace Boolean
    Balcony has.balcony Boolean
    Dining room has.diningRoom Boolean
    Solarpanels has.solarPanels Boolean
    Solarboiler has.solarBoiler Boolean
    Estate fire alarms has.estateFireAlarms Boolean
    Built in lights has.builtInLights Boolean
   Phone connect has.phoneConnect Boolean
   Fiber connect has.fiberConnect Boolean
   Antenna has.antenna Boolean
   Armored door has.armoredDoor Boolean
   Domotica has.domotica Boolean
   Sauna has.sauna Boolean
   Steam cabin has.steamCabin Boolean
   Video phone has.videoPhone Boolean
   Disabled access has.disabledAccess Boolean
pictures pictures Collection
    Index pictures.index Integer
    Name pictures.name String
    Description pictures.description String
    URL pictures.URL String
    Modified pictures.modified String
    Picture type pictures.pictureType String
documents documents Collection
    Document ID documents.documentID Integer
    Original name documents.originalName String
    Description documents.description String
    URL documents.URL String
    File type documents.fileType String
floorPlans floorPlans Collection
    Index floorPlans.index Integer
    Name floorPlans.name String
    Description floorPlans.description String
    URL floorPlans.URL String
    Modified floorPlans.modified String
    Picture type floorPlans.pictureType String
Use use SubType
    sellerNetPrice use.sellerNetPrice Boolean
Property property SubType
    Maximum occupants property.maximumOccupants Interger
    Minimum lease term property.minimumLeaseTerm Interger
    Seller net price property.sellerNetPrice Double
    Terrain value property.terrainValue Double
    Construction value property.constructionValue Double
    Heated centrally construction year property.heatedCentrallyConstructionYear String
    Costs electricity property.costsElectricity Double
    Costs gaz property.costsGaz Double
    Construction value property.constructionValue Double
    Construction value property.constructionValue Double
    Surface greenhouse property.surfaceGreenHouse Double
    Price last modified property.priceLastModified String
    Return on investment property.returnOnInvestment Double
    Investment property tax property.investmentPropertyTax Double
    Investment property cost property.investmentPropertyCost Double
    Number of loading docks property.numberOfLoadingDocks Interger
    Responsible login id property.responsibleLoginId Interger
    Sales representative login id property.salesRepresentativeLoginId Interger
    Charges and provisions interval property.chargesAndProvisionsInterval String
    Type of parking property.typeOfParking String
   Water policy P score property.waterPolicyPScore String
   Water policy G score property.waterPolicyGScore String
   Collegial info property.collegialInfo String
   Office ID property.officeId String
PartnerUrls partnerUrls Collection
  URL partnerUrls.url String
  Type partnerUrls.type String
CustomDescriptions customDescriptions Collection
Code customDescriptions.code String
Language customDescriptions.language String
Title customDescriptions.title String
Description customDescriptions.description String
LifeAnnuity lifeAnnuity Collection
   Type lifeAnnuity.type String
   Has survival interest lifeAnnuity.hasSurvivalInterest Bool
   Survival interest lifeAnnuity.survivalInterest Double
   One off payment lifeAnnuity.oneOffPayment Double
   Heads lifeAnnuity.heads SubType
         quantity lifeAnnuity.heads.quantity Int
               Head1 lifeAnnuity.heads.head1 SubType
                    Date Of Birth lifeAnnuity.heads.head1.dateOfBirth String
                    Gender lifeAnnuity.heads.head1.gender String
               Head2 lifeAnnuity.heads.head2 SubType
                    Date Of Birth lifeAnnuity.heads.head2.dateOfBirth String
                    Gender lifeAnnuity.heads.head2.gender String
  Remittance remittance Collection
         Amount amount Double
         MaximalDuration maximalDuration String
         IndexedInterest indexedInterest Bool
         Period period String
Facilities facilities SubType
    Has facilities.has SubType
         Airco facilities.has.airco Boolean
         Build in armature facilities.has.buildInArmature Boolean
         Covered parkingplace facilities.has.coveredParkingPlace Boolean
         Cold water facilities.has.coldWater Boolean
         Electricity facilities.has.electricity Boolean
         Gaz facilities.has.gaz Boolean
         Heating facilities.has.heating Boolean
         Hot water facilities.has.hotWater Boolean
         Mechanical ventilation facilities.has.mechanicalVentilation Boolean
         Lift facilities.has.lift Boolean
         Loading docks facilities.has.loadingDocks Boolean
         Openable windows facilities.has.openableWindows Boolean
         Overhead doors facilities.has.overheadDoors Boolean
         Sanitary facilities.has.sanitary Boolean
         Top cooling facilities.has.topCooling Boolean
         Roof windows facilities.has.roofWindows Boolean
         Uncovered Parking Place facilities.has.uncoveredParkingPlace Boolean
         Cantine facilities.has.cantine Boolean
         Productionhall facilities.has.productionhall Boolean
         Catering Allowed facilities.has.cateringAllowed Boolean
         Catering concentration facilities.has.cateringConcentration Boolean
         Public parkingplace facilities.has.publicParkingPlace Boolean
    quantityOf facilities.quantityOf SubType
         Airco facilities.quantityOf.airco Integer
         Build in armature facilities.quantityOf.buildInArmature Integer
         Covered parkingplace facilities.quantityOf.coveredParkingPlace Integer
         Cold water facilities.quantityOf.coldWater Integer
         Electricity facilities.quantityOf.electricity Integer
         Gaz facilities.quantityOf.gaz Integer
         Heating facilities.quantityOf.heating Integer
         Hot water facilities.quantityOf.hotWater Integer
         Mechanical ventilation facilities.quantityOf.mechanicalVentilation Integer
         Lift facilities.quantityOf.lift Integer
         Loading docks facilities.quantityOf.loadingDocks Integer
         Openable windows facilities.quantityOf.openableWindows Integer
         Overhead doors facilities.quantityOf.overheadDoors Integer
         Sanitary facilities.quantityOf.sanitary Integer
         Top cooling facilities.quantityOf.topCooling Integer
         Roof windows facilities.quantityOf.roofWindows Integer
         Uncovered Parking Place facilities.quantityOf.uncoveredParkingPlace Integer
         Cantine facilities.quantityOf.cantine Integer
         Productionhall facilities.quantityOf.productionhall Integer
         Catering Allowed facilities.quantityOf.cateringAllowed Integer
         Catering concentration facilities.quantityOf.cateringConcentration Integer
         Public parkingplace facilities.quantityOf.publicParkingPlace Integer
Levels
levels Collection
     Id levels.id Integer
     Client id levels.clientId String
     Level number levels.levelNumber Integer
     Description levels.description String
     Comment levels.comment String
     Areas
levels.areas
Collection
         Id levels.areas.id Integer
         Level id levels.areas.levelId Integer
         Type levels.areas.type Integer
         Surface from levels.areas.surfaceFrom Integer
         Surface to levels.areas.surfaceTo Integer
         Price from levels.areas.priceFrom Integer
         Price to levels.areas.priceTo Integer
         Comment levels.areas.comment Integer
Province province String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Koppelen met het Kolibri CRM

Wanneer je gebruik maakt van het Kolibri CRM (voorheen Venum) en je wil de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Kolibri gaan inbouwen, dan kan je de onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user StringT
Straat straat StringT
Status status StringT
Verhuurbare vloeroppervlakte verhuurbareVloeroppervlakte Integer
Bruto vloer oppervlakte brutoVloerOppervlakte Integer
Oppervlakte externe bergruimte oppervlakteExterneBergruimte Integer
Gebruiks oppervlakte gebruiksOppervlakte Integer
Oppervlakte gebouwgebonden buiten ruimten oppervlakteGebouwgebondenBuitenRuimten Integer
Oppervlakte glasopstand oppervlakteGlasopstand Integer
Oppervlakte overige inpandige ruimten oppervlakteOverigeInpandigeRuimten Integer
Inhoud inhoud Integer
Oppervlakte oppervlakte Integer
Lengte lengte Integer
Breedte breedte Integer
energieLabel energieLabel Subtype
    Energie klasse energieLabel.energieKlasse StringT
    Energy index energieLabel.energyIndex Integer
    Eind datum energieLabel.eindDatum Date
    Certificaat aanwezig energieLabel.certificaatAanwezig Boolean
    Certificaat nummer energieLabel.certificaatNummer Integer
CVKetel CVKetel Subtype
    Type CV ketel CVKetel.typeCVKetel StringT
    Combi ketel CVKetel.combiKetel StringT
    Bouwjaar CV ketel CVKetel.bouwjaarCVKetel Integer
    Ketel brandstof CVKetel.ketelBrandstof StringT
    Ketel eigendom CVKetel.ketelEigendom StringT
    Verwarming CVKetel.verwarming ArrayField
    Soort warm water CVKetel.soortWarmWater ArrayField
    Type boiler CVKetel.typeBoiler StringT
    Bouwjaar CVKetel.bouwjaar Integer
grondEigendom grondEigendom Subtype
