Autobedrijf & Voertuigen plugin

De plugin werkt met maar liefst 25 CRM pakketten! Dus verkoop jij nieuwe of gebruikte auto's, motoren of boten? Maak je gebruik van Autodata, AutotelexPro of een ander voorraadbeheerpakket dat communiceert met eigenwebsite.doorlinkenvoorraad.nl? Dan is de Autobedrijf & Voertuigen WordPress plugin de oplossing voor jou!

De Autobedrijf & Voertuigen WordPress plugin neemt real-time het actuele aanbod met alle ingevoerde media en specificaties over en toont deze via jouw WordPress website.

Introductie

Welkom bij de documentatie voor onze Autobedrijf & Voertuigen plugin. De plugin kan een koppeling opzetten tussen jouw website en de onderstaande VMS aanbieders via de dienst van Eigen website Doorlinken Voorraad (vanaf nu beschreven als Doorlinken Voorraad):

(bron)


Features

* Dit basis thema kan je als child-theme van je hoofdthema installeren.


Installatie

Installeer de plugin door de ontvangen plugin naar /wp-content/plugins/ te uploaden. Activeer de plugin vervolgens vanuit de WordPress admin.

Plugin updates worden beschikbaar gesteld via de WordPress plugin pagina. Ook is op het dashboard van de plugin te zien of de plugin up-to-date is.

Vereisten

Als hier niet aan voldaan wordt zal het activeren van de plugin mislukken of kan het zijn dat de site niet meer wordt geladen. In dat geval moet de plugin map worden hernoemd of verwijderd om het probleem te verhelpen.

Verder zijn de volgende vereisten noodzakelijk voor het soepel laten verlopen van updates:

Licentie

Bij de aanschaf van de plugin heb je een licentiecode gekregen. Het is van belang dat deze wordt ingevoerd om de plugin zonder restricties te laten werken en om plugin updates te kunnen ontvangen.

Schijfbevoegdheden

Na het activeren van de plugin in WordPress is het van belang om te controleren dat de plugin voldoende schijfbevoegdheden heeft. Als hier niet aan wordt voldaan zullen plugin instellingen niet kunnen worden opgeslagen en zal bijwerken foutmeldingen geven.

Instellingen

Alle instellingen van de plugin worden opgeslagen in de thema-map. Dit heeft als voordeel dat een site gemakkelijk gekopieerd kan worden waarbij alle instellingen ook worden overgenomen.

Bij het wisselen van het actieve WordPress thema worden de instellingen niet automatisch meegenomen. Wissel dus eerst naar het gewenste thema en begin pas daarna met het instellen van de plugin, of verplaats na de thema-wisseling de instellingen map handmatig naar het nieuwe thema. Controleer vervolgens de schijfbevoegdheden opnieuw.


Tussendoor B.V.
Sixmastraat 66-B
8932 PA Leeuwarden

e. info@tussendoor.nl
w. http://www.tussendoor.nl

Admin

Deze sectie van de documentatie is bedoeld voor het gebruik van de plugin vanuit de WordPress omgeving.

Dashboard

Het dashboard dient als centrale beginpunt van de plugin. Zo biedt het beknopt inzicht in het bijwerkproces en over de installatie. Na de activatie kan de plugin vanaf het dashboard geactiveerd worden door de meegeleverde licentiecode in te vullen.

Verder kan de schijfbevoegdheden direct vanaf het dashboard worden gecontroleerd. Het is belangrijk dat deze in order zijn voor het juist functioneren van de plugin, wanneer er problemen zijn wordt dit duidelijk gemaakt door rood gearceerde tekst.

Tevens slaat de plugin cache op in het actieve thema, voor het oplossen van specifieke problemen kan het soms voorkomen dat de cache verwijderd moet worden. Via de instellingen tab kan ook de cache verwijderd worden, dit kan heel eenvoudig door op ‘Toon details’ naast ‘Cache’ te klikken en door vervolgens op ‘verwijderen’ bij de specifieke koppeling te klikken.

av_dashboard_1.png


Instellingen

Instellingen die van toepassing zijn op de gehele plugin kunnen in het tabblad Instellingen worden aangepast. Deze instellingen hebben betrekking tot het bijwerken vanaf jouw VMS aanbieder.

Voor ieder voertuig afkomstig vanuit de feed wordt een WordPress post aangemaakt. De titel, inhoud en auteur van deze posts kunnen naar wens worden aangepast.

De titel bepaald hoe de URL van een voertuig eruit ziet, dit is een standaard WordPress functionaliteit. Wanneer je de titel van een voertuig anders vorm wil geven zullen daarom de posts opnieuw aangemaakt moeten worden, verwijder daarvoor de voertuigen en haal ze opnieuw binnen.

De inhoud bepaalt de content van een post, hier plaatsen we standaard de Nederlandse opmerkingen van een voertuig in. Dit wordt ingevuld binnen het VMS van je aanbieder, bijvoorbeeld binnen het VMS van Autodata.