    Type eigendom grondEigendom.typeEigendom StringT
    Bedrag per jaar grondEigendom.bedragPerJaar Integer
    Datum tot grondEigendom.datumTot Date
bouw bouw Subtype
    Periode bouw.periode StringT
    Jaar bouw.jaar Integer
    Jaar tot bouw.jaarTot Integer
    Is nieuwbouw bouw.isNieuwbouw Boolean
    In aanbouw bouw.inAanbouw Boolean
    Is bouwrijp bouw.isBouwrijp Boolean
    Bouw omschrijving bouw.bouwOmschrijving Text
    Dak materiaal bouw.dakMateriaal ArrayField
    Dak type bouw.dakType StringT
    Dak omschrijving bouw.dakOmschrijving Text
    Raam type bouw.raamType StringT
    Isolatievormen bouw.isolatievormen ArrayField
makelaar makelaar Subtype
    Makelaar ID makelaar.makelaarID StringT
    Naam makelaar.naam StringT
    Belastingnummer makelaar.belastingnummer StringT
    Logo URL makelaar.logoURL StringT
    Tenaamstelling bankrekening makelaar.tenaamstellingBankrekening StringT
    Bankrekening nummer makelaar.bankrekeningNummer StringT
    Gevestigde makelaar.gevestigde StringT
    Registratie nummer makelaar.registratieNummer StringT
    Emailadres makelaar.emailadres StringT
    Makelaars vereniging makelaar.makelaarsVereniging StringT
    Lidmaatschaps nummer makelaar.lidmaatschapsNummer StringT
    postAdres makelaar.postAdres Subtype
        Land code makelaar.postAdres.landCode StringT
        Huisnummer makelaar.postAdres.huisnummer StringT
        Postcode makelaar.postAdres.postcode StringT
        Adres makelaar.postAdres.adres StringT
        Straat makelaar.postAdres.straat StringT
        Plaats makelaar.postAdres.plaats StringT
        Gemeente makelaar.postAdres.gemeente StringT
        Provincie makelaar.postAdres.provincie StringT
    bezoekAdres makelaar.bezoekAdres Subtype
        Land code makelaar.bezoekAdres.landCode StringT
        Huisnummer makelaar.bezoekAdres.huisnummer StringT
        Postcode makelaar.bezoekAdres.postcode StringT
        Adres makelaar.bezoekAdres.adres StringT
        Straat makelaar.bezoekAdres.straat StringT
        Plaats makelaar.bezoekAdres.plaats StringT
        Gemeente makelaar.bezoekAdres.gemeente StringT
        Provincie makelaar.bezoekAdres.provincie StringT
    Telefoonnummer makelaar.telefoonnummer StringT
    Faxnummer makelaar.faxnummer StringT
    Website URL makelaar.websiteURL StringT
kantoor kantoor Subtype
    Kantoor ID kantoor.kantoorID StringT
    Naam kantoor.naam StringT
    Omschrijving kantoor.omschrijving StringT
    Logo URL kantoor.logoURL StringT
    Email kantoor.email StringT
    Website URL kantoor.websiteURL StringT
    bezoekAdres kantoor.bezoekAdres Subtype
        Huisnummer kantoor.bezoekAdres.huisnummer StringT
        Postcode kantoor.bezoekAdres.postcode StringT
        Land code kantoor.bezoekAdres.landCode StringT
        Adres kantoor.bezoekAdres.adres StringT
        Straat kantoor.bezoekAdres.straat StringT
        Plaats kantoor.bezoekAdres.plaats StringT
        Gemeente kantoor.bezoekAdres.gemeente StringT
        Provincie kantoor.bezoekAdres.provincie StringT
    postAdres kantoor.postAdres Subtype
        Huisnummer kantoor.postAdres.huisnummer StringT
        Postcode kantoor.postAdres.postcode StringT
        Land code kantoor.postAdres.landCode StringT
        Adres kantoor.postAdres.adres StringT
        Straat kantoor.postAdres.straat StringT
        Plaats kantoor.postAdres.plaats StringT
        Gemeente kantoor.postAdres.gemeente StringT
        Provincie kantoor.postAdres.provincie StringT
    Telefoonnummer kantoor.telefoonnummer StringT
    Faxnummer kantoor.faxnummer StringT
    Emailadres kantoor.emailadres StringT
persoon persoon Subtype
    Persoon ID persoon.persoonID StringT
    Titel persoon.titel StringT
    Voornaam persoon.voornaam StringT
    Tussenvoegsels persoon.tussenvoegsels StringT
    Achternaam persoon.achternaam StringT
    Weergavenaam persoon.weergavenaam StringT
    Geslacht persoon.geslacht StringT
    Geboorte datum persoon.geboorteDatum StringT
    Emailadres persoon.emailadres StringT
    Telefoonnummer werk persoon.telefoonnummerWerk StringT
    Telefoonnummer mobile persoon.telefoonnummerMobile StringT
    Faxnummer persoon.faxnummer StringT
Aantal kamers aantalKamers Integer
Aantal slaapkamers aantalSlaapkamers Integer
Aantal verdiepingen aantalVerdiepingen Integer
Aantal garages aantalGarages Integer
Aantal tuinen aantalTuinen Integer
Aantal parkeerplaatsen aantalParkeerplaatsen Integer
Aantal garageplekken aantalGarageplekken Integer
Aantal ligplaatsen jong vee aantalLigplaatsenJongVee Integer
Aantal ligplaatsen melk vee aantalLigplaatsenMelkVee Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Aanbiedingsteksten aanbiedingsteksten Collection
    Tekst aanbiedingsteksten.tekst Text
    Taal aanbiedingsteksten.taal StringT
beschrijvingen beschrijvingen Subtype
    Balkon beschrijvingen.balkon Text
    Begane grond beschrijvingen.beganeGrond Text
    Eerste verdieping beschrijvingen.eersteVerdieping Text
    Tweede verdieping beschrijvingen.tweedeVerdieping Text
    Overige verdiepingen beschrijvingen.overigeVerdiepingen Text
    Tuinen beschrijvingen.tuinen Text
    Details beschrijvingen.details Text
huuraanbieding huuraanbieding Subtype
    Inrichting type huuraanbieding.inrichtingType StringT
    Meubel type huuraanbieding.meubelType StringT
    beschikbaar huuraanbieding.beschikbaar Subtype
        Garage huuraanbieding.beschikbaar.garage Boolean
        Tuin huuraanbieding.beschikbaar.tuin Boolean
        Ventilatie huuraanbieding.beschikbaar.ventilatie Boolean
        Alarminstallatie huuraanbieding.beschikbaar.alarminstallatie Boolean
        Rolluiken huuraanbieding.beschikbaar.rolluiken Boolean
        Kabel TV huuraanbieding.beschikbaar.kabelTV Boolean
        Buitenzonwering huuraanbieding.beschikbaar.buitenzonwering Boolean
        Zwembad huuraanbieding.beschikbaar.zwembad Boolean
        Lift huuraanbieding.beschikbaar.lift Boolean
        Airco huuraanbieding.beschikbaar.airco Boolean
        Windmolen huuraanbieding.beschikbaar.windmolen Boolean
        Zonnecollectoren huuraanbieding.beschikbaar.zonnecollectoren Boolean
        Jacuzzi huuraanbieding.beschikbaar.jacuzzi Boolean
        Stoomcabine huuraanbieding.beschikbaar.stoomcabine Boolean
        Rookkanaal huuraanbieding.beschikbaar.rookkanaal Boolean
        Schuifpui huuraanbieding.beschikbaar.schuifpui Boolean
        Frans balkon huuraanbieding.beschikbaar.fransBalkon Boolean
        Dakraam huuraanbieding.beschikbaar.dakraam Boolean
        Sauna huuraanbieding.beschikbaar.sauna Boolean
        Balkon huuraanbieding.beschikbaar.balkon Boolean
        Open portiek huuraanbieding.beschikbaar.openPortiek Boolean
        Drainering huuraanbieding.beschikbaar.drainering Boolean
        Schuur berging huuraanbieding.beschikbaar.schuurBerging Boolean
        Tank huuraanbieding.beschikbaar.tank Boolean
        Hygienesluis huuraanbieding.beschikbaar.hygienesluis Boolean
        Woning huuraanbieding.beschikbaar.woning Boolean
Commissie klant bmm commissieKlantBmm Integer
Commissie klant bruto commissieKlantBruto Integer
Commissie klant percentage commissieKlantPercentage Integer
Commissie eigenaar percentage commissieEigenaarPercentage Integer
Indicatie gas indicatieGas Integer
Indicatie water indicatieWater Integer
Indicatie elektra indicatieElektra Integer
Indicatie stook indicatieStook Integer
Prijshistorie prijshistorie StringT
Koopprijs koopprijs Integer
Prijscode prijscode StringT
Koopconditie koopconditie StringT
Koopspecificatie koopspecificatie StringT
Huurprijs huurprijs Integer
Huurspecificatie huurspecificatie ArrayField
Huurconditie huurconditie StringT
Meubilering meubilering Integer
Voorschot voorschot Integer
Borg borg Integer
garages garages CollectionSubtype
    Naam garages.naam StringT
    Opmerking garages.opmerking StringT
    Isolatievormen garages.isolatievormen StringT
    Capaciteit garages.capaciteit Integer
    Voorzieningen garages.voorzieningen ArrayField
    Type garages.type StringT
    afmeting garages.afmeting Subtype
        Hoogte garages.afmeting.hoogte Integer
        Breedte garages.afmeting.breedte Integer
        Lengte garages.afmeting.lengte Integer
        Oppervlakte garages.afmeting.oppervlakte Integer
Cultuur cultuur StringT
Munteenheid munteenheid StringT
Huisnummer huisnummer StringT
Postcode postcode StringT
Landcode landcode StringT
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging StringT
Adres adres StringT
Wijk wijk StringT
Plaats plaats StringT
Gemeente gemeente StringT
Provincie provincie StringT
Verdieping verdieping StringT
Verdieping nummer verdiepingNummer Integer
Taal taal StringT
Kamer type kamerType StringT
Keuken type keukenType StringT
Badkamer faciliteiten badkamerFaciliteiten StringT
Verdieping type verdiepingType StringT
Is huur isHuur Boolean
Is koop isKoop Boolean
Is eigen belang isEigenBelang Boolean
Aanvaarding aanvaarding StringT
Acceptatie beschrijving acceptatieBeschrijving Text
Acceptatie datum acceptatieDatum Date
Beschikbaar vanaf beschikbaarVanaf Date
Beschikbaar tot beschikbaarTot Date
Open huis tekst openHuisTekst Text
Open huis datum openHuisDatum Date
Adres verbergen adresVerbergen Boolean
Huisnummer verbergen huisnummerVerbergen Boolean
Prijs verbergen prijsVerbergen Boolean
Vertrouwlijk vertrouwlijk Boolean
Datum opdracht datumOpdracht Date
Datum aangemaakt datumAangemaakt Date
Datum laatst bewerkt datumLaatstBewerkt Date
Makelaar ID makelaarID Integer
Originele ID origineleID Integer
Bedrijfsnaam bedrijfsnaam StringT
Publieke referentie publiekeReferentie StringT
Negeren negeren Boolean
Oorsprong oorsprong StringT
Tijdelijk verbergen tijdelijkVerbergen Boolean
Is huis kavel isHuisKavel Boolean
Is permanent bewoonbaar isPermanentBewoonbaar Boolean
Is voor wonen isVoorWonen Boolean
Eigenschappen eigenschappen ArrayField
Object soort objectSoort StringT
Woonhuis soort woonhuisSoort StringT
Woonhuis type woonhuisType StringT
Woonhuis kenmerk woonhuisKenmerk StringT
Appartement soort appartementSoort StringT
Appartement kenmerk appartementKenmerk StringT
Parkeergelegenheid soort parkeergelegenheidSoort StringT
Overig soort overigSoort StringT
Is commercieel isCommercieel Boolean
Is agrarisch isAgrarisch Boolean
Is recreatief isRecreatief Boolean
Is ontruimd isOntruimd Boolean
VV echecklist VVEchecklist StringT
Huidige bestemming huidigeBestemming StringT
Huidig gebruik huidigGebruik StringT
Percentage verhuurd percentageVerhuurd Integer
Gedeeltelijk verhuurd gedeeltelijkVerhuurd Boolean
Inkomsten per jaar inkomstenPerJaar Integer
evaluaties evaluaties Subtype
    Comfort kwaliteit evaluaties.comfortKwaliteit StringT
    Waardering onderhoud binnen evaluaties.waarderingOnderhoudBinnen StringT
    Waardering onderhoud buiten evaluaties.waarderingOnderhoudBuiten StringT
    Heeft monumentale bescherming evaluaties.heeftMonumentaleBescherming StringT
    Verontreinigingen evaluaties.verontreinigingen StringT
    Keurmerken evaluaties.keurmerken ArrayField
    Voor speciale doelgroep evaluaties.voorSpecialeDoelgroep StringT
tuinen tuinen CollectionSubtype
    Naam tuinen.naam StringT
    Beschrijving tuinen.beschrijving Text
    Kwaliteit tuinen.kwaliteit StringT
    Type tuinen.type StringT
    afmeting tuinen.afmeting Subtype
        Lengte tuinen.afmeting.lengte Integer
        Breedte tuinen.afmeting.breedte Integer
        Oppervlakte tuinen.afmeting.oppervlakte Integer
    Is hoofdtuin tuinen.isHoofdtuin Boolean
    Orientatie tuinen.orientatie StringT
    Heeft achterom ingang tuinen.heeftAchteromIngang Boolean
Omgeving locatie omgevingLocatie StringT
externeMedia externeMedia CollectionSubtype
    Hash externeMedia.hash StringT
    Titel externeMedia.titel StringT
    Omschrijving externeMedia.omschrijving StringT
    Datum aangemaakt externeMedia.datumAangemaakt Date
    Datum laatst gewijzigd externeMedia.datumLaatstGewijzigd Date
    Third party ID code externeMedia.thirdPartyIDCode StringT
    Embed code externeMedia.embedCode StringT
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Koppelen met het Goes & Roos CRM

Wanneer je gebruik maakt van het Goes & Roos CRM en je wil de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Goes & Roos gaan inbouwen, dan kan je de onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id String
User user String
Koppelinggegevens koppelinggegevens String
Postcode postcode String
Straat straat String
Huisnummer huisnummer String
Huisnummer toevoeging huisnummerToevoeging String
Land land String
Adres adres String
Plaats plaats String
Regio regio String
Wijk wijk String
Datum invoer datumInvoer Date
Datum wijziging datumWijziging Date
Status status String
Categorie categorie String
Soortobject soortobject String
Typeobject typeobject String
Bouwtype bouwtype String
Prijscategorie prijscategorie String
Koopprijs soort koopprijsSoort String
Koopprijs type koopprijsType String
Koopprijs koopprijs Integer
Huurprijs soort huurprijsSoort String
Huurprijs type huurprijsType String
Huurprijs huurprijs Integer
Servicekosten servicekosten Integer
veiling veiling Subtype
    Veilingsoort veiling.veilingsoort String
    Veilingtype veiling.veilingtype String
    Startdatum veiling.startdatum Date
    Vanafprijs veiling.vanafprijs Integer
Aanvaarding aanvaarding String
Aanvaarding toelichting aanvaardingToelichting String
openhuis openhuis Subtype
    Deelname openhuis.deelname Boolean
    Datum openhuis.datum Date
    Omschrijving openhuis.omschrijving String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Promotekst promotekst Text
Bouwjaar bouwjaar Integer
woning woning Subtype
    Woonoppervlakte woning.woonoppervlakte Integer
    Perceeloppervlakte woning.perceeloppervlakte Integer
    Inhoud woning.inhoud Integer
    Permanente bewoning woning.permanenteBewoning Boolean
    Huidig gebruik woning.huidigGebruik String
    Huidige bestemming woning.huidigeBestemming String
    Overige ruimten woning.overigeRuimten String
    Kwaliteit appartement woning.kwaliteitAppartement String
    Kwaliteit woning woning.kwaliteitWoning String
    Beleggings object woning.beleggingsObject Boolean
    Kenmerken appartement woning.kenmerkenAppartement String
    Open portiek woning.openPortiek Boolean
    Woonlaag woning.woonlaag String
    Aantal woonlagen woning.aantalWoonlagen Integer
    In aanbouw woning.inAanbouw Boolean
    Ligging woning.ligging String
    Waardering binnen woning.waarderingBinnen String
    Waardering buiten woning.waarderingBuiten String
    Soort verwarming woning.soortVerwarming String
    Warm water installatie woning.warmWaterInstallatie String
    Bijzonderheden woning.bijzonderheden String
    Isolatievormen woning.isolatievormen String
    Daktype woning.daktype String
    Dakmateriaal woning.dakmateriaal String
    Voorzieningen woning.voorzieningen String
    Keurmerken woning.keurmerken String
    Soort schuur berging woning.soortSchuurBerging String
    Informatieplicht woning.informatieplicht String
    indeling woning.indeling Subtype
        Omschrijving woning.indeling.omschrijving String
        Aantal kamers woning.indeling.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers woning.indeling.aantalSlaapkamers Integer
        Type woonkamer woning.indeling.typeWoonkamer String
        Oppervlakte woonkamer woning.indeling.oppervlakteWoonkamer Integer
        Trap in woonkamer woning.indeling.trapInWoonkamer Boolean
        Keukensoort woning.indeling.keukensoort String
        Oppervlakte keuken woning.indeling.oppervlakteKeuken Integer
        Keuken bouwjaar woning.indeling.keukenBouwjaar Integer
        Badkamer 1 woning.indeling.badkamer1 String
        Badkamer 2 woning.indeling.badkamer2 String
        Overige ruimten woning.indeling.overigeRuimten String
    tuin woning.tuin Subtype
        Aanwezig woning.tuin.aanwezig Boolean
        Tuintype woning.tuin.tuintype String
        Kwaliteit tuin woning.tuin.kwaliteitTuin String
        Totale oppervlakte woning.tuin.totaleOppervlakte Integer
        Hoofd tuintype woning.tuin.hoofdTuintype String
        Ligging woning.tuin.ligging String
        Achterom woning.tuin.achterom Boolean
        Lengtediepte woning.tuin.lengtediepte Integer
        Breedte woning.tuin.breedte Integer
        Oppervlakte woning.tuin.oppervlakte Integer
    garage woning.garage Subtype
        Aanwezig woning.garage.aanwezig Boolean
        Soort woning.garage.soort String
        Capaciteit woning.garage.capaciteit Integer
        Voorzieningen woning.garage.voorzieningen String
        Lengte diepte woning.garage.lengteDiepte Integer
        Breedte woning.garage.breedte Integer
        Oppervlakte woning.garage.oppervlakte Integer
        Aantal woning.garage.aantal Integer
        Isolatievormen woning.garage.isolatievormen String
    parkeren woning.parkeren Subtype
        Faciliteit woning.parkeren.faciliteit String
        Parkeren toelichting woning.parkeren.parkerenToelichting String
    VVE woning.VVE Subtype
        Aanwezig woning.VVE.aanwezig Boolean
        Ingeschreven KVK woning.VVE.ingeschrevenKVK Boolean
        Vergadering woning.VVE.vergadering Boolean
        Reservefonds woning.VVE.reservefonds Boolean
        Onderhoudsplan woning.VVE.onderhoudsplan String
        Opstalverzekering woning.VVE.opstalverzekering Boolean
        Periodieke bijdrage woning.VVE.periodiekeBijdrage Integer
    energielabel woning.energielabel Subtype
        Aanwezig woning.energielabel.aanwezig Boolean
        Klasse woning.energielabel.klasse String
        Index woning.energielabel.index Integer
        Einddatum woning.energielabel.einddatum Date
        Epc woning.energielabel.epc Integer
bog bog Subtype
    Hoofdbestemming bog.hoofdbestemming String
    Nevenbestemming bog.nevenbestemming String
    Bedrijfshal bog.bedrijfshal String
    Terrein bog.terrein String
    Winkelruimte bog.winkelruimte String
    Horeca bog.horeca String
    Kantoorruimte bog.kantoorruimte String
    Lokatie bog.lokatie String
aog aog Subtype
    Hoofdbestemming aog.hoofdbestemming String
    Nevenbestemming aog.nevenbestemming String
    Details aog.details String
    Perceelopp aog.perceelopp Integer
makelaar makelaar Subtype
    Id makelaar.id String
    Bedrijfsnaam makelaar.bedrijfsnaam String
    Telefoon makelaar.telefoon String
    Email makelaar.email String
    Website makelaar.website String
    Straat makelaar.straat String
    Huisnummer makelaar.huisnummer String
    Postcode makelaar.postcode String
    Plaats makelaar.plaats String
Deeplinkurl deeplinkurl String
Printtekst 1 printtekst1 Text
Printtekst 2 printtekst2 Text
Printtekst 3 printtekst3 Text
mediaitems mediaitems CollectionSubtype
    Media mediaitems.media String
    Thumb mediaitems.thumb String
    Timestamp mediaitems.timestamp Date
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Koppelen met het Eyemove CRM

Wanneer je gebruik maakt van het Eyemove CRM en je wil de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Eyemove gaan inbouwen, dan kan je de onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Wonen

Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
NV mid NVMid Integer
Adres adres String
Straat straat String
Huisnummer huisnummer String
Postcode postcode String
Plaats plaats String
Land land String
Toevoeging toevoeging String
Deeplink url deeplinkUrl String
Invoer datum invoerDatum Date
Aanvaarding aanvaarding String
Aanduiding aanduiding String
Soort object soortObject String
Objectnaam objectnaam String
Soort woning soortWoning String
Type woning typeWoning String
Kenmerk woning kenmerkWoning String
Drie zestig graden presentatie drieZestigGradenPresentatie String
Status status String
Aanmelding aanmelding String
Bouwjaar bouwjaar Integer
Bouwvorm bouwvorm String
Bouwnummer bouwnummer Integer
Koopprijs koopprijs Integer
Koopconditie koopconditie String
Servicekosten servicekosten String
Prijsvoorvoegsel prijsvoorvoegsel String
Huurprijs huurprijs Integer
Huurconditie huurconditie String
Huurspecificatie huurspecificatie String
kenmerken kenmerken Subtype
    Aantal kamers kenmerken.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers kenmerken.aantalSlaapkamers Integer
    Aantal verdiepingen kenmerken.aantalVerdiepingen Integer
    Inhoud kenmerken.inhoud Integer
    Gebruiksoppervlakte woonfunctie kenmerken.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
    Overige inpandige ruimte kenmerken.overigeInpandigeRuimte Integer
    Gebouwgebonden buitenruimte kenmerken.gebouwgebondenBuitenruimte Integer
    Opp externe bergruimte kenmerken.oppExterneBergruimte Integer
    Perceel oppervlak kenmerken.perceelOppervlak Integer
bestemming bestemming Subtype
    Huidig gebruik bestemming.huidigGebruik String
    Huidige bestemming bestemming.huidigeBestemming String
    Permanente bewoning bestemming.permanenteBewoning String
    Recreatiewoning bestemming.recreatiewoning String
matenEnLigging matenEnLigging Subtype
    Liggingen matenEnLigging.liggingen ArrayField
    Inhoud matenEnLigging.inhoud Integer
    Totale woon oppervlakte matenEnLigging.totaleWoonOppervlakte Integer
    Grond oppervlakte matenEnLigging.grondOppervlakte Integer
Onderhoud binnen waardering onderhoudBinnenWaardering String
Onderhoud buiten waardering onderhoudBuitenWaardering String
schuurBerging schuurBerging Subtype
    Soort schuurBerging.soort String
    Voorzieningen schuurBerging.voorzieningen ArrayField
    Isolatievormen schuurBerging.isolatievormen ArrayField
    Aantal schuren schuurBerging.aantalSchuren Integer
Isolatievormen isolatievormen ArrayField
Dak type dakType String
Dak materialen dakMaterialen ArrayField
Bijzonderheden bijzonderheden ArrayField
installatie installatie Subtype
    Soorten verwarming installatie.soortenVerwarming ArrayField
    CV ketel combiketel installatie.CVKetelCombiketel String
    CV ketel type installatie.CVKetelType String
    CV ketel bouwjaar installatie.CVKetelBouwjaar Integer
    CV ketel brandstof installatie.CVKetelBrandstof String
    CV ketel eigendom installatie.CVKetelEigendom String
    Soorten warm water installatie.soortenWarmWater ArrayField
Tuintypen tuintypen ArrayField
Tuin kwaliteit tuinKwaliteit String
Tuin totale oppervlakte tuinTotaleOppervlakte Integer
hoofdtuin hoofdtuin Subtype
    Type hoofdtuin.type String
    Positie hoofdtuin.positie String
    Achterom hoofdtuin.achterom String
    Lengte hoofdtuin.lengte Integer
    Breedte hoofdtuin.breedte Integer
    Oppervlakte hoofdtuin.oppervlakte Integer
garage garage Subtype
    Soorten garage.soorten ArrayField
    Voorzieningen garage.voorzieningen ArrayField
    Capaciteit garage.capaciteit Integer
    Isolatievormen garage.isolatievormen ArrayField
    Aantal garages garage.aantalGarages Integer
    Lengte garage.lengte Integer
    Breedte garage.breedte Integer
    Oppervlakte garage.oppervlakte Integer
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
brochureTeksten brochureTeksten CollectionSubtype
    Volgorde brochureTeksten.volgorde Integer
    Hoofdstuk brochureTeksten.hoofdstuk String
    Tekst brochureTeksten.tekst Text
verdiepingen verdiepingen CollectionSubtype
    Volgorde verdiepingen.volgorde Integer
    Soort verdieping verdiepingen.soortVerdieping String
    Naam verdiepingen.naam String
    Aantal kamers verdiepingen.aantalKamers Integer
    Aantal slaapkamers verdiepingen.aantalSlaapkamers Integer
    woonkamer verdiepingen.woonkamer CollectionSubtype
        Types verdiepingen.woonkamer.types ArrayField
        Lengte verdiepingen.woonkamer.lengte Integer
        Breedte verdiepingen.woonkamer.breedte Integer
        Oppervlakte verdiepingen.woonkamer.oppervlakte Integer
        Trap verdiepingen.woonkamer.trap String
    badkamer verdiepingen.badkamer CollectionSubtype
        Voorzieningen verdiepingen.badkamer.voorzieningen ArrayField
        Lengte verdiepingen.badkamer.lengte Integer
        Breedte verdiepingen.badkamer.breedte Integer
        Oppervlakte verdiepingen.badkamer.oppervlakte Integer
    Overige ruimten verdiepingen.overigeRuimten ArrayField
    Ligging verdiepingen.ligging String
    Omschrijving verdiepingen.omschrijving Text
zakelijkeLasten zakelijkeLasten Subtype
    Bijdrage VVE zakelijkeLasten.bijdrageVVE Integer
    Indicatie stookkosten zakelijkeLasten.indicatieStookkosten Integer
    OZB gebruikers deel zakelijkeLasten.OZBGebruikersDeel Integer
    OZB zakelijke deel zakelijkeLasten.OZBZakelijkeDeel Integer
    Rioolrechten zakelijkeLasten.rioolrechten Integer
    Waterschapslasten zakelijkeLasten.waterschapslasten Integer
links links CollectionSubtype
    Volgorde links.volgorde Integer
    Type links.type String
    Url links.url String
    Omschrijving links.omschrijving Text
accountmanager accountmanager Subtype
    Id accountmanager.id Integer
    Naam accountmanager.naam String
    Geslacht accountmanager.geslacht String
    Emailadres accountmanager.emailadres String
    Telefoonnummer accountmanager.telefoonnummer String
    Foto accountmanager.foto String
kadastraleInformatie kadastraleInformatie CollectionSubtype
     id kadastraleInformatie._id Integer
    Kadastrale gemeente kadastraleInformatie.kadastraleGemeente String
    Perceel oppervlak kadastraleInformatie.perceelOppervlak Integer
    Omvang kadastraleInformatie.omvang String
    Aandeel kadastraleInformatie.aandeel String
    Soort eigendom kadastraleInformatie.soortEigendom String
    Erfpacht per jaar kadastraleInformatie.erfpachtPerJaar Integer
    Erfpacht duur kadastraleInformatie.erfpachtDuur String
    Erfpacht einddatum kadastraleInformatie.erfpachtEinddatum Date
    Erfpacht afkoopoptie kadastraleInformatie.erfpachtAfkoopoptie String
    Erfpacht vast variabel kadastraleInformatie.erfpachtVastVariabel String
USPs USPs CollectionSubtype
    Volgorde USPs.volgorde String
    Tekst USPs.tekst String
aanbieder aanbieder Subtype
    Id aanbieder.id Integer
    Makelaar aanbieder.makelaar String
    Vestiging aanbieder.vestiging String
    Adres aanbieder.adres String
    Postcode aanbieder.postcode String
    Plaats aanbieder.plaats String
    Emailadres aanbieder.emailadres String
    Telefoon aanbieder.telefoon String
    NVM nummer aanbieder.NVMNummer Integer
Voorzieningen wonen voorzieningenWonen ArrayField
Floorplanner floorplanner String
Keurmerken keurmerken ArrayField
Soort appartement soortAppartement String
Kwaliteit appartement kwaliteitAppartement String
Open portiek openPortiek String
Woonlaag woonlaag Integer
Aantal woonlagen aantalWoonlagen Integer
VVE actief VVEActief String
Kenmerk appartement kenmerkAppartement String
openHuisDagen openHuisDagen CollectionSubtype
    Datum openHuisDagen.datum Date
    Tijd openHuisDagen.tijd String
    Tijd van openHuisDagen.tijdVan String
    Tijd tm openHuisDagen.tijdTm String
    Tekst openHuisDagen.tekst Text
Energielabel energielabel String
Energielabel einddatum energielabelEinddatum Date
medeaanmelders medeaanmelders CollectionSubtype
     id medeaanmelders._id Integer
    Vestiging medeaanmelders.vestiging String
    Straatnaam medeaanmelders.straatnaam String
    Huisnummer medeaanmelders.huisnummer Integer
    Plaats medeaanmelders.plaats String
    Telefoonnummer medeaanmelders.telefoonnummer String
    Emailadres medeaanmelders.emailadres String
    NVM nummer medeaanmelders.NVMNummer Integer
    Toevoeging medeaanmelders.toevoeging String
Tags tags ArrayField
Toelichting toelichting String
Lijst van zaken lijstVanZaken ArrayField
Bewonersrecensie bewonersrecensie String
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Radius radius RadiusField

Koppelen met Tiara

Wanneer je de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Tiara wil koppelen met Tiara, dan kan je onderstaande velden in je page templates gebruiken.

Aanbod

Voor het ontwikkelen van de aanbod module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Veld Naam Type
Id id Integer
User user String
Object guid objectGuid String
Object type ID objectTypeID Integer
Object type guid objectTypeGuid String
Project ID projectID Integer
Project guid projectGuid String
Woningvoorraad ID woningvoorraadID Integer
MIDAS object ID MIDASObjectID Integer
MIDAS project ID MIDASProjectID Integer
MIDAS objecttype ID MIDASObjecttypeID Integer
NVM vestiging NR NVMVestigingNR Integer
Adres adres String
Plaats plaats String
Is actief isActief Boolean
Is eigenbelang isEigenbelang Boolean
Is vertrouwelijk isVertrouwelijk Boolean
Is koop isKoop Boolean
Is huur isHuur Boolean
Is veiling isVeiling Boolean
Is internationaal isInternationaal Boolean
Aanmeldingsreden aanmeldingsreden String
Aanvaarding aanvaarding String
Status status String
Bouwvorm bouwvorm String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Latitude latitude Double
Longitude longitude Double
Aanmeld datum aanmeldDatum Date
Afmeld datum afmeldDatum Date
Datum invoer datumInvoer Date
ASP naam ASPNaam String
makelaar makelaar Subtype
    Naam makelaar.naam String
    Naam 1 makelaar.naam1 String
    Plaats makelaar.plaats String
    Straat makelaar.straat String
    Huisnummer makelaar.huisnummer String
    Huisnummer toevoeging makelaar.huisnummerToevoeging String
    Postcode makelaar.postcode String
    Telefoon makelaar.telefoon String
    Internetadres makelaar.internetadres String
details details Subtype
    Valuta details.valuta String
    Aanvaarding details.aanvaarding String
    Datum aanvaarding details.datumAanvaarding Date
    Object aanmelding details.objectAanmelding String
    Reden aanmelding details.redenAanmelding String
    Koopmengvorm details.koopmengvorm String
    Koopmengvorm afwijking van koopprijs details.koopmengvormAfwijkingVanKoopprijs Integer
    Koopmengvorm toelichting details.koopmengvormToelichting String
    Vertrouwelijk details.vertrouwelijk Boolean
    Eigen belang details.eigenBelang Boolean
    Collegiale informatie details.collegialeInformatie String
    Servicekosten per maand details.servicekostenPerMaand Double
    adresNederlands details.adresNederlands Subtype
        Straatnaam details.adresNederlands.straatnaam String
        Huisnummer details.adresNederlands.huisnummer String
        Huisnummer toevoeging details.adresNederlands.huisnummerToevoeging String
        Postcode details.adresNederlands.postcode String
        Woonplaats details.adresNederlands.woonplaats String
        Gemeente details.adresNederlands.gemeente String
        Land details.adresNederlands.land String
        BAG gemeentecode details.adresNederlands.BAGGemeentecode String
        BAG objecttypecode details.adresNederlands.BAGObjecttypecode String
        BAG volgnummer details.adresNederlands.BAGVolgnummer String
        X coordinaat details.adresNederlands.xCoordinaat Integer
        Y coordinaat details.adresNederlands.yCoordinaat Integer
    adresInternationaal details.adresInternationaal Subtype
        Adresregel 1 details.adresInternationaal.adresregel1 String
        Adresregel 2 details.adresInternationaal.adresregel2 String
        Woonplaats details.adresInternationaal.woonplaats String
        Land details.adresInternationaal.land String
        Latitude details.adresInternationaal.latitude Double
        Longitude details.adresInternationaal.longitude Double
    koop details.koop Subtype
        Prijs voorvoegsel details.koop.prijsVoorvoegsel String
        Prijs details.koop.prijs Integer
        Conditie details.koop.conditie String
        Specificatie details.koop.specificatie String
        WOZ waarde details.koop.WOZWaarde String
        WOZ waarde peildatum details.koop.WOZWaardePeildatum Date
    huur details.huur Subtype
        Prijs voorvoegsel details.huur.prijsVoorvoegsel String
        Prijs details.huur.prijs Integer
        Conditie details.huur.conditie String
        Specificatie details.huur.specificatie String
        Kosten huurder details.huur.kostenHuurder Integer
        Berekende punten details.huur.berekendePunten Integer
        Waarborgsom details.huur.waarborgsom Integer
        Beschikbaarheid details.huur.beschikbaarheid String
    veiling details.veiling Subtype
        Vanaf prijs details.veiling.vanafPrijs Integer
        Zoekprijs details.veiling.zoekprijs Integer
        Soort veiling details.veiling.soortVeiling String
        Veilingtype details.veiling.veilingtype String
        Start datum tijd details.veiling.startDatumTijd DateTime
         eind datum tijd details.veiling.EindDatumTijd DateTime
        Veiling sites details.veiling.veilingSites String
    beschikbaarheid details.beschikbaarheid Subtype
        Huidige status details.beschikbaarheid.huidigeStatus String
        Is actief details.beschikbaarheid.isActief Boolean
        Datum voorbehoud tot details.beschikbaarheid.datumVoorbehoudTot Date
         verkocht OV datum details.beschikbaarheid.VerkochtOVDatum Date
         verkocht OV prijs details.beschikbaarheid.VerkochtOVPrijs Integer
         verkocht OV conditie details.beschikbaarheid.VerkochtOVConditie Integer
         verhuurd OV datum details.beschikbaarheid.VerhuurdOVDatum Date
         verhuurd OV prijs details.beschikbaarheid.VerhuurdOVPrijs Integer
         verhuurd OV conditie details.beschikbaarheid.VerhuurdOVConditie Integer
    internetPlaatsingen details.internetPlaatsingen Collection
        Plaatsing details.internetPlaatsingen.plaatsing String
        Prijsvermelding details.internetPlaatsingen.prijsvermelding Boolean
        Datum vrijgave details.internetPlaatsingen.datumVrijgave DateTime
        Datum eind details.internetPlaatsingen.datumEind String
    statusVerhuurd details.statusVerhuurd Subtype
        Niet verhuurd details.statusVerhuurd.nietVerhuurd String
        Volledig verhuurd details.statusVerhuurd.volledigVerhuurd String
        Percentage verhuurd details.statusVerhuurd.percentageVerhuurd Integer
    teksten details.teksten Subtype
        Collegiale informatie details.teksten.collegialeInformatie Text
        Aanbiedingstekst details.teksten.aanbiedingstekst Text
        Aanbiedingstekst engels details.teksten.aanbiedingstekstEngels Text
        Onderhoud binnen memo details.teksten.onderhoudBinnenMemo Text
        Onderhoud buiten memo details.teksten.onderhoudBuitenMemo Text
        Toelichting details.teksten.toelichting Text
    informatieplicht details.informatieplicht Collection
        Informatie details.informatieplicht.informatie String
    combinatieObject details.combinatieObject Subtype
        bog details.combinatieObject.bog Subtype
            Id details.combinatieObject.bog.id Integer
            Guid details.combinatieObject.bog.guid String
            Details url details.combinatieObject.bog.detailsUrl String
            Type details.combinatieObject.bog.type String
            Situatie details.combinatieObject.bog.situatie String
            Oppervlakte details.combinatieObject.bog.oppervlakte Integer
            Status details.combinatieObject.bog.status String
        alv details.combinatieObject.alv Subtype
            Id details.combinatieObject.alv.id String
            Guid details.combinatieObject.alv.guid String
            Details url details.combinatieObject.alv.detailsUrl String
    contactpersonen details.contactpersonen Collection
        Naam details.contactpersonen.naam String
        Telefoon details.contactpersonen.telefoon String
        Email details.contactpersonen.email String
projectInformatie projectInformatie Subtype
    Project ID projectInformatie.projectID Integer
    Object type ID projectInformatie.objectTypeID Integer
    Bouwnummer projectInformatie.bouwnummer String
    Huurprijs projectInformatie.huurprijs Integer
    Koopaanneemsom projectInformatie.koopaanneemsom Integer
    Aanneemsom projectInformatie.aanneemsom Integer
    Grondprijs projectInformatie.grondprijs Integer
    Servicekosten per maand projectInformatie.servicekostenPerMaand Double
    Gemeentelijke bepalingen projectInformatie.gemeentelijkeBepalingen String
wonen wonen Subtype
    Huidig gebruik wonen.huidigGebruik String
    Huidige bestemming wonen.huidigeBestemming String
    Permanente bewoning wonen.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning wonen.recreatiewoning Boolean
    In park wonen.inPark Boolean
     bruto inhoud wonen.BrutoInhoud Integer
     gebruiksoppervlakte woonfunctie wonen.gebruiksoppervlakteWoonfunctie Integer
     gebruiksoppervlakte overige functies wonen.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties Integer
     buitenruimtes gebouwgebonden wonen.buitenruimtesGebouwgebonden Integer
     externe bergruimte wonen.externeBergruimte Integer
    Onderhoud binnen waardering wonen.onderhoudBinnenWaardering String
    Onderhoud buiten waardering wonen.onderhoudBuitenWaardering String
    bouwjaren wonen.bouwjaren Collection
        Jaar wonen.bouwjaren.jaar String
        Omschrijving wonen.bouwjaren.omschrijving String
    Bouwjaar periode wonen.bouwjaarPeriode String
    Bouwjaar in aanbouw wonen.bouwjaarInAanbouw String
    Keurmerken wonen.keurmerken String
    Duurzaamheid kenmerken wonen.duurzaamheidKenmerken String
    liggingen wonen.liggingen Collection
        Ligging wonen.liggingen.ligging String
    schuurBerging wonen.schuurBerging Subtype
        Soort wonen.schuurBerging.soort String
        Totaal aantal wonen.schuurBerging.totaalAantal Integer
        Voorzieningen wonen.schuurBerging.voorzieningen String
        Isolatievormen wonen.schuurBerging.isolatievormen String
    diversen wonen.diversen Subtype
        Bijzonderheden wonen.bijzonderheden String
        Isolatievormen wonen.isolatievormen String
        Dak type wonen.dakType String
        Dak materialen wonen.dakMaterialen String
    energielabel wonen.energielabel Subtype
        Klasse wonen.energielabel.klasse String
        Index wonen.energielabel.index Double
        Einddatum wonen.energielabel.einddatum Date
        EPC wonen.energielabel.EPC Double
    installatie wonen.installatie Subtype
        Soorten verwarming wonen.installatie.soortenVerwarming String
        CV ketel type wonen.installatie.CVKetelType String
        CV bouwjaar wonen.installatie.CVBouwjaar Integer
        CV brandstof wonen.installatie.CVBrandstof String
        CV eigendom wonen.installatie.CVEigendom String
        CV combiketel wonen.installatie.CVCombiketel String
        Soorten warm water wonen.installatie.soortenWarmWater String
    voorzieningen wonen.voorzieningen Collection
        Voorziening wonen.voorzieningen.voorziening String
    tuin wonen.tuin Subtype
        tuintypen wonen.tuin.tuintypen Collection
            Tuintype wonen.tuin.tuintypen.tuintype String
        Kwaliteit wonen.tuin.kwaliteit String
        Totale oppervlakte wonen.tuin.totaleOppervlakte Integer
    hoofdtuin wonen.hoofdtuin Subtype
        Type wonen.hoofdtuin.type String
        Positie wonen.hoofdtuin.positie String
        Achterom wonen.hoofdtuin.achterom String
        Lengte wonen.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte wonen.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte wonen.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    garage wonen.garage Subtype
        soorten wonen.garage.soorten Collection
            Soort wonen.garage.soorten.soort String
        voorzieningen wonen.garage.voorzieningen Collection
            Voorziening wonen.garage.voorzieningen.voorziening String
        Capaciteit wonen.garage.capaciteit Integer
        Lengte wonen.garage.lengte Integer
        Breedte wonen.garage.breedte Integer
        Oppervlakte wonen.garage.oppervlakte Integer
        isolatievormen wonen.garage.isolatievormen Collection
            Isolatie wonen.garage.isolatievormen.isolatie String
        Totaal aantal wonen.garage.totaalAantal Integer
    parkeren wonen.parkeren Subtype
        Faciliteiten wonen.parkeren.faciliteiten String
        Toelichting wonen.parkeren.toelichting String
        Capaciteit wonen.parkeren.capaciteit String
    woonhuis wonen.woonhuis Subtype
        Soort wonen.woonhuis.soort String
        Type wonen.woonhuis.type String
        Kenmerk wonen.woonhuis.kenmerk String
        Kwaliteit wonen.woonhuis.kwaliteit String
        Typecode wonen.woonhuis.typecode String
    appartement wonen.appartement Subtype
        Soort wonen.appartement.soort String
        Kenmerk wonen.appartement.kenmerk String
        Kwaliteit wonen.appartement.kwaliteit String
        Open portiek wonen.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag wonen.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen wonen.appartement.aantalWoonlagen Integer
        VVE checklist aanwezig wonen.appartement.VVEChecklistAanwezig Boolean
        VVE inschrijving kv K wonen.appartement.VVEInschrijvingKvK Boolean
        VVE vergadering VVE wonen.appartement.VVEVergaderingVVE Boolean
        VVE periodieke bijdrage wonen.appartement.VVEPeriodiekeBijdrage Boolean
        VVE reservefonds wonen.appartement.VVEReservefonds Boolean
        VVE onderhoudsverwachting wonen.appartement.VVEOnderhoudsverwachting Boolean
        VVE opstalverzekering wonen.appartement.VVEOpstalverzekering Boolean
        Typecode wonen.appartement.typecode String
        Bijdrage VVE wonen.appartement.bijdrageVVE Double
    woonlagen wonen.woonlagen Subtype
        Verdieping nr wonen.woonlagen.verdiepingNr Integer
        Type wonen.woonlagen.type String
        Naam wonen.woonlagen.naam String
        Omschrijving wonen.woonlagen.omschrijving String
        Aantal kamers wonen.woonlagen.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers wonen.woonlagen.aantalSlaapkamers Integer
        Ligging wonen.woonlagen.ligging String
        Heeft woonkamer wonen.woonlagen.heeftWoonkamer Boolean
        Heeft keuken wonen.woonlagen.heeftKeuken Boolean
        Heeft badkamer wonen.woonlagen.heeftBadkamer Boolean
        Heeft overige ruimten wonen.woonlagen.heeftOverigeRuimten Boolean
        kamers wonen.woonlagen.kamers Collection
            Naam wonen.woonlagen.kamers.naam String
            types wonen.woonlagen.kamers.types Collection
                Type wonen.woonlagen.kamers.types.type String
            Lengte wonen.woonlagen.kamers.lengte Integer
            Breedte wonen.woonlagen.kamers.breedte Integer
            Oppervlakte wonen.woonlagen.kamers.oppervlakte Integer
            Trap wonen.woonlagen.kamers.trap Boolean
            Vernieuwd jaartal wonen.woonlagen.kamers.vernieuwdJaartal Integer
            voorzieningen wonen.woonlagen.kamers.voorzieningen Collection
                Voorziening wonen.woonlagen.kamers.voorzieningen.voorziening String
            overigeRuimten wonen.woonlagen.kamers.overigeRuimten Collection
                Overige ruimte wonen.woonlagen.kamers.overigeRuimten.overigeRuimte String
            zolderVlieringOpties wonen.woonlagen.kamers.zolderVlieringOpties Collection
                Optie wonen.woonlagen.kamers.zolderVlieringOpties.optie String
bouwgrond bouwgrond Subtype
    Huidige bestemming bouwgrond.huidigeBestemming String
    Huidig gebruik bouwgrond.huidigGebruik String
    Permanente bewoning bouwgrond.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning bouwgrond.recreatiewoning Boolean
    In park bouwgrond.inPark Boolean
    Oppervlakte bouwgrond.oppervlakte Integer
    Bouwrijp bouwgrond.bouwrijp Boolean
    liggingen bouwgrond.liggingen Collection
        Ligging bouwgrond.liggingen.ligging String
    Toelichting bouwgrond.toelichting String
overig overig Subtype
    inpandigeGarage overig.inpandigeGarage Subtype
        voorzieningen overig.inpandigeGarage.voorzieningen Collection
            Voorziening overig.inpandigeGarage.voorzieningen.voorziening String
        Capaciteit overig.inpandigeGarage.capaciteit Integer
        Lengte overig.inpandigeGarage.lengte String
        Breedte overig.inpandigeGarage.breedte String
        Oppervlakte overig.inpandigeGarage.oppervlakte String
        isolatievormen overig.inpandigeGarage.isolatievormen Collection
            Isolatie overig.inpandigeGarage.isolatievormen.isolatie String
    garage overig.garage Subtype
        voorzieningen overig.garage.voorzieningen Collection
            Voorziening overig.garage.voorzieningen.voorziening String
        Capaciteit overig.garage.capaciteit Integer
        Lengte overig.garage.lengte String
        Breedte overig.garage.breedte String
        Oppervlakte overig.garage.oppervlakte String
        isolatievormen overig.garage.isolatievormen Collection
            Isolatie overig.garage.isolatievormen.isolatie String
    parkeerkelder overig.parkeerkelder Subtype
        voorzieningen overig.parkeerkelder.voorzieningen Collection
            Voorziening overig.parkeerkelder.voorzieningen.voorziening String
        Capaciteit overig.parkeerkelder.capaciteit Integer
        Lengte overig.parkeerkelder.lengte String
        Breedte overig.parkeerkelder.breedte String
        Oppervlakte overig.parkeerkelder.oppervlakte String
    parkeerplaats overig.parkeerplaats Subtype
        Capaciteit overig.parkeerplaats.capaciteit Integer
    berging overig.berging Subtype
        voorzieningen overig.berging.voorzieningen Collection
            Voorziening overig.berging.voorzieningen.voorziening String
        Lengte overig.berging.lengte String
        Breedte overig.berging.breedte String
        Oppervlakte overig.berging.oppervlakte String
        isolatievormen overig.berging.isolatievormen Collection
            Isolatie overig.berging.isolatievormen.isolatie String
    woonwagenstandplaats overig.woonwagenstandplaats Subtype
        Lengte overig.woonwagenstandplaats.lengte String
        Breedte overig.woonwagenstandplaats.breedte String
        Oppervlakte overig.woonwagenstandplaats.oppervlakte String
    stacaravanstandplaats overig.stacaravanstandplaats Subtype
        Lengte overig.stacaravanstandplaats.lengte String
        Breedte overig.stacaravanstandplaats.breedte String
        Oppervlakte overig.stacaravanstandplaats.oppervlakte String
    ligplaats overig.ligplaats Subtype
        Lengte overig.ligplaats.lengte String
        Breedte overig.ligplaats.breedte String
        Oppervlakte overig.ligplaats.oppervlakte String
    onderstuk overig.onderstuk Subtype
        voorzieningen overig.onderstuk.voorzieningen Collection
            Voorziening overig.onderstuk.voorzieningen.voorziening String
        Lengte overig.onderstuk.lengte String
        Breedte overig.onderstuk.breedte String
        Oppervlakte overig.onderstuk.oppervlakte String
        isolatievormen overig.onderstuk.isolatievormen Collection
            Isolatie overig.onderstuk.isolatievormen.isolatie String
    opslagruimte overig.opslagruimte Subtype
        voorzieningen overig.opslagruimte.voorzieningen Collection
            Voorziening overig.opslagruimte.voorzieningen.voorziening String
        Lengte overig.opslagruimte.lengte String
        Breedte overig.opslagruimte.breedte String
        Oppervlakte overig.opslagruimte.oppervlakte String
        isolatievormen overig.opslagruimte.isolatievormen Collection
            Isolatie overig.opslagruimte.isolatievormen.isolatie String
    Woning typecode overig.woningTypecode String
    Toelichting overig.toelichting Text
kadaster kadaster Subtype
    Kadastraal ID kadaster.kadastraalID Integer
    Gemeente kadaster.gemeente String
    Gemeente code kadaster.gemeenteCode String
    Sectie kadaster.sectie String
    Perceel kadaster.perceel String
    Indexnummer kadaster.indexnummer String
    Oppervlakte kadaster.oppervlakte Integer
    Omvang kadaster.omvang String
    Aandeel kadaster.aandeel String
    Eigendom soort kadaster.eigendomSoort String
    Erfpacht per jaar kadaster.erfpachtPerJaar Double
    Vast variabel kadaster.vastVariabel String
    Erfpacht duur kadaster.erfpachtDuur String
    Einddatum kadaster.einddatum Date
    Afkoop optie kadaster.afkoopOptie Boolean
    Afgekocht tot kadaster.afgekochtTot Date
    Erfpacht eeuwigdurend afgekocht kadaster.erfpachtEeuwigdurendAfgekocht String
    Erfpacht gever kadaster.erfpachtGever String
medeAanmelders medeAanmelders Collection
    NVM vestiging NR medeAanmelders.NVMVestigingNR String
    Naam medeAanmelders.naam String
    Naam 1 medeAanmelders.naam1 String
    Plaats medeAanmelders.plaats String
    Straat medeAanmelders.straat String
    Huisnummer medeAanmelders.huisnummer Integer
    Huisnummer toevoeging medeAanmelders.huisnummerToevoeging String
    Postcode medeAanmelders.postcode String
    Telefoon medeAanmelders.telefoon String
    Internetadres medeAanmelders.internetadres String
medialijst medialijst Collection
    Medium ID medialijst.mediumID Integer
    Groep medialijst.groep String
    Is hoofd medium medialijst.isHoofdMedium Boolean
    Filenaam medialijst.filenaam String
    Mime type medialijst.mimeType String
    Omschrijving medialijst.omschrijving Text
    Kenmerk medialijst.kenmerk String
    Url medialijst.url String
    Guid medialijst.guid String
transactiegegevens transactiegegevens Subtype
    Transactie conditie transactiegegevens.transactieConditie String
    Transactie detail transactiegegevens.transactieDetail String
    Reden intrekking transactiegegevens.redenIntrekking String
    Economische overdracht transactiegegevens.economischeOverdracht String
    Toelichting transactiegegevens.toelichting String
    Transactieprijs transactiegegevens.transactieprijs Integer
    Waarvan prijs parkeerplaats transactiegegevens.waarvanPrijsParkeerplaats Integer
    Datum ondertekening akte transactiegegevens.datumOndertekeningAkte Date
    Datum transport transactiegegevens.datumTransport Date
    makelaar transactiegegevens.makelaar Subtype
        NVM vestiging NR transactiegegevens.makelaar.NVMVestigingNR Integer
        Naam 1 transactiegegevens.makelaar.naam1 String
        Plaats transactiegegevens.makelaar.plaats String
        Straat transactiegegevens.makelaar.straat String
        Huisnummer transactiegegevens.makelaar.huisnummer Integer
        Huisnummer toevoeging transactiegegevens.makelaar.huisnummerToevoeging String
        Postcode transactiegegevens.makelaar.postcode String
        Telefoon transactiegegevens.makelaar.telefoon String
        Internetadres transactiegegevens.makelaar.internetadres String
    Collegiaal transactiegegevens.collegiaal String
    Afmeldend kantoor transactiegegevens.afmeldendKantoor Integer
    huishoudenSituatie transactiegegevens.huishoudenSituatie Subtype
        Kopertype transactiegegevens.huishoudenSituatie.kopertype String
        Inwonend transactiegegevens.huishoudenSituatie.inwonend String
        Aantal leden huishouden transactiegegevens.huishoudenSituatie.aantalLedenHuishouden Integer
        Samenstelling huishouden transactiegegevens.huishoudenSituatie.samenstellingHuishouden String
        Leeftijd hoofdkostwinner transactiegegevens.huishoudenSituatie.leeftijdHoofdkostwinner String
        Leeftijd oudste kind transactiegegevens.huishoudenSituatie.leeftijdOudsteKind String
        Gezinsinkomen transactiegegevens.huishoudenSituatie.gezinsinkomen String
        Verhuisredenen transactiegegevens.huishoudenSituatie.verhuisredenen String
    achtergelatenObject transactiegegevens.achtergelatenObject Subtype
        Postcode transactiegegevens.achtergelatenObject.postcode String
        Huisnummer transactiegegevens.achtergelatenObject.huisnummer Integer
        Huisnummer toevoeging transactiegegevens.achtergelatenObject.huisnummerToevoeging String
        Type bewoning transactiegegevens.achtergelatenObject.typeBewoning String
        Transactieprijs transactiegegevens.achtergelatenObject.transactieprijs Integer
        Huurprijs transactiegegevens.achtergelatenObject.huurprijs Integer
        Soort woning transactiegegevens.achtergelatenObject.soortWoning String
        Type woning transactiegegevens.achtergelatenObject.typeWoning String
        Kenmerk woning transactiegegevens.achtergelatenObject.kenmerkWoning String
        Soort appartement transactiegegevens.achtergelatenObject.soortAppartement String
        Kenmerk appartement transactiegegevens.achtergelatenObject.kenmerkAppartement String
historie historie Collection
    Type historie.type String
    Prijsvoorvoegsel historie.prijsvoorvoegsel String
    Huurprijs historie.huurprijs String
    Huur conditie historie.huurConditie String
    Huur specificaties historie.huurSpecificaties String
    Kosten huurder historie.kostenHuurder Integer
    Berekende punten historie.berekendePunten Integer
    Waarborgsom historie.waarborgsom Integer
    Beschikbaarheid historie.beschikbaarheid String
    Koopprijs historie.koopprijs Integer
    Koop conditie historie.koopConditie String
    Koop specificatie historie.koopSpecificatie String
    Vanaf prijs historie.vanafPrijs Integer
    Zoekprijs historie.zoekprijs Integer
    Soort veiling historie.soortVeiling String
    Veiling type historie.veilingType String
    Start datum tijd historie.startDatumTijd DateTime
    Eind datum tijd historie.eindDatumTijd DateTime
    Veiling sites historie.veilingSites String
    Begin geldigheid historie.beginGeldigheid DateTime
    Einde geldigheid historie.eindeGeldigheid DateTime
openhuizendagen openhuizendagen Collection
    Start datum tijd openhuizendagen.startDatumTijd String
    Eind datum tijd openhuizendagen.eindDatumTijd String
geodata geodata Subtype
    Buurt geodata.buurt String
    Straatnaam verkort geodata.straatnaam_verkort String
    Gemeente geodata.gemeente String
    Wijk geodata.wijk String
    Waterschap geodata.waterschap String
Radius radius RadiusField
Unpublished at unpublishedAt DateTimeNieuwbouw

Voor het ontwikkelen van de volledige nieuwbouw module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.

Projecten

Veld Naam Type
Id id String
User user String
Project guid projectGuid String
MIDAS project ID MIDASProjectID Integer
NVM vestiging NR NVMVestigingNR Integer
Plaats plaats String
Projectnaam projectnaam String
Koophuur koophuur String
Is koop isKoop Boolean
Is huur isHuur Boolean
Is actief isActief Boolean
Is internationaal isInternationaal Boolean
Status status String
Bouwvorm bouwvorm String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Website website String
Aanmeld datum aanmeldDatum Date
Afmeld datum afmeldDatum Date
Afmeldreden afmeldreden String
Datum invoer datumInvoer Date
ASP naam ASPNaam String
Datum start bouw datumStartBouw Date
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
Datum start verkoop datumStartVerkoop Date
makelaar makelaar Subtype
    Naam makelaar.naam String
    Naam 1 makelaar.naam1 String
    Plaats makelaar.plaats String
    Straat makelaar.straat String
    Huisnummer makelaar.huisnummer String
    Huisnummer toevoeging makelaar.huisnummerToevoeging String
    Postcode makelaar.postcode String
    Telefoon makelaar.telefoon String
    Internetadres makelaar.internetadres String
details details Subtype
    Valuta details.valuta String
    Koopaanneemsom vanaf details.koopaanneemsomVanaf Integer
    Koopaanneemsom tot en met details.koopaanneemsomTotEnMet Integer
    Huurprijs vanaf details.huurprijsVanaf Integer
    Huurprijs tot en met details.huurprijsTotEnMet Integer
    Omgeving details.omgeving Text
    adresGegevens details.adresGegevens Subtype
        Postcode details.adresGegevens.postcode String
        Plaats details.adresGegevens.plaats String
        Land details.adresGegevens.land String
    beschikbaarheid details.beschikbaarheid Subtype
        Huidige status details.beschikbaarheid.huidigeStatus String
        Is actief details.beschikbaarheid.isActief Boolean
        Aantal eenheden details.beschikbaarheid.aantalEenheden Integer
    internetPlaatsingen details.internetPlaatsingen Collection
        Plaatsing details.internetPlaatsingen.plaatsing String
        Datum vrijgave details.internetPlaatsingen.datumVrijgave DateTime
        Datum eind details.internetPlaatsingen.datumEind String
    teksten details.teksten Subtype
        Aanbiedingstekst details.teksten.aanbiedingstekst Text
        Aanbiedingstekst engels details.teksten.aanbiedingstekstEngels Text
    contactpersonen details.contactpersonen Collection
        Naam details.contactpersonen.naam String
        Telefoon details.contactpersonen.telefoon String
        Email details.contactpersonen.email String
maten maten Subtype
    Bruto inhoud vanaf maten.brutoInhoudVanaf Integer
    Bruto inhoud tot en met maten.brutoInhoudTotEnMet Integer
    Woonoppervlakte vanaf maten.woonoppervlakteVanaf Integer
    Woonoppervlakte tot en met maten.woonoppervlakteTotEnMet Integer
    Perceeloppervlakte vanaf maten.perceeloppervlakteVanaf Integer
    Perceeloppervlakte tot en met maten.perceeloppervlakteTotEnMet Integer
medeAanmelders medeAanmelders Collection
    NVM vestiging NR medeAanmelders.NVMVestigingNR String
    Naam medeAanmelders.naam String
    Naam 1 medeAanmelders.naam1 String
    Plaats medeAanmelders.plaats String
    Straat medeAanmelders.straat String
    Huisnummer medeAanmelders.huisnummer Integer
    Huisnummer toevoeging medeAanmelders.huisnummerToevoeging String
    Postcode medeAanmelders.postcode String
    Telefoon medeAanmelders.telefoon String
    Internetadres medeAanmelders.internetadres String
medialijst medialijst Collection
    Medium ID medialijst.mediumID Integer
    Groep medialijst.groep String
    Is hoofd medium medialijst.isHoofdMedium Boolean
    Filenaam medialijst.filenaam String
    Mime type medialijst.mimeType String
    Omschrijving medialijst.omschrijving Text
    Kenmerk medialijst.kenmerk String
    Url medialijst.url String
    Guid medialijst.guid String
historie historie Subtype
    koopAanneemsommen historie.koopAanneemsommen Collection
        Vanaf historie.koopAanneemsommen.vanaf Array
        Tot en met historie.koopAanneemsommen.totEnMet Array
    huurprijzen historie.huurprijzen Collection
        Vanaf historie.huurprijzen.vanaf Array
        Tot en met historie.huurprijzen.totEnMet Array
openhuizendagen openhuizendagen Collection
    Start datum tijd openhuizendagen.startDatumTijd String
    Eind datum tijd openhuizendagen.eindDatumTijd String