Als er een typefout in de tekst zit en dit wordt binnen het VMS aangepast, dan wijzigen we de aanbiedingstekst alleen in de database. Haal daarom altijd de waarde uit de database en niet uit the_content(). De post wordt namelijk niet volledig opnieuw opgeslagen waardoor the_content() de typefout behoudt.

Voor alle instellingen geldt dat ze expliciet moeten worden opgeslagen, via de blauwe knop rechtsboven.

av_instellingen.png

Bijwerklink

eigenwebsitedoorlinkenvoorraad_voorbeeld.png

Voor support bij de instellingen van Doorlinken Voorraad willen we jullie graag doorverwijzen naar jullie VMS aanbieder, zij kunnen je hier verder mee helpen.

Bij onbeschikbaar

Als een voertuig is verkocht of om een andere reden niet langer beschikbaar is, verdwijnt deze over het algemeen na een aantal dagen uit de feed. Voor deze voertuigen kan worden ingesteld wat er moet gebeuren:

Overig

De ontvangen voertuig informatie die via onze plugin verwerkt wordt bevat o.a. een lijst van media (bijv. afbeeldingen, video, enz). Het hotlinken van deze media is niet toegestaan. Tijdens het bijwerkproces word deze media lokaal gedownload voor verder gebruik op de website. De uitzondering hierop zijn de diensten van derde partijen (bijv. video's op Youtube / Vimeo). Het is mogelijk om specifieke media niet te downloaden (bijv. documenten) om ruimte te besparen op de server.


Zoekvelden

Vanuit de admin kunnen zoekvelden worden toegevoegd, met hun zoekopties en bijbehorende zoekopdracht. Hieronder zie je een voorbeeld van een zoekveld waarmee er op brandstof gezocht worden.

Met het veld voor de naam zal een zoekveld binnen de plugin instellingen gekoppeld worden aan een zoekveld binnen je thema.

De naam van een zoekveld is hoofdlettergevoelig. Gebruik om onverwachte problemen te voorkomen kleine letters en geen spaties.

av_zoekveld_brandstof.png


Opties

In het voorbeeld hierboven willen we het zoekveld 'brandstof' in een dropdown op de pagina tonen, om de dropdown te vullen met zoekopties kan je binnen de instellingen van het zoekveld opties toevoegen. Op deze opties moet uiteindelijk gezocht kunnen worden, geef daarom een duidelijk label op zodat bezoekers van de website weten wat voor zoekresultaat ze kunnen verwachten.

Het label van de zoekoptie zie je links in de rij en rechts in de grijze bol zie je de waarde. De plugin zoekt binnen de voertuigen naar deze waarde. Als voorbeeld zie je het label 'Benzine' met de waarde 'B'. De waarde is de informatie die in de database wordt opgeslagen, dit wordt overgenomen vanuit de XML van het voertuig. Wanneer de bezoeker op het mooi vormgegeven label 'Benzine' klikt zoekt de plugin dus naar voertuigen met de benzine waarde 'B'.

De plugin weet natuurlijk niet automatisch op welk veld er gezocht moet worden en de naam 'brandstof' van het zoekveld is niet genoeg. Je moet daarom nog een zoekopdracht toevoegen waardoor de plugin weet dat het veld 'brandstof' gebruikt moet worden. Lees verder op de pagina om er achter te komen hoe je dit doet.

Helemaal links in de rij kan je een zoekoptie de- of activeren, met het kruisje helemaal rechts kan een optie worden verwijderd en de checkbox er links naast bepaalt of de optie standaard geselecteerd is.

Automatisch bijwerken

In het voorbeeld hierboven willen we zoeken op 'brandstof' en je ziet dat onder de naam van het zoekveld de optie 'automatisch bijwerken' op het veld brandstof is ingesteld. Voor sommige zoekvelden is het makkelijk om alle mogelijke waardes automatisch beschikbaar te stellen. Door bij ‘Automatisch bijwerken’ het zoekveld te koppelen aan één van de velden, zoekt de plugin door de database naar alle waarden van dit veld binnen de aanwezige voertuigen.

Bij het opslaan van de instellingen worden direct alle opties toegevoegd die momenteel beschikbaar zijn, dus handmatig invoeren is dan niet nodig. Labels en waarden worden automatisch toegevoegd.

Primaire opties

Het kan gewenst zijn om bepaalde opties bovenaan de lijst te tonen, zodat ze bijvoorbeeld bovenaan in een dropdown staan. Door deze opties bovenaan in de lijst te schuiven zullen nieuw toegevoegde opties worden ingevoegd vanaf het punt waar deze primaire opties stoppen, dit is waar de alfabetische volgorde onderbroken wordt. De gekozen opties blijven dus altijd bovenaan staan en nieuwe opties worden alsnog alfabetisch toegevoegd. Slepen doe je door op het grid-icoon helemaal links in een zoekoptie rij te klikken en vervolgens te slepen.