geodata geodata Subtype
    Buurt geodata.buurt String
    Straatnaam verkort geodata.straatnaam_verkort String
    Gemeente geodata.gemeente String
    Wijk geodata.wijk String
    Waterschap geodata.waterschap String
Radius radius RadiusField
Object type guid objectTypeGuid String
MIDAS objecttype ID MIDASObjecttypeID Integer
Unpublished at unpublishedAt DateTime

Object Typen

Veld Naam Type
Id id String
User user String
Project guid projectGuid String
Object type guid objectTypeGuid String
Tiara project ID tiaraProjectID String
Tiara object type ID tiaraObjectTypeID String
MIDAS project ID MIDASProjectID Integer
MIDAS objecttype ID MIDASObjecttypeID Integer
NVM vestiging NR NVMVestigingNR Integer
Naam naam String
Koophuur koophuur String
Is koop isKoop Boolean
Is huur isHuur Boolean
Is actief isActief Boolean
Status status String
Aanbiedingstekst aanbiedingstekst Text
Aanmeld datum aanmeldDatum Date
Afmeld datum afmeldDatum Date
Afmeldreden afmeldreden String
Datum invoer datumInvoer Date
ASP naam ASPNaam String
Datum start bouw datumStartBouw Date
Datum oplevering vanaf datumOpleveringVanaf Date
makelaar makelaar Subtype
    Naam makelaar.naam String
    Naam 1 makelaar.naam1 String
    Plaats makelaar.plaats String
    Straat makelaar.straat String
    Huisnummer makelaar.huisnummer String
    Huisnummer toevoeging makelaar.huisnummerToevoeging String
    Postcode makelaar.postcode String
    Telefoon makelaar.telefoon String
    Internetadres makelaar.internetadres String
details details Subtype
    Valuta details.valuta String
    Koopaanneemsom vanaf details.koopaanneemsomVanaf Integer
    Koopaanneemsom tot en met details.koopaanneemsomTotEnMet Integer
    Huurprijs vanaf details.huurprijsVanaf Integer
    Huurprijs tot en met details.huurprijsTotEnMet Integer
    beschikbaarheid details.beschikbaarheid Subtype
        Huidige status details.beschikbaarheid.huidigeStatus String
        Is actief details.beschikbaarheid.isActief Boolean
        Aantal eenheden details.beschikbaarheid.aantalEenheden Integer
        Aantal vrije eenheden details.beschikbaarheid.aantalVrijeEenheden Integer
    internetPlaatsingen details.internetPlaatsingen Collection
        Plaatsing details.internetPlaatsingen.plaatsing String
        Prijsvermelding details.internetPlaatsingen.prijsvermelding Boolean
        Datum vrijgave details.internetPlaatsingen.datumVrijgave DateTime
        Datum eind details.internetPlaatsingen.datumEind String
    teksten details.teksten Subtype
        Aanbiedingstekst details.teksten.aanbiedingstekst Text
        Aanbiedingstekst engels details.teksten.aanbiedingstekstEngels Text
        Inschrijfvoorwaarden details.teksten.inschrijfvoorwaarden Text
        Onderhoud binnen memo details.teksten.onderhoudBinnenMemo Text
        Onderhoud buiten memo details.teksten.onderhoudBuitenMemo Text
        Toelichting details.teksten.toelichting Text
wonen wonen Subtype
    Permanente bewoning wonen.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning wonen.recreatiewoning Boolean
    In park wonen.inPark Boolean
    Has praktijkruimte wonen.hasPraktijkruimte Boolean
    Onderhoud binnen waardering wonen.onderhoudBinnenWaardering String
    Onderhoud buiten waardering wonen.onderhoudBuitenWaardering String
    schuurBerging wonen.schuurBerging Subtype
        Soort wonen.schuurBerging.soort String
        Totaal aantal wonen.schuurBerging.totaalAantal Integer
        Voorzieningen wonen.schuurBerging.voorzieningen String
        Isolatievormen wonen.schuurBerging.isolatievormen String
    diversen wonen.diversen Subtype
        Isolatievormen wonen.diversen.isolatievormen String
        Dak type wonen.diversen.dakType String
        Dak materialen wonen.diversen.dakMaterialen String
    installatie wonen.installatie Subtype
        Soorten verwarming wonen.installatie.soortenVerwarming String
        CV ketel type wonen.installatie.CVKetelType String
        CV bouwjaar wonen.installatie.CVBouwjaar Integer
        CV brandstof wonen.installatie.CVBrandstof String
        CV eigendom wonen.installatie.CVEigendom String
        CV combiketel wonen.installatie.CVCombiketel String
        Soorten warm water wonen.installatie.soortenWarmWater String
    voorzieningen wonen.voorzieningen Collection
        Voorziening wonen.voorzieningen.voorziening String
    tuin wonen.tuin Subtype
        tuintypen wonen.tuin.tuintypen Collection
            Tuintype wonen.tuin.tuintypen.tuintype String
        Positie wonen.tuin.positie String
    hoofdtuin wonen.hoofdtuin Subtype
        Type wonen.hoofdtuin.type String
        Positie wonen.hoofdtuin.positie String
        Achterom wonen.hoofdtuin.achterom String
        Lengte wonen.hoofdtuin.lengte Integer
        Breedte wonen.hoofdtuin.breedte Integer
        Oppervlakte wonen.hoofdtuin.oppervlakte Integer
    garage wonen.garage Subtype
        soorten wonen.garage.soorten Collection
            Soort wonen.garage.soorten.soort String
        voorzieningen wonen.garage.voorzieningen Collection
            Voorziening wonen.garage.voorzieningen.voorziening String
        Capaciteit wonen.garage.capaciteit Integer
        Lengte wonen.garage.lengte Integer
        Breedte wonen.garage.breedte Integer
        Oppervlakte wonen.garage.oppervlakte Integer
        isolatievormen wonen.garage.isolatievormen Collection
            Isolatie wonen.garage.isolatievormen.isolatie String
        Totaal aantal wonen.garage.totaalAantal Integer
    parkeren wonen.parkeren Subtype
        faciliteiten wonen.parkeren.faciliteiten Collection
            Faciliteit wonen.parkeren.faciliteiten.faciliteit String
        Toelichting wonen.parkeren.toelichting String
        Capaciteit wonen.parkeren.capaciteit String
    woonhuis wonen.woonhuis Subtype
        Soort wonen.woonhuis.soort String
        Type wonen.woonhuis.type String
        Kenmer wonen.woonhuis.kenmer String
        Kwaliteit wonen.woonhuis.kwaliteit String
        Typecode wonen.woonhuis.typecode String
    appartement wonen.appartement Subtype
        Soort wonen.appartement.soort String
        Kenmerk wonen.appartement.kenmerk String
        Kwaliteit wonen.appartement.kwaliteit String
        Open portiek wonen.appartement.openPortiek Boolean
        Woonlaag wonen.appartement.woonlaag Integer
        Aantal woonlagen wonen.appartement.aantalWoonlagen Integer
        VVE checklist aanwezig wonen.appartement.VVEChecklistAanwezig Boolean
        VVE inschrijving kv K wonen.appartement.VVEInschrijvingKvK Boolean
        VVE vergadering VVE wonen.appartement.VVEVergaderingVVE Boolean
        VVE periodieke bijdrage wonen.appartement.VVEPeriodiekeBijdrage Boolean
        VVE reservefonds wonen.appartement.VVEReservefonds Boolean
        VVE onderhoudsverwachting wonen.appartement.VVEOnderhoudsverwachting Boolean
        VVE opstalverzekering wonen.appartement.VVEOpstalverzekering Boolean
        VVE in oprichting wonen.appartement.VVEInOprichting Boolean
        Typecode wonen.appartement.typecode String
    woonlagen wonen.woonlagen Subtype
        Verdieping nr wonen.woonlagen.verdiepingNr Integer
        Type wonen.woonlagen.type String
        Naam wonen.woonlagen.naam String
        Omschrijving wonen.woonlagen.omschrijving String
        Aantal kamers wonen.woonlagen.aantalKamers Integer
        Aantal slaapkamers wonen.woonlagen.aantalSlaapkamers Integer
bouwgrond bouwgrond Subtype
    Huidige bestemming bouwgrond.huidigeBestemming String
    Huidig gebruik bouwgrond.huidigGebruik String
    Permanente bewoning bouwgrond.permanenteBewoning Boolean
    Recreatiewoning bouwgrond.recreatiewoning Boolean
    In park bouwgrond.inPark Boolean
    Oppervlakte vanaf bouwgrond.oppervlakteVanaf Integer
    Oppervlakte tot en met bouwgrond.oppervlakteTotEnMet Integer
    Bouwrijp bouwgrond.bouwrijp Boolean
    liggingen bouwgrond.liggingen Collection
        Ligging bouwgrond.liggingen.ligging String
    Toelichting bouwgrond.toelichting String
maten maten Subtype
    Bruto inhoud vanaf maten.brutoInhoudVanaf Integer
    Bruto inhoud tot en met maten.brutoInhoudTotEnMet Integer
    Woonoppervlakte vanaf maten.woonoppervlakteVanaf Integer
    Woonoppervlakte tot en met maten.woonoppervlakteTotEnMet Integer
    Perceeloppervlakte vanaf maten.perceeloppervlakteVanaf Integer
    Perceeloppervlakte tot en met maten.perceeloppervlakteTotEnMet Integer
    Woonkameroppervlakte vanaf maten.woonkameroppervlakteVanaf Integer
    Woonkameroppervlakte tot en met maten.woonkameroppervlakteTotEnMet Integer
medeAanmelders medeAanmelders Collection
    NVM vestiging NR medeAanmelders.NVMVestigingNR String
    Naam medeAanmelders.naam String
    Naam 1 medeAanmelders.naam1 String
    Plaats medeAanmelders.plaats String
    Straat medeAanmelders.straat String
    Huisnummer medeAanmelders.huisnummer Integer
    Huisnummer toevoeging medeAanmelders.huisnummerToevoeging String
    Postcode medeAanmelders.postcode String
    Telefoon medeAanmelders.telefoon String
    Internetadres medeAanmelders.internetadres String
medialijst medialijst Collection
    Medium ID medialijst.mediumID Integer
    Groep medialijst.groep String
    Is hoofd medium medialijst.isHoofdMedium Boolean
    Filenaam medialijst.filenaam String
    Mime type medialijst.mimeType String
    Omschrijving medialijst.omschrijving Text
    Kenmerk medialijst.kenmerk String
    Url medialijst.url String
    Guid medialijst.guid String
historie historie Subtype
    koopAanneemsommen historie.koopAanneemsommen Collection
        Vanaf historie.koopAanneemsommen.vanaf Array
        Tot en met historie.koopAanneemsommen.totEnMet Array
    huurprijzen historie.huurprijzen Collection
        Vanaf historie.huurprijzen.vanaf Array
        Tot en met historie.huurprijzen.totEnMet Array
geodata geodata Subtype
    Buurt geodata.buurt String
    Straatnaam verkort geodata.straatnaam_verkort String
    Gemeente geodata.gemeente String
    Wijk geodata.wijk String
    Waterschap geodata.waterschap String
Radius radius RadiusField
Unpublished at unpublishedAt DateTime