Afhankelijke zoekvelden

Opties kunnen worden gekoppeld aan de waarde van een ander veld. Als voorbeeld hieronder zie je het zoekveld ‘model’, deze is afhankelijk van het zoekveld ‘merk’. Voor elk model kan dan worden opgegeven bij welk merk dit model zichtbaar moet zijn. Dus stel een bezoeker filtert in het zoekveld voor 'merk' naar 'Mercedes-Benz' dan wordt in dit geval in het zoekveld voor 'model' alleen nog 'Citan' getoond.

Wanneer er nog geen merk is gekozen door de bezoeker zal het zoekveld voor model leeg zijn.

av_zoekveld_model.png


Zoekopdracht

Zoals eerder aangegeven is het niet voldoende om alleen opties toe te voegen, de plugin weet dan namelijk nog niet op welke waarde er gezocht moet worden. Om dit aan de plugin door te geven moet er een zoekopdracht toegevoegd worden.

In veel gevallen is voor iedere optie dezelfde zoekopdracht van toepassing, dan kan een algemene zoekopdracht worden ingesteld. Ook kan voor een optie specifiek een aangepaste zoekopdracht worden opgegeven.

Algemeen

Een algemene zoekopdracht kan onderaan de pagina worden ingevuld bij 'zoekopdracht'. Een ingestelde zoekoptie kan argumenten aan deze zoekopdracht meegeven zodat elke zoekoptie toch een ander resultaat kan geven. Zoals in het voorbeeld van het zoekveld voor model stellen we algemeen in dat de plugin op het veld 'model' moet zoeken. Per zoekoptie vullen we een andere waarde in en na het klikken (door een bezoeker) op een zoekoptie zal de plugin zoeken naar voertuigen met het model van de zoekoptie die is aangeklikt.

Rechts naast het label van een optie zie je, zoals eerder aangegeven, de waarde van de zoekoptie in een grijs bolletje. In een algemene zoekopdracht refereer je naar deze waarde met #{0}.

Als een optie geen argumenten heeft wordt de algemene zoekopdracht niet toegepast!

Het is ook mogelijk om nog een argument toe te voegen, na het aanpassen van je eerste waarde druk je op tab waardoor er nog een grijs bolletje ontstaat. Hier kan je je extra waarde invullen. Vanuit de algemene zoekopdracht wordt aan het eerste argument gerefereerd door #{0}, meer argumenten zijn #{1}, #{2} enz.

Zo kan je bijvoorbeeld de carrosserie 'Bestelauto' en 'Tour' als volgt onder 'Overig' plaatsen. Een bezoeker ziet dus alleen het label 'Overig' maar de plugin zoekt direct ook naar voertuigen met de carrosserie 'Bestelauto' en 'Tour'.

av_meedere_zoekopdrachten.png

Bij de zoekopdracht stel je nu 'minstens een' in zodat de plugin zoekt naar voertuigen die OF de carrosserie 'Overig' OF de carrosserie 'Bestelauto' OF de carrosserie 'Tour hebben.

Complexe zoekopdrachten zoals hierboven kunnen worden bereikt door meerdere regels toe te voegen, of zelfs meerdere groepen met regels. Voeg regels toe via het kleine plusje rechts naast een regel, en groepen via de grote plus aan het begin van de groep.  Een groep bevat vaak zelf ook meerdere regels, je kan instellen of een object aan alle regels binnen een groep moet voldoen of minstens een. Boven een groep heb je namelijk opnieuw deze keuze zoals je nu ook in het screenshot naast 'zoekopdracht' ziet staan.

Met het aanmaken van groepen kan je bijvoorbeeld een zoekoptie maken waarmee in één keer gezocht wordt op BMW's met de carrosserie 'Overig', 'Bestelauto' of 'Tour'.

Specifiek

Het komt ook voor dat je een zoekveld wil aanmaken waarvoor geen algemene zoekopdracht mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer elke optie op een ander veld moet zoeken. In zo'n geval kan je per optie een zoekopdracht meegeven, belangrijk hiervoor is dat je de waarde (in het grijze bolletje) verwijdert. Daarna klik je op de asterisk om een specifieke zoekopdracht in te stellen, dit gaat op gelijke wijze als de algemene zoekopdracht, maar hier stel je vaste waardes in en maak je dus geen gebruik van #{0} of #{1}

In het voorbeeld met de carrosserie waar het label 'Overig' op 'Bestelauto' en 'Tour' moet zoeken ziet dat er als volgt uit:

av_specifieke_zoekopdracht.png

Als je goed kijkt zie je in het bovenstaande voorbeeld dat de overige opties nog wel van de algemene zoekopdracht gebruik maken. Dit is dus ook mogelijk.


Geavanceerde instellingen

De admin interface biedt toegang tot een klein aantal instellingen, meer geavanceerde instellingen kunnen worden toegepast via het admin tabblad ‘Geavanceerd’. Dit geeft de mogelijkheid om het ruwe bestand met instellingen direct te wijzigen, waaronder ook instellingen die niet gewijzigd zouden moeten worden. Hieronder geven we enkele instellingen die wél zonder risico’s kunnen worden aangepast